Barona mukana Työ ei syrji -kampanjassa – tekoja tasa-arvoisen työelämän puolesta

Barona 19.8.2018

Barona on mukana laajassa #eisyrji -kampanjassa, joka tekee selväksi, ettei työ itsessään syrji, vaan ihmisten asenteet. Kampanjan tavoitteena on edistää tasa-arvoista ja yhdenvertaista työelämää herättämällä keskustelua ja muuttamalla ihmisten asenteita.

”Baronan missio on uudistaa työelämää inhimillisellä tavalla. Siksi meille oli luonnollista lähteä mukaan tähän kampanjaan. Inhimillisyys tarkoittaa, että kohtaamme ihmiset yksilöinä ja annamme kaikille vapauden olla rehellisesti omia itsejään työelämässä. Kampanja pysäyttääkin meidät hyvällä tavalla miettimään työelämämme arvoja ja sitä, annammeko aidosti kaikille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen työtä tekemällä’’, sanoo Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Suurena rekrytoijana ja työnantajana Barona haluaa kiinnittää huomiota mm. rekrytointien ja hakijakokemuksen asianmukaisuuteen ja reiluuteen. Baronan rekrytoijille järjestetään esimerkiksi haastattelukoulutuksia, joissa käydään läpi yksityisyyden suojaan, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen liittyviä asioita.

Baronan henkilöstojohtaja Marita Paajaste näkee, että yhdenvertaisella kohtelulla on merkitystä sekä yksilölle että organisaatiolle.

”Kun työyhteisössä on eri ikäisiä, eri tavalla ajattelevia ja erilaisen taustan omaavia ihmisiä, syntyy uusia ja erilaisia toimintamalleja. Hyvällä ja tavoitteellisella monimuotoisuuden johtamisella saadaan käyttöön koko organisaation osaaminen, ja näin voidaan merkittävästi lisätä henkilöstön sitoutumista sekä työn tehokkuutta ja tuottavuutta”, Paajaste kertoo.

Osallistumalla #eisyrji-kampanjaan avaamme ikkunan keskustelulle siitä, mitä syrjimätön, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työpaikka tarkoittaa sekä haastamme itseämme pohtimaan ja kehittämään omia toimintatapojamme. Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen työyhteisön, jossa toisen kunnioittaminen ja hyväksyminen on itsestäänselvyys.

Kampanja on toteutettu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta ja sen starttivaiheessa on mukana Baronan lisäksi 17 muuta erikokoista yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta.

Kampanjassa mukana olevat yritykset ja yhteisöt ovat Baronan lisäksi S-ryhmä, Elisa, McDonalds, Helsingin yliopisto, Valio, Nordea, K-ryhmä, ISS, SOL, Osuuspankki, Finnair, Antell, Fortum, Neste, Miltton, Nokia ja Aava.

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan #eisyrji -kampanjaan verkkosivuilla www.eisyrji.fi. Kampanjassa mukana olevat yritykset sitoutuvat edistämään syrjimätöntä kaikille avointa työkulttuuria. Lisätietoja kampanjasta verkkosivuilta www.eisyrji.fi.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen
Puhelin: 0400 51 1 786
E-mail: minna.vanhala-harmanen@barona.fi