Barona perustaa uuden oppimisyhtiön – Skillcode vahvistaa yritysten osaamisen uudistumiskykyä

Barona 9.5.2023

Skillcode logo

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön Skillcoden vastaamaan työmarkkinoiden jatkuvan muutoksen ja väestön ikääntymisen tuomiin osaamishaasteisiin. Kyseessä on räätälöityjä oppimisratkaisuja tarjoava yhtiö, joka keskittyy osaamistarpeen ennakointiin ja auttaa yrityksiä uudistamaan nykyhenkilöstön osaamista sekä välttämään epätoivottua vaihtuvuutta. Skillcode täydentää Baronan palvelutarjontaa, joka jatkossa kattaa entistä kokonaisvaltaisemmat ratkaisut osaajapulan kaikkiin vaiheisiin. 

OECD:n arvion mukaan Suomen koulutusjärjestelmä, joka pohjautuu perus- ja tutkintokoulutukseen, on riittämätön työmarkkinoiden osaamistarpeisiin. Nykyisestä työväestöstä lähes 40 % tulee eläköitymisen myötä poistumaan työmarkkinoilta vuoteen 2035 mennessä. Tämä sekä työelämän ja teknologian kehitys lisäävät tarvetta jakaa ja laajentaa henkilöstön osaamista: Baronan Työelämätutkimuksen mukaan 71 % työssäkäyvistä kertoo tarvitsevansa uutta osaamista lähivuosien aikana. Se tarkoittaa noin 1,8 miljoonaa suomalaista. 

Näistä syistä tarvitaan erityisesti työmarkkinalähtöisiä oppimispolkuja, jotka koostuvat joidenkin viikkojen tai kuukausien mittaisista työhön nivoutuvista oppijaksoista. 

“Suomen työmarkkinoiden osaamistarpeiden laajuudesta ja jatkuvasta muutoksesta sekä osaamisen kohtaanto-ongelmasta on puhuttu jo vuosikausia, ja tilastojen mukaan Suomen tuottavuuskehitys on jäänyt länsimaisista kilpailijoista jälkeen. On viimein aika siirtyä sanoista tekoihin. Baronan strategian yksi kolmesta kulmakivestä on oppiminen, ja Skillcode on meidän uusi investointimme tähän kenttään. Markkinoilta puuttuu aidosti liiketoiminnan kehitykseen kytkeytynyt oppimisyhtiö, ja Barona yhtenä Suomen suurimmista työnantajista tulee myös tarvitsemaan Skillcoden palveluita”, kertoo Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä

Tavoitteena kasvattaa yritysten kykyä uudistua 

Skillcode tulee oppimisen ja koulutuksen markkinaan uudenlaisella, kokonaisvaltaisella ratkaisutarjonnalla. Skillcode keskittyy yrityksien nykyhenkilöstön osaamisen jatkuvaan uudistamiseen mm. re- ja upskilling-ohjelmien, valmennusten ja mentoroinnin avulla. Yritys tuo oppimisen osaksi työtä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja ja moderneja oppimisen muotoja.  

Yritysjohdolle Skillcode tarjoaa keinoja strategiseen osaamisen johtamiseen. 

“Aikaisemmin sopeutusliiketoimintaa johtaneena tiedän, että osaamista johdetaan suomalaisissa yrityksissä vielä melko reaktiivisesti. Muutosneuvottelut ja kasvanut rekrytointitarve ovat esimerkkejä tästä. Me haluamme nyt tuoda ennakoinnin osaamisen johtamiseen ja sitä kautta rakentaa yrityksille kestävämpiä osaamispolkuja tulevaisuuteen”, kertoo Skillcoden liiketoiminnasta vastaava johtaja Jenni Kankkunen ja jatkaa: 

“Työelämän muutostahti haastaa monen työssäkäyvän osaamista. Harvassa työtehtävässä riittää enää tietty erityistaito, sen sijaan yhä useammalta vaaditaan entistä monipuolisempaa osaamista. Esimerkiksi tekoäly on lyhyessä ajassa tullut osaksi monen työtä, mikä vaatii uudenlaisia valmiuksia. Hyvin monia motivoi uuden oppiminen, kunhan se on järjestetty joustavasti ja kiinteäksi osaksi omaa työtä.” 

Skillcode on yksilön, tiimin ja koko organisaation uudistumiskykyä vahvistava yhtiö, joka hyödyntää laajaa oppilaitosten ja koulutusjärjestäjien verkostoa koulutusten ja valmennusten toteuttamisessa. 

“Oppimisesta on helppo puhua mutta sen tuloksia on yllättävän haastava mitata. Oppimisen vaikuttavuus ei löydy koulutuspäivien palautekyselystä. Tavoitteemme on tehdä työssäkäyvien oppimisesta kova kilpailutekijä, jolla voidaan vähentää epätoivottua vaihtuvuutta ja parhaimmillaan jopa sairauspoissaoloja”, Kankkunen jatkaa.  

Skillcode on osa Baronaa, johon kuuluvat mm. työllistymistä tukevia koulutuspalveluita tarjoavat itsenäiset yhtiöt Saranen Consulting, Talentgate ja Arffman. 

Lue lisää osoitteesta www.skillcode.fi 

Lisätiedot: 

Jenni Kankkunen, liiketoiminnasta vastaava johtaja, Skillcode 
0400 648 863 
jenni.kankkunen@skillcode.fi 

Antti Möller, viestintäpäällikkö, Barona 
044 545 5698 
antti.moller@barona.fi