Barona Työkykypalvelut kehittämässä ammatillista kuntoutusta

Barona 15.3.2021

Ammatillisesta kuntoutuksesta puhutaan silloin, kun henkilön työssä selviytyminen heikkenee ja työuran jatkuvuus on epävarmaa. Valmennuksessa henkilöä autetaan tunnistamaan osittain piileviäkin kykyjä ja ottamaan ohjat omiin käsiin työurallaan. Valmennuksen tavoitteena on aina löytää kullekin henkilölle sopiva tapa jatkaa työelämässä terveydentila huomioiden. Ammatillisella kuntoutuksella on merkittävä rooli työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyssä.

Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli Suomessa noin 18 500. Ammatillisen kuntoutuksen tarve tulee tulevaisuudessa vain lisääntymään työväestön ikääntyessä, ja näin ollen prosesseja kuntoutuksen tueksi pitää jatkuvasti kehittää.

Tähän haasteeseen Baronan Työkykypalvelut on valmiina vastaamaan.

TAVOITTEENA YKSILÖLLINEN JA OIKEA-AIKAISESTI TUOTETTU PROSESSI

Vuoden 2021 aikana julkaistava, Barona Työkykypalveluiden tilaama tutkimus kuvaa ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden muutosvalmiutta, sitä mahdollisesti selittäviä tekijöitä sekä arvioi muutosvalmiuden yhteyttä asiakkaiden työhön paluuseen. Tutkimus on tehty Baronan Työkykypalveluiden työuravalmentaja Susanna Saranlinnan ja hänen opiskelijakollega Minna Arvelinin kuntoutuksen erityisasiantuntijan maisteriopintojen opinnäytetyönä.

Tutkimus on alalla merkittävä, sillä ammatillisen kuntoutuksen tueksi julkaistaan verrattain vähän määrällistä tutkimustietoa. Samaan aikaan eläkekuntoutuksen vaikuttavuuteen kohdistuu kuitenkin paljon kritiikkiä.

Tutkimus on saanut inspiraationsa Baronan Työkykypalveluiden tiimipäällikkönä toimivan psykologin Anni Puran kehittämästä muutosvalmiuskyselystä. Tutkimusaineistona on ensimmäisen käyttövuoden (2019) aikana tallennetut muutosvalmiuskyselyn vastaukset.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu kysely on tarkoitettu työuravalmentajan tueksi arvioitaessa asiakkaan motivaatiota ammatillisen kuntoutuksen prosessiin liittyen - erityisesti tukemaan alkuhaastatteluvaihetta. Kysely selvittää asiakkaan muutosvaihetta, muutokseen kohdistuvia ajatuksia ja uskomuksia sekä voimavaroja muutoksen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

TUTKIMUS JULKI VUODEN 2021 AIKANA

Tutkimuksen osatuloksia esitellään ensimmäistä kertaa Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n Kuntoutuksen tutkimusseminaarissa 18.3.2021. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että kuntoutujan muutosvalmiudella näyttää olevan yhteys prosessin etenemiseen. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan vuodelle 2021 aikana.

Barona Työkykypalvelut on eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kumppani ammatillisen kuntoutuksen palvelussa.