Barona vastaa hoitajapulaan lisäämällä kansainvälistä rekrytointia – tänä vuonna saapuu noin 300 hoitajaa Filippiineiltä ja Intiasta

Barona 14.11.2022

Barona kasvattaa sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaa sekä tavoitteita. Alan henkilöstöpulan ratkaisemisessa avainasemassa on kansainvälinen rekrytointi. Tänä vuonna Suomeen saapuu Baronan kautta noin 300 hoitajaa Filippiineiltä ja Intiasta, ja vuonna 2023 rekrytointien ennakoidaan kolminkertaistuvan. Hoitajia saapuu joka puolelle Suomea, esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Kuopioon ja Sodankylään. 

Baronasta on lyhyessä ajassa tullut yksi Suomen suurimmista kansainvälisistä rekrytoijista sotealalla. 

Suomen julkista sektoria vaivaa syvä työvoimapula, jota työikäisen väestön eläköityminen ja huoltosuhteen heikkeneminen entisestään vaikeuttaa. Baronan Työnantajatutkimuksen mukaan 52 prosenttia julkisen sektorin työnantajista kuvaa työvoimapulaa pahemmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Merkittävä osa tätä on sosiaali- ja terveysalan hoitajapula, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälisiä osaajia. 

Koronapandemian vaikeimman aallon väistyttyä kesällä 2021 Barona arvioi sotealan kansainvälisen rekrytoinnin tarpeen uudelleen. Viime vuonna Barona rekrytoi yhteensä noin 100 hoitajaa ulkomailta. 

”Sotelan kansainväliset rekrytoinnin tavoitteemme ovat kymmenkertaistuneet viime vuodesta. Tänä vuonna kauttamme saapuu Suomeen noin 300 hoitajaa, mutta vuoden loppuun mennessä tulemme solmimaan sopimukset yhteensä yli 800 hoitajan rekrytoinnista”, toteaa Baronan sosiaali- ja terveysalasta vastaava johtaja Simo Lohi

Baronalla on yli 10 vuoden historia rekrytoinneista Filippiineiltä, mutta työvoimatarpeen syvyydestä johtuen on ollut välttämätöntä löytää uusia lähtömaita. Tänä vuonna aloitettiin rekrytoinnit Intiasta. 

”Valikoimme lähtömaat sekä kumppanimme erittäin tarkasti noudattaen vastuullisen kansainvälisen rekrytoinnin malliamme. Myös Intiassa on sairaanhoitajia yli maan oman tarpeen, ja olemme löytäneet sieltä sellaiset kumppanit, joiden avulla rekrytointi voidaan hoitaa eettisesti ja laadukkaasti. Ensikokemukset intialaisista hoitajista ovat olleet hyviä, erityisesti ammattiosaamisen tasoa on kiitelty”, Lohi jatkaa. 

Barona on saanut YK:n alaiselta Kansainväliseltä työjärjestöltä (ILO) eettisen rekrytoinnin tunnustuksen. Hoitajien kielikoulutuksesta huolehtii pääosin Baronan tytäryhtiö Arffman, ja Suomeen saapuessaan hoitajilla on riittävä suomen kielen taito. 

Sosiaali- ja terveysalalla ulkomaiset tutkinnot eivät automaattisesti takaa pätevyyttä ammatinharjoittamiseen Suomessa, ja tästä johtuen kansainvälisten hoitajien on täydennettävä opintojaan vastaamaan suomalaisia tutkintoja. Pätevyyden ja osaamisen tunnistamiselle tulisi luoda nykyistä selkeämpi ja suoraviivaisempi polku. 

"Tällä hetkellä kansainvälisen sairaanhoitajan pätevöityminen rekisteröidyksi lähihoitajaksi Suomeen kestää 8-12 kuukautta. Pätevöityminen sairaanhoitajaksi ei välttämättä kestä yhtään pidempään, mutta prosessi on kallis ja monimutkainen. Meidän on tunnistettava ja tunnustettava ulkomaisten hoitajien kyvyt paremmin ja luotava nopeampi pätevöitymispolku, jolloin he pääsisivät auttamaan päivystyksissä ja purkamaan leikkausjonoja sairaanhoitajina”, toteaa Baronan kansainvälisestä työvoimasta vastaava johtaja Elina Koskela

Tulevaisuudessa Baronan sotealan rekrytointi laajenee muihin Pohjoismaihin. 

Lisätietoja: 

Simo Lohi, toimialajohtaja, Barona 
041 454 7884 
simo.lohi@barona.fi 

Elina Koskela, kansainvälisestä työvoimasta vastaava johtaja, Barona 
040 757 9227 
elina.koskela@barona.fi