Barona vie työnantajan hyvinvointipalvelut uudelle tasolle – ennakoivaa tukea myös vapaa-ajan haasteisiin

Barona 3.5.2023

Baronan hyvinvointitiimi 2023

Kuvassa: Teemu Haka, Jenna Pirttijärvi, Marianna Sitronen and Tarja Kärkkäinen

Suomen suurimpiin työnantajiin kuuluva Barona on perustanut uuden palvelun, joka tarjoaa kokonaisvaltaista, myös vapaa-ajan haasteet huomioivaa hyvinvoinnin tukea. Uusi terveydenhuollon ammattilaisista koostuva tiimi tarjoaa Baronan työntekijöille tukea ja neuvontaa aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Baronan työkyvystä ja hyvinvoinnista vastaavan henkilöstöjohtaja Jenni Närvän mukaan uuden toimintamallin uskotaan tuovan merkittäviä säästöjä sairaanhoidon kuluissa. Tavoitteena on myös parantaa työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja helpottaa avun saamista.

Baronalla on henkilöstöä noin 7 000 henkilötyövuotta vastaava määrä ja se työllistää 30 000 ihmistä vuosittain. Yhtiössä on jo pitkään panostettu henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen, ja yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa on ollut aktiivista ja tavoitteellista. Barona on panostanut mm. mielenterveyspalveluiden kehittämiseen ja oikea-aikaiseen työkyvyn tukitoimien käyttöönottoon. 

Henkilöstöjohtaja Jenni Närvän mukaan tilanne on ollut kuitenkin sama kuin monilla muillakin työnantajilla: mielenterveyspoissaolojen määrä ja työterveyshuollon kulut ovat olleet jatkuvassa kasvussa koronapandemian alkamisen jälkeen.

”Yhä useampi uupuu tai jää ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimusten mukaan joka neljäs alle 36-vuotias kuuluu riskiryhmään. Ymmärsimme, että tarvitsemme uudenlaisen tavan toimia ja saada aikaan vaikuttavuutta”, Närvä kertoo.

Ratkaisuna Barona loi uuden toimintamallin ja hyvinvointipalvelun, jossa työntekijä saa yhdellä puhelinsoitolla terveysneuvontaa, matalan kynnyksen keskusteluapua ja lyhyen sairauspoissaolon. Työntekijää tuetaan kaikissa mahdollisissa hyvinvoinnin haasteissa, liittyivät ne työhön tai vapaa-aikaan. Tarvittaessa hyvinvointitiimin ammattilainen ohjaa eteenpäin työterveyteen tai muun tuen piiriin.

Ensimmäiset tulokset ovat lupaavia, suositteluaste erinomainen

Tiimin työskentely ja uuden palvelun käyttöönotto on edennyt suunnitellusti, ja tulokset ovat olleet lupaavia. Palvelun suositteluasteen (NPS) keskiarvo on ollut lähemmäs 90, joka on hyvin poikkeuksellinen tulos. Tavoitteena on, että kesään mennessä palvelu on käytössä kaikissa Baronan yksiköissä.

”Palvelu on jo lyhyessä ajassa osoittanut, että sairausloman sijaan henkilö on voinut tarvita ihan toisenlaista apua. Emme ole kuitenkaan korvaamassa työterveyshuollon palveluja vaan täydennämme niitä. Uskomme, että tällä uudistuksella kasvatamme työntekijöidemme luottamusta meihin”, Närvä sanoo.  

Närvän mukaan on selvää, että pienempiin yrityksiin vastaavanlaista mallia ei voi sellaisenaan soveltaa, mutta tämä ei saisi olla este ennakoivalle toiminnan kehittämiselle.

”Työnantajien on yrityksen koosta riippumatta oltava valmiita ottamaan seuraava askel vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa. On kokeiltava rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja, sellaisiakin, joiden ei aiemmin ajateltu kuuluvan työnantajalle”, Närvä sanoo.

Baronan hyvinvointitiimi tulee työskentelemään tiiviisti niin Baronan HR:n kuin työkykyjohtamisen verkoston palveluntuottajien kanssa. Samalla panostetaan esihenkilötyöhön ja sisäiseen kouluttamiseen. Närvä puhuu mielellään työkykyjohtamisen sijaan hyvinvoinnin johtamisesta.

”Tärkeintä on, että ihmiset saavat tarvitsemansa avun ajoissa. Mikään ei tule kalliimmaksi meille, yhteiskunnalle ja ihmiselle itselleen, kuin että hän jää yksin huoliensa ja sairauksiensa kanssa”, Närvä muistuttaa.

Lisätietoja: