Barona tukee lasten ja nuorten työelämätaitoja TATin Yrityskylä-konseptin pitkäaikaisena tukijana

Barona 19.5.2022

Barona on toiminut Yrityskylän tärkeänä kumppanina vuodesta 2017. Barona haluaa tukea lasten ja nuorten työelämätaitojen kehittymistä ja mm. maailman parhaana kouluinnovaationa palkittu TATin Yrityskylä-toiminta tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet. TATin Yrityskylä-toimintaan on tähän mennessä vuosien 2010-2022 aikana osallistunut jo puoli miljoonaa lasta ja nuorta.

Barona vieraili huhtikuun alussa Espoon toimipisteessä toimitusjohtaja Lassi Määtän johdolla. Baronalaiset rekrytoinnin asiantuntijat toimivat päivän ajan vastuuohjaajina ja pääsivät tutustumaan tarkemmin Yrityskylän toimintaan. Vierailu oli ensimmäinen pitkään aikaan, sillä myös Yrityskylässä on jouduttu huomioimaan erilaiset pandemian aiheuttamat rajoitukset. 

”Oli tosi hienoa nähdä, miten lapset lähtivät rohkeasti päivän toimintaan mukaan ja työskentelivät Baronan pisteellä. Siellä näytti syntyvän niin työpaikkailmoituksia kuin suunnitelmia siitä, miten asiakkaalle rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä. Lasten vilpitön innostus teki lähtemättömän vaikutuksen minuun ja muihin baronalaisiin”, Määttä kertoo.

Lukuvuosina 2021-2022 Yrityskylissä vierailee ympäri Suomen yli 97 000 oppilasta. Kaikkiaan Yrityskylän toiminnassa on mukana yli 100 yhteistyökumppania ja yli 200 kuntaa.

Yrityskylän nuoria töissä

TATin Yrityskylän johtaja Kaisa Koistinen iloitsee mahdollisuuksista, joita myös Barona tarjoaa kuudesluokkalaisille:

”On arvokasta, että meillä on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita kuten Barona. Oppilaat saavat Yrityskylä-päivän aikana kokemuksia oikeista yrityksistä ja näin heille myös avautuu uusia näkymiä aloista, jotka eivät välttämättä aiemmin olleet tuttuja. Yksi oppilas totesikin työskenneltyään päivän Baronalla, että aikoo isona pyrkiä rekrytointikonsultiksi.”

Määtän mukaan Yrityskylän kaltainen yhteistyö on Baronalle erityisen tärkeää, sillä yhtenä Suomen suurimmista työnantajista Barona toimii monelle nuorelle ensimmäisen kosketuksena työelämään. Vuonna 2021 yhtiön työntekijöistä oli alle 20-vuotiaita noin 16 prosenttia.  

“Yrityskylä tarjoaa meille vastuullisen ja konkreettisen tavan tukea lapsia ja nuoria. TATin konsepti on ainutlaatuinen ja arvostamme suuresti mahdollisuutta olla mukana tässä.”

Vuosittain Yrityskylä tavoittaa 83 prosenttia koko ikäluokasta (kuudesluokkalaiset) ja 73 prosenttia koko ikäluokasta (yhdeksäsluokkalaiset). Yrityskylän oppimisympäristöjä on jo 13 paikkakunnalla ja Barona tavoitti niissä vuonna 2021 Espoossa yli 7318 ja Oulussa 6920 kuudesluokkalaista. 

Baronan yhteistyösopimuksen rahallinen arvo on noin 75 000 euroa.

Barona on vuonna 1999 perustettu palveluyhtiö. Uudistamme työelämää laaja-alaisilla työvoiman ja yritysten kasvua tukevilla ratkaisuilla, joihin kuuluvat mm. asiantuntija- ja konsultointipalvelut, teknologiavetoiset kokonaisratkaisut sekä työelämään liittyvät, työllistämisen kaikki muodot kattavat palvelut. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 400 miljoonaa euroa. Toimimme Suomessa yli 30 toimipisteessä ja kansainvälisesti yhdeksässä eri maassa. Barona on osa Bravedo-yhteisöä.

TATin toiminnan tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. TAT tarjoaa kunnille ja oppilaitoksille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutusta, jotta jokainen nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta keskeisiä taitoja. TAT on valtakunnallinen vaikuttaja ja tekee töitä nuorten työelämä- ja taloustaitojen eteen yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa.