Barona panostaa ennakoivaan työkykyjohtamiseen – työhyvinvointitiimimme vahvistuu uusilla hyvinvoinnin ammattilaisilla

Barona 7.11.2022

Baronan työnohjaaja ja valmentaja Erja Karhinen

Kuvassa Baronan työnohjaaja ja valmentaja Erja Karhinen

Baronan uudessa strategiassa henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi on nostettu keskeiseksi menestystekijäksi. Tätä edistämään on nimitetty Baronan työkykyjohtamisen tiimiin työnohjaaja ja valmentaja Erja Karhinen sekä hyvinvointikoordinaattori Baronan uudessa strategiassa henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi on nostettu keskeiseksi menestystekijäksi. Tätä edistämään on nimitetty Baronan työkykyjohtamisen tiimiin työnohjaaja ja valmentaja Erja Karhinen
Baronan uudessa strategiassa henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi on nostettu keskeiseksi menestystekijäksi. Tätä edistämään on nimitetty Baronan työkykyjohtamisen tiimiin työnohjaaja ja valmentaja Erja Karhinen sekä hyvinvointikoordinaattori Baronan uudessa strategiassa henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi on nostettu keskeiseksi menestystekijäksi. Tätä edistämään on nimitetty Baronan työkykyjohtamisen tiimiin työnohjaaja ja valmentaja Erja Karhinen sekä hyvinvointikoordinaattori Nina Vänttilä. Tiimi tulee jatkossa kehittämään Baronan hyvinvointitarjontaa ja vastaamaan monista toimistolla työskentelevien työntekijöiden hyvinvointia kasvattavista toimenpiteistä. 

Tiimin vetäjänä jatkaa Baronan työkyvystä ja hyvinvoinnista vastaava henkilöstöjohtaja Jenni Närvä. Närvän mukaan baronalaisten työhyvinvointia johdetaan, kehitetään ja mitataan systemaattisesti. Viimeisimmän Baronan toimistolla työskentelevien työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavan henkilöstökyselyn suositteluaste eli eNPS oli 38. Erinomainen tulos on Närvän mukaan aikaansaannosta pitkäjänteisestä työstä, jota on tehty niin oman henkilöstön parissa kuin asiakkaille tarjottavina palveluina. 

Barona on yksi Suomen suurimmista työnantajista ja se työllistää vuosittain noin 30 000 ihmistä. Baronalle on myönnetty ensimmäisenä henkilöstöalan toimijana Hyvän mielen työpaikka® -merkki, joka koskee koko Baronan henkilöstöä. 

”Tässä ei ole kyse kertaluonteisesta projektista, vaan isommasta muutoksesta, joka koskettaa meidän lisäksemme laajasti erilaisia yrityksiä ja työnantajia. Mitä paremmin ihmisemme voivat ja jaksavat, sitä todennäköisemmin saavutamme myös yhtiönä tavoitteemme ja jopa ylitämme ne. On havainnoitava herkästi muutoksia ympäröivässä maailmassa ja kuunneltava, miten henkilöstömme voi. Uskon Erjan ja Ninan kokemukseen ja näkemykseen siitä, mihin ja millä tavoin hyvinvointia voidaan entisestään parantaa ja kehittää Baronalla”, Närvä sanoo. 

Karhinen tulee valmentamaan sekä tekemään yksilöiden ja ryhmien työnohjauksia silloin kuin työn tekemisen tavat kaipaavat hiomista tai jos esimerkiksi jaksaminen herättää huolta. Vänttilä tulee jakamaan tietoa hyvinvoinnista ja aktivoimaan baronalaisia pitämään huolta itsestään.

Karhinen ja Vänttilä ovat aiemmin työskennelleet Baronalla, joten kulttuuri ja ihmiset ovat entuudestaan tuttuja. Molemmilla on vahva tahtotila viedä baronalaisten hyvinvointia seuraavalle tasolle. 

”Tällä hetkellä mielen hyvinvointi nousee vahvasti esille hyvinvoinnista puhuttaessa. Lisäksi sen seurauksena, että koronapandemia muutti työskentelytapojamme, ovat työntekijät alkaneet entistä enemmän hakea tasapainoa työ- ja yksityiselämään lisätäkseen omaa hyvinvointiaan. Tämä edellyttää yrityksiltä entistä enemmän joustavuutta ja tukea myös muuhun kuin työhön liittyviin kysymyksiin”, Vänttilä nostaa esiin. 

”Isoja kysymyksiä ovat esimerkiksi inhimillisyyteen, jaksamiseen, johtajuuteen ja teknologiaan liittyvät teemat. Meillä on saatavilla paljon tietoa ja työkaluja, mutta niiden hyödyntäminen ei ole välttämättä niin helppoa. Työelämän tärkeinä pilareina näen aidon kohtaamisen ja kuulemisen sekä sen, että tulemme näkyviksi siinä mitä teemme. Kaikkein eniten uuvuttaa, jos koemme itsemme näkymättömiksi työssämme”, Karhinen toteaa. 

Baronan työkykyjohtamisen tiimi tarjoaa matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut koko Barona-konsernin toimistolla työskenteleville noin 800:lle työntekijälle. Tulevaisuudessa palveluita kehitetään myös muulle henkilöstölle eli asiakkailla työskenteleville työntekijöille. Barona tuottaa myös ammatillisen kuntoutuksen palveluita yritys- ja henkilöasiakkailleen, sekä laajat työkykyjohtamisen ja -konsultoinnin palvelut, joista esimerkkinä mm. Työurahuolto.

 

Lisätietoja: 

Jenni Närvä 
Henkilöstöjohtaja, työkyky ja hyvinvointi, Barona 
044 5171 071 
jenni.narva@barona.fi