Baronan vastuullisuusraportti osoittaa yhtiön yhteiskunnallisen jalanjäljen – yksilön osaaminen ja hyvinvointi keskiössä

Barona 9.6.2022

Palveluyhtiö Barona on julkaissut yhtiön ensimmäisen vastuullisuusraportin. Yhtiön vastuullinen työ yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan hyväksi on nyt koottu raporttiin, joka noudattaa kansainvälistä GRI-raportointistandardia. 

Työelämä on murroksessa. Työikäisen väestön odotukset työnantajia kohtaan ovat lisääntyneet, jolloin vastuullisuus ei ole enää valinta vaan pitkäjänteisen liiketoiminnan edellytys. Lisäksi työelämän vaativuus asettaa henkilöstön jaksamisen koetukselle, mikä vaatii työnantajilta kokonaisvaltaisia ja ennakoivia toimia. 

Työelämän palveluyhtiö Baronan vastuullisuus jakautuu kolmeen teemaan, jotka ovat Ihminen, Asiakkaat ja muut sidosryhmät sekä Ympäristö. Raportti sisältää 15 vastuullisuustavoitetta sekä myös vuosiraportin viime vuodelta. 

“Baronalaiset kokevat, että meillä on iso yhteiskunnallinen tehtävä työelämän uudistajana. Nyt nämä vaikutukset on koottu yksiin kansiin. Verojalanjälkemme sekä laaja-alainen ja tärkeä roolimme työllistäjänä, työn välittäjänä, kouluttajana ja hyvinvoinnin lisääjänä tulevat raportista ilmi”, Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä toteaa. 

Poimintoja Baronan vastuullisesta toiminnasta vuonna 2021: 

  • Työllistimme merkittävän määrän nuoria, Vuonna 2021 koko henkilöstöstämme noin 16 % oli alle 20-vuotiaita. 
  • Toteutimme Suomessa noin 350 koulutusohjelmaa, joihin osallistui 16 000 henkilöä. 
  • Rekrytoimme vuoden 2021 aikana Filippiineiltä noin 100 sairaanhoitajaa helpottamaan Suomen akuuttia hoitajapulaa, ja asetimme tavoitteeksi moninkertaistaa kansainvälisen rekrytoinnin lähivuosina. 
  • Lanseerasimme Työurahuollon, joka on ennakoiva ja varhaisen vaiheen työkykypalvelu. 
  • Käynnistimme työllistämiskumppanuuden Vantaan kaupungin kanssa, tavoitteena on tehostaa työttömien nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden työllistymistä Vantaalla. 
  • Baronan verojalanjälki vuonna 2021 oli 157 miljoonaa euroa. 

Barona työllistää vuosittain yli 30 000 ihmistä. 

“Me vastaanotamme vuosittain yli 200 000 työhakemusta. Jokaiselle työnhakijalle meiltä ei löydy suoraa työpaikkaa, mutta sen sijaan voimme tarjota yhä useammille esimerkiksi koulutus- ja valmennuspolkuja, jotka johtavat eteenpäin”, Määttä kertoo ja jatkaa: 

“Tämän lisäksi asiakasyritykset, viranomaiset, oppilaitokset ja monet muut keskeiset sidosryhmät odottavat yhä avoimempaa läpinäkyvyyttä toimintaamme ja vastuullisuustyöhömme. Tämä ensimmäinen vastuullisuusraporttimme vastaa näihin kasvaneisiin odotuksiin. Monimuotoisuuden edistäminen, baronalaisten osaamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin turvaaminen ennakoivalla otteella ovat ensisijaisia asioita, joihin tulemme jatkossa tarttumaan entistä tarmokkaammin.” 

Baronan vastuullisuusraportti 2021

Lisätietoa: 

Antti Möller, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Barona 
044 545 5698 
antti.moller@barona.fi 

Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona 
040 830 7656 
lassi.maatta@barona.fi