Baronalle ensimmäisenä henkilöstöalan yrityksenä Hyvän mielen työpaikka® -merkki – osoitus ansiokkaasta työstä mielenterveyden hyväksi

Barona 12.6.2022

Nainen hymyilee

Palveluyhtiö Baronalle on myönnetty ensimmäisenä henkilöstöalan yrityksistä Hyvän mielen työpaikka® -merkki. Merkki käsittää sekä Baronan toimistoilla, että asiakkaalla työskentelevät työntekijät. Se on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla sekä työväline, joka tarjoaa vinkkejä, ideoita ja suosituksia mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnisteleville työyhteisöille ja sen myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry. 

Arvioiden mukaan jopa joka neljäs suomalainen on kokenut jonkinasteista työuupumusta. Vuosittain Suomessa jää työkyvyttömyyseläkkeelle noin 20 000 ihmistä, joista kasvava määrä mielenterveyssyistä johtuen. Huolestuttavaa on, että erityisesti nuorten mielenterveyshaasteet ovat lisääntyneet. 

Baronalla työntekijöistä 60 % on alle 30-vuotiaita ja Barona on monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Baronan työkykyjohtamisen kehitysjohtaja Jenni Närvä uskoo, että tunnustuksen myötä mielenterveyden kysymyksistä voidaan puhua entistä avoimemmin niin Baronalla kuin asiakasyrityksissä. 

”Haluamme kasvattaa kaikkien baronalaisten tietoa ja osaamista mielenterveysasioista ja hyvän mielenterveyden edistämisestä. Tulemme lisäämään esihenkilöiden koulutusta ja valmennusta ja varmistamaan, että kaikilla on tieto työnantajan tarjoamista tukitoimista silloin kun niille tarvetta ilmenee. Kaikella tällä haluamme myös vähentää mielenterveysasioihin usein liitettyjä tabuja. Uuden strategiamme mukaisesti panostamme ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin”, Närvä sanoo. 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n suunnittelija Sirpa Väänäsen mukaan Barona on osoittanut aitoa halua kasvattaa ymmärrystä mielenterveydestä ja pitää sen edistämistä tärkeänä ja arvokkaana asiana koko henkilöstölleen. 

”On hienoa saada Barona mukaan merkkiorganisaatioiden joukkoon ponnistelemaan suomalaisen työelämän mielijalanjäljen keventämiseksi. Onnittelemme koko Baronan yhteisöä. Samalla Baronan kaksiosainen hakemus ansaitsee erityiskiitoksen. On upeaa, että Barona laajensi rohkeasti kehittämistyön koskemaan myös asiakkaalla työskenteleviä työntekijöitä, siitäkin huolimatta, etteivät he välttämättä ole kaikilta osin aina Baronan vaikutuspiirissä. Se on hatunnoston arvoinen teko, joka osoittaa hienoa edelläkävijyyttä ja tienraivaushenkeä”, Väänänen kertoo. 
 
Baronan HR-kehitysjohtajan Pia Tuomisen mukaan kaikki lähtee kulttuurista, arjen tekemisestä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. 

”Meillä tulee olla tahtoa ja keinoja ratkoa hyvinvointiin liittyviä haasteita arjessa joka päivä. Haluamme olla työyhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla mielenterveyttä myöten. Esihenkilöillä ja työkavereilla on myös iso rooli mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen. Yhteistyömme asiakkaidemme ja muiden toimijoiden, kuten MIELI ry:n kanssa varmistaa, että olemme yhdessä viemässä asioita eteenpäin. Mielen hyvinvoinnin edistäminen tulee olla kaikkien tehtävälistalla”, Tuominen kiteyttää. 

Hyvän mielen työpaikka® -merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan ja Baronan tavoitteena on pystyä uusimaan merkki myös jatkossa. 

 

Lisätiedot:

Jenni Närvä
Kehitysjohtaja, työkykyjohtaminen, Barona
044 5171 071
jenni.narva@barona.fi


Barona on vuonna 1999 perustettu palveluyhtiö. Uudistamme työelämää laaja-alaisilla työvoiman ja yritysten kasvua tukevilla ratkaisuilla, joihin kuuluvat mm. asiantuntija- ja konsultointipalvelut, teknologiavetoiset kokonaisratkaisut sekä työelämään liittyvät, työllistämisen kaikki muodot kattavat palvelut. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 400 miljoonaa euroa. Toimimme Suomessa yli 30 toimipisteessä ja kansainvälisesti yhdeksässä eri maassa. Barona on osa Bravedo-yhteisöä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. MIELI ry:n toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.