Kansainvälisten osaajien relokaatiopalvelu kiinnostaa suomalaisia yrityksiä – tamperelaislähtöinen Nomentia rekrytoi työntekijän Intiasta 

Barona 2.11.2022

Kokka kohti Suomea

Valtakunnallinen Kokka kohti Suomea -hanke tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille asiantuntevaa palvelua kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnin ja maahantulon helpottamiseksi. Hankkeesta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja pääkumppanina toimii relokaatiopalveluja tarjoava suomalainen Finland Relocation Services Oy (FRS). Palvelulla on jo useampia tyytyväisiä yritys- ja työntekijäasiakkaita, jotka ovat antaneet kiitosta mm. palvelun selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä. Yksi näistä on suomalainen, mutta globaalisti toimiva Nomentia, joka löysi juuri tarvitsemansa osaajan EU:n ulkopuolelta Intiasta. 

Palveluyhtiö Baronan juuri julkaiseman Kansainvälinen työvoima ja tulevaisuus 2022 -tutkimuksen mukaan yritysten kiinnostus kansainväliseen työvoimaan liittyviä palveluita kohtaan on kasvussa. Yrityksistä peräti 57 prosenttia on kiinnostunut kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnista ja 43 prosenttia relokaatio- eli asettautumispalveluista. Lisäksi työnantajista 36 prosenttia arvioi osaajapulan olevan nyt pahempi kuin koskaan aiemmin.    

Baronaan kuuluvan FRS:n toimitusjohtaja Marina Velikovan mielestä kansainvälisen rekrytoinnin edellytyksiä voidaan kehittää ja parantaa tarjoamalla suoraan yrityksiin siihen räätälöityjä palveluita. Kyse on niin ajan kuin resurssien tehokkaammasta hyödyntämisestä.   

”Moni pk-yritys olisi kiinnostunut rekrytoimaan ulkomaista työvoimaa, mutta usein esteeksi tulevat lupa-asioiden läpikäymiset, asiantuntemuksen ja kielitaidon puute sekä erinäiset hallinnolliset toimenpiteet jo ennen kuin kansainvälistä työntekijää on saatu maahan. Olemme yhdessä ELY-keskuksen kanssa halunneet rakentaa käyttäjäystävällisen kokonaisuuden, joka madaltaa yritysten kynnystä palkata osaavia tekijöitä myös maan rajojen ulkopuolelta”, Velikova kertoo.     

Yksi palvelun tyytyväisistä käyttäjistä on suomalainen Nomentia, joka tarjoaa kansainvälisille asiakkailleen maksuliikenteen ja kassanhallinnan ratkaisuja. Nomentian henkilöstöjohtaja Ilse Mannerin mukaan organisaatio on ollut jo pitkään hyvin monikulttuurinen, eikä kansainvälisen työntekijän rekrytointi ollut sinällään uutta. Palvelu toi kuitenkin mukanaan merkittävän hyödyn mm. kustannusten ja resurssien hallinnan näkökulmasta.  

”Rekrytoinnista on tullut yhä haastavampaa IT- ja ohjelmistoalalla. Kilpailemme osaajista koko Euroopan laajuisesti, jolloin yksittäisen yrityksen erottautumismahdollisuudet ovat lopulta aika rajalliset. Olimme erittäin tyytyväisiä saamaamme tukeen FRS:n puolelta ja uskomme tällaiselle palvelulle olevan kysyntää myös laajemmin”, Manner toteaa.  

Velikova ja hankkeen projektipäällikkönä toimiva Heidi Popova Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ovat yhtä mieltä siitä, että jos Suomi halutaan pitää elinvoimaisena ja kehittyvänä maana, kansainvälisestä rekrytoinnista tulee enemmin tai myöhemmin arkipäivää monessa yrityksessä. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää julkisen ja yksityisen puolen yhteistyötä.   

 ”Yhteistyömme FRS:n kanssa on ollut saumatonta. Meillä on ollut selkeä yhteinen tavoite ja halu viedä eteenpäin kansainvälistä rekrytointia ja siihen liittyviä palveluita. Toivomme, että palvelun taloudellinen porkkana kiinnostaa yrityksiä. Jopa 80 prosenttia palvelun kustannuksista voidaan kattaa EU-rahoituksella (ESR). Uskomme tämän olevan merkittävä etu monelle yritykselle, joka on miettinyt kansainvälisen rekrytointiin liittyviä riskejä”, Popova mainitsee.  

”Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia, mutta yritysten ei pidä jäädä yksin pohtimaan, miten tämä käytännössä järjestetään. Meidän tehtävämme on huolehtia, että tulija ja hänen perheensä saa kaiken tarvitsemansa avun sujuvan maahantulon ja tänne asettautumisen tueksi. Tämä säästää työnantajien aikaa ja resursseja ja antaa tilaa muulle tärkeälle toiminnalle”, Velikova muistuttaa.  

 Kokka kohti Suomea -hankkeen palvelua on mahdollista hyödyntää aina toukokuulle 2023.  Hankkeen palvelun yrityksille suunnattu sivu: https://www.kohtisuomea.fi/  

  

Lisätietoja:  

Marina Velikova 
Toimitusjohtaja, Finland Relocation Services  
050 594 4027 
marina.velikova@finlandrelocation.com 

Ilse Manner 
Vice President Human Resources, Nomentia 
050 465 5591 
ilse.manner@nomentia.com 

Heidi Popova 
Projektipäällikkö, Varsinais-Suomen ELY  
Kokka kohti Suomea  
029 502 2753 
heidi.popova@ely-keskus.fi