Barona ja Teknologiateollisuus: Pohjanmaan pk-yritysten akuuttia osaajapulaa ei selätetä ilman kansainvälistä rekrytointia

Barona 30.5.2021

Baronan ja Teknologiateollisuuden mukaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pk-yritysten on otettava kansainvälinen rekrytointi yhdeksi ratkaisuksi osaajapulaan. Alueen akuuttiin osaajatarpeeseen ei kyetä vastaamaan vain lähimaakuntien tai edes Suomen voimin. Yritysten on uudistettava käsityksiään siitä, miten ja mistä uudet työntekijät saadaan, ja ryhdyttävä vaadittaviin toimenpiteisiin.

Rokoteohjelman eteneminen on vauhdittanut elinkeinoelämän elpymistä ja talouden avautumista, ja koko Pohjanmaalla pula ammattiosaajista on jälleen muodostumassa tärkeimmäksi kasvun esteeksi. Työttömyysprosentti on maan alhaisimpia, ja siten vapaata työvoimaa on alueella aivan liian vähän tarpeeseen nähden.

– Käyn jatkuvaa vuoropuhelua alueen teknologiayritysten kanssa ja oikeastaan jokaisessa on täysin sama huoli siitä, että mistä osaajat löydetään. Nykyään osaamistarpeet muuttuvat nopeasti, eikä valmiita ammattilaisia aina koulun penkiltä löydy. Esimerkiksi ICT-osaajien saatavuus on valtakunnallinen ongelma, ja siksi meidän on käännettävä katseemme ulkomaille, toteaa Teknologiateollisuuden Länsi-Suomen aluepäällikkö Aki Sundell.

Vastaava osaajapula on myös valmistavassa teollisuudessa, jossa tarvitaan osaajia pysyviin työsuhteisiin eläköitymistä paikkaamaan ja vahvaan tilauskantaan vastaamaan.

– Alueen kaikki yritykset kilpailevat käytännössä samoista tekijöistä, ja uudet isot investoinnit alueelle kiristävät työvoimakilpailua entisestään. Tilannetta kuvastaa hyvin käynnistämämme Metallimestarit-koulutusohjelma, johon osallistuvien valmistavan teollisuuden yritysten osaajatarve on kevään aikana kaksinkertaistunut. Koulutuspaikkoja on nyt noin 200 osaajalle noin 60 metallialan yrityksessä, kertoo Baronan koulutusjohtaja Ari Lähteenmäki.

Valmiudet ulkomaiseen rekrytointiin puutteelliset

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan valmiudet rekrytoida ulkomaista työvoimaa ovat puutteelliset. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaistaustaisen väestön osuus on hieman yli kaksi prosenttia, kun Manner-Suomen keskiarvo on lähes kahdeksan prosenttia eli melkein nelinkertainen.

Työskentely muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä on alueella hyvin harvinaista.

– Monikansallinen henkilöstö vaatii monien asioiden huomioimista. Työkieli on silloin yleensä ainakin osittain englanti, mikä vaatii kielitaitoa koko henkilöstöltä. Myös työ- ja turvallisuusohjeet on käännettävä englanniksi, Lähteenmäki luettelee ja jatkaa:

– Hyvä uutinen on kuitenkin se, että kovia ammattilaisia valmistavan teollisuuden ja ICT-alan
tarpeisiin löytyy Filippiineiltä. Olemme rekrytoineet sieltä satoja osaajia IT-, ravintola- ja hoiva-alalle. He ovat erittäin motivoituneita työntekijöitä ja pidettyjä kollegoita. Lähes 90 prosenttia rekrytoimistamme filippiiniläisistä on myös jäänyt pysyvästi Suomeen.

Baronan työelämätutkimuksen mukaan 16 prosenttia suomalaisista on valmis muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle.

– Suomen väestön ikääntyminen ja pula osaavista työntekijöistä haastaa koko yhteiskunnan. Työnantajien on havahduttava tilanteeseen ja ryhdyttävä toimiin, jotta avoimet pestit saadaan jatkossa täytettyä, Aki Sundell sanoo.

Aki Sundell ja Ari Lähteenmäki puhuvat 2.6. järjestettävässä Baronan, Teknologiateollisuuden ja Kauppakamarin verkkotapahtumassa nimeltä Kuka sammuttaa valot - onko osaajapulalle mitään tehtävissä.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen tästä: https://www.ostro.chamber.fi/events/kuka-sammuttaa-valot-vai-onko-teollisuuden-osaajapulaan-viela-jotain-tehtavissa

Lisätietoja:

Ari Lähteenmäki, koulutusjohtaja, Barona
040 581 3253
ari.lahteenmaki@barona.fi

Aki Sundell, Länsi-Suomen aluepäällikkö, Teknologiateollisuus ry
050 338 7916
aki.sundell@teknologiateollisuus.fi