Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on aloittanut vaikuttavuusperusteisen pilotin Baronan kanssa

 30.11.2022

Tampere – työ ja yrittäminen

Barona ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat aloittaneet nopeaa työllistymistä edistävän Startti työhön -palvelun pilotoinnin. Sen tavoitteena on vastata työvoimapulan haasteisiin ja se on osa työllisyyden edistämisen kuntakokeilua. Pilotti on myös osa palveluhankintojen uudistamistyötä, jolla valmistaudutaan TE-palvelujen mahdolliseen siirtymiseen valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Samalla seurataan pilotin vaikuttavuutta.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut valmistautuu TE-palvelut 2024 -muutokseen muun muassa aloittamalla Startti työhön -palvelun pilotoinnin yhdessä Baronan kanssa. Palvelussa työnhakija saa rekrytoinnin ammattilaisen apua työnhaun eri vaiheisiin ja työllistymisen nopeutumiseen. Palvelu toteutetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on löytää pitkäkestoinen ja laadukas ratkaisu työnhakijan työllistymiseen.

– Näen tämän äärimmäisen tärkeänä osaavan työvoiman saatavuuden kannalta. Kukaan ei pysty yksin ratkaisemaan tämänhetkistä työvoimapulaa ja kohtaanto-ongelmaa. Meillä on kumppaniemme ansiosta käytössä paljon monipuolista osaamista, josta on hyötyä sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaillemme, kertoo Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen henkilöasiakaspalvelujen johtaja Sari Oksanen.

Palvelun hyödyt työnhakijoille ja työnantajille

Palvelussa työnhakijalle tehdään yksilöllinen suunnitelma työllistymiseen tai opintoihin. Hän saa tukea esimerkiksi osaamisen kartoittamiseen, työhaastatteluun, työelämäverkostoitumiseen ja/tai oppisopimuspaikan löytämiseen. Baronan ammattilaiset ovat asiakkaan tukena koko palvelun ajan.

Alueen työnantajille pilotoinnilla on puolestaan suuri merkitys työvoimapulan vähentämisen ja alueen elinvoimaisuuden parantamisen kannalta. Palvelun avulla etsitään pidempiaikaista ja tehokasta ratkaisua työttömyyteen.

– Olemme rakentaneet Suomessa ainutlaatuisen, puhtaasti tulosperusteisen työllistämispalvelun, jossa autamme kuntia sujuvoittamaan ja nopeuttamaan työnhakijoiden työllistämistä. Etsimme työnhakijoille ensisijaisesti suoraan haettavaa työpaikkaa, mutta aina tämä ei heti onnistu. Tällöin tarjoamme erilaisia työllistymisen todennäköisyyttä lisääviä askelia, kuten suomen kielen koulutusta, CV-työpajoja, työelämäsertifikaattien hakemista tai substanssikoulutusta. Uskomme, että voimme auttaa myös tamperelaisia työnhakijoita uusille urille ja mieluisiin uusiin työtehtäviin, Baronan tytäryhtiön Arffmanin tulosperusteisten palveluiden johtaja Tatu Lintukangas kertoo.

Baronan tavoitteena on löytää uusia palveluratkaisuja, joilla työllisyydenhoidon vastuun saavat kaupungit voivat palvella työnhakija- ja työnantaja-asiakkaitaan entistä monipuolisemmin. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kaupunkien ja kuntakokeilujen kanssa. Erityisesti tavoitteena on kehittää palveluja, joiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan luotettavasti mitata. 

Palvelun vaikuttavuutta seurataan

Barona on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluille jo entuudestaan tuttu yhteistyökumppani. Baronalla on myös runsaasti yhteyksiä elinkeinoelämään, mikä auttaa työnhakijaa ja työnantajaa kohtaamaan. Palvelun vaikuttavuutta eli työllistymisiä, työssä pysymistä, opiskelun aloitusta tai muuta työttömyyttä vähentävää ratkaisua seurataan yhteisesti. Palveluntuottajalle maksetaan palkkio vain, jos Barona onnistuu tehostamaan työllistymistä. 

Marraskuun puolivälissä, palvelun ollessa toiminnassa vajaa kaksi kuukautta, kymmenen prosenttia Baronan kontaktoimista asiakkaista on jo työllistynyt pilottiyhteistyön kautta. Startti työhön -palvelun pilotoinnin sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Lisätietoja:

Sari Oksanen, henkilöasiakaspalvelujen johtaja, Tampere
050 501 2374
sari.oksanen@tampere.fi

Tatu Lintukangas, tulosperusteisten palvelujen johtaja, Arffman Oy
044 055 773
tatu.lintukangas@entryedu.fi