Työelämätutkimus: Lähes joka toinen työssäkäyvä uskoo vaihtavansa alaa, palvelualoja uhkaa syvenevä työvoimapula

Barona 9.2.2021
  • Koronapandemian myötä työpaikan vaihtoa pohtineita on eniten logistiikka-, asiakaspalvelu- sekä majoitus- ja ravintola-aloilla.
  • Työssäkäyviä kiinnostaa eniten myynnin ja kaupan ala sekä markkinointi- ja viestintäala, vähiten rakennus- sekä majoitus- ja ravintola-ala.
  • 72 % kokee tietävänsä, millaista osaamista tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan.
  • Tulokset ovat peräisin Baronan valtakunnallisesta työelämätutkimuksesta, johon vastasi 1022 työelämässä olevaa suomalaista.

Työelämäyhtiö Baronan suuren työelämätutkimuksen mukaan enemmistö työssäkäyvistä on viime vuonna havahtunut miettimään oman työuran jatkoa, ja koronapandemia on vaikuttanut siihen, mitkä alat kiinnostavat. Lähes puolet (46 %) työssäkäyvistä uskoo vaihtavansa kokonaan toiselle alalle. Lisäksi 27 % on suunnitellut tai jo aloittanut uusien tietojen ja taitojen opiskelun.

Työssäkäyvien kiinnostuksen kohteet ja usko eri toimialojen tulevaisuuteen vaihtelevat suuresti:

  • Työssäkäyviä kiinnostaa eniten myynnin ja kaupan ala sekä markkinointi- ja viestintäala, vähiten rakennus- sekä majoitus- ja ravintola-ala.
  • Työpaikan vaihtoa oman toimialan sisällä pohtivia on eniten rakennusalalla sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa ja finanssialalla.
  • Kokonaan uutta alaa ovat pohtineet erityisesti logistiikka-, asiakaspalvelu- sekä majoitus- ja ravintola-aloilla työskentelevät.
  • Yrittäjäksi ryhtymistä harkitaan eniten asiakaspalvelussa, majoitus- ja ravintola-alalla sekä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten keskuudessa.

”Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että palvelusektori todella on kärsinyt koronan vaikutuksista eniten. Toki myynnin ja kaupan ala näyttää kiinnostavan yhä, mutta muiden palvelualojen näkymät herättävät huolta. Pandemian tuleva väistyminen varmasti parantaa tilannetta, mutta parantaako riittävästi ja niin, että esimerkiksi majoitus- ja ravintola-alalle saadaan houkuteltua osaajia myös jatkossa”, Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo ja jatkaa:

”Asiantuntija-aloista selvästi eniten alanvaihtohalukkuutta on taloushallinnon ja finanssialan työntekijöiden keskuudessa. Juuri siellä automaatio ja digitalisoituminen etenee ja työpaikkojakin katoaa, mutta samalla alalle syntyy uudenlaisia osaamistarpeita. Tutkimuksen mukaan alan työntekijät ovat tämän murroksen havainneet, sillä yli kaksi kolmasosaa työntekijöistä myös harkitsee lisäkoulutuksen hankkimista.”

Yli kaksi kolmasosaa (72 %) työssäkäyvistä kokee tietävänsä, millaista osaamista tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan.

ALOILLA ERILAISIA VETOVOIMATEKIJÖITÄ

Koronapandemian aiheuttama työelämän äkillinen muutos on lisännyt huolta omasta toimeentulosta. Työssäkäyville työ merkitsee ennen kaikkea taloudellista turvaa ja toimeentuloa (92 % vastaajista).

Asiakaspalvelussa, hoiva-alalla sekä majoitus- ja ravintola-alalla korostuvat työhön kuuluvat sosiaaliset suhteet kollegoiden tai asiakkaiden kanssa. Mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä korostuu julkisen sektorin tehtävissä.

Baronan työelämätutkimuksen ensimmäinen osa osoitti, että etätyötä tehneet kovat mm. nukkuneensa paremmin, työnteon helpottuneen ja saavansa huomattavasti enemmän aikaan kuin läsnätyössä olleet.

”Kun nämä huomiot alojen kiinnostavuudesta yhdistetään aiempiin tutkimustuloksiimme etätyön vetovoimasta, on meidän mietittävä hyvin perusteellisesti palvelualojen tulevaisuutta. Ihmiskontaktit antavat palvelualan työntekijöille valtavasti virtaa, voisiko myös entistä joustavammat tavat valita työvuoroja houkutella osaajia”, Vanhala-Harmanen pohtii.

Baronan työelämätutkimuksen aineiston keräsi Norstat joulukuussa 2020. Sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan edustavaan tutkimukseen vastasi 1022 työelämässä olevaa suomalaista.

Tutkimusraportti sekä edellinen etätyöhön keskittynyt osa löytyy täältä:
https://www.dropbox.com/sh/7b07emwrrafjss0/AABQRv9oMJIaEwsL6QQj-xKRa?dl=0

Lisätietoja:

Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona
0400 511786
minna.vanhala-harmanen@barona.fi

Antti Möller, viestintäpäällikkö, Barona
044 5455698
antti.moller@barona.fi