Baronan ilmoituskanava väärin­käytös­epäilyille

Baronalla on oma whistleblower-ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille. Kanava on osa vastuullisemman työelämän rakentamista.

 1. Baronan nykyiset työntekijät voivat tehdä ilmoituksia yhtiön sisäisellä ilmoituskanavalla.
 2. Baronan henkilöstöön kuulumattomat voivat tehdä ilmoituksia Oikeus­kanslerin­viraston lomakkeella »

Kanavan avulla voi ilmoittaa Baronaan liittyviä väärinkäytösepäilyjä tai muita epäkohtia siten, kuin ilmiantolaki määrittelee. 

Lain mukaan ilmoituksia voi tehdä seuraavissa aiheissa:

 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • Julkiset hankinnat
 • Ympäristönsuojelu
 • Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten hyvinvointi
 • Tuoteturvallisuus
 • Rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • Liikenneturvallisuus
 • Säteilyturva
 • Kansanterveys

Barona kannustaa ilmoittamaan havaituista epäkohdista. Kaikki väärinkäytösepäilyt otetaan vakavasti ja käsitellään luottamuksellisesti.