Baronan ilmoituskanava väärin­käytös­epäilyille

Baronalla on käytössä whistleblower-ilmoituskanava Suomessa ja Espanjassa. Kanava on osa vastuullisemman työelämän rakentamista.

Kanavan avulla voi ilmoittaa Baronaan liittyviä väärinkäytösepäilyjä tai muita epäkohtia. 

Barona kannustaa ilmoittamaan havaituista epäkohdista. Kaikki väärinkäytösepäilyt otetaan vakavasti ja käsitellään luottamuksellisesti.

Suomi

Suomen ilmiantolain mukaan ilmoituksia voi tehdä seuraavien aihealueiden osalta:

 • Julkiset hankinnat (pl. puolustus ja turvallisuus)
 • Rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • Tuoteturvallisuus
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Säteilyturva
 • Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten hyvinvointi
 • Kansanterveys
 • Kuluttajansuoja
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
 • Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Baronan Suomessa työskenteleville työntekijöille on olemassa oma sisäinen ilmoituskanava, jota käyttävät samaan Bravedo-yhteisöön kuuluvat yhtiöt. llmoituksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Baronan henkilöstöön kuulumattomat voivat tehdä ilmoituksia Oikeuskanslerinviraston lomakkeella »

 

Espanja

Espanjan lain mukaan väärinkäytösepäilyistä voivat ilmoittaa Baronan nykyiset ja entiset työntekijät, työnhakijat, osakkeenomistajat tai muut kumppanit ja alihankkijat. Ilmoituksia voi jättää myös anonyymisti lomakkeella, kasvotusten, sähköpostitse tai puhelimitse.

Ilmoituksia voi tehdä seuraavista aiheista:

 • Julkiset hankinnat (pl. puolustus ja turvallisuus)
 • Rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • Tuoteturvallisuus
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Säteilyturva
 • Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten hyvinvointi
 • Kansanterveys
 • Kuluttajansuoja
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
 • Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • Työturvallisuus
 • Häirintä ja kiusaaminen

Ilmoituskanava Baronan Espanjassa tapahtuvaa toimintaan »

Muut ilmoitustavat: privacy@barona.fi, +358 45 7820 7800