Barona on vastuullinen ratkaisu

Barona on vastuullinen ratkaisu

Vastuullisempi ja inhimillisempi työelämä – sitä me Baronalla rakennamme. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suunnannäyttäjä. Tätä työntekijämme, asiakkaamme ja laajemmat sidosryhmät meiltä myös odottavat.

Meille arvot eivät ole vain sanoja. Teot ovat ne, jotka punnitaan.

Erotinviiva

Poimintoja vastuullisuudesta vuodelta 2021:

 • Työllistimme paljon nuoria. Henkilöstöstämme noin 16 % oli alle 20-vuotiaita.
 • Toteutimme noin 350 koulutusohjelmaa, joihin osallistui 16 000 henkilöä.
 • Rekrytoimme Filippiineiltä noin 100 sairaanhoitajaa helpottamaan hoitajapulaa, ja asetimme tavoitteeksi moninkertaistaa kansainvälisen rekrytoinnin lähivuosina.
 • Lanseerasimme Työurahuollon, joka on ennakoiva työkykypalvelu.
 • Käynnistimme Vantaan kaupungin kanssa työllistämiskumppanuuden, joka tehostaa työttömien nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden työllistymistä.
 • Maksoimme veroja: veronjalanjälkemme oli 157 miljoonaa euroa.
”Monimuotoisuuden edistäminen, baronalaisten osaamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin turvaaminen ennakoivalla otteella ovat ensisijaisia asioita, joihin tulemme jatkossa tarttumaan entistä tarmokkaammin.”
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Pdf-ikoni

Millainen oli Baronan vuosi 2021? Lataa raportti ja lue.

Lue vastuullisuusraportti 2021 (pdf)
Pdf-ikoni

How did we do in 2021? Read the report in English.

Responsibility Report 2021 (pdf)

Erotinviiva

Vastuullisuus­tavoitteemme

Teema 1: Ihmiset

 1. Kehitämme moni­muotoisuus­osaamistamme.

 2. Moninkertaistamme kansainvälisen rekrytoinnin.

 3. Baronalaiset saavat olla rohkeasti oma itsensä.

 4. Ylläpidämme toimihenkilöidemme osaamista.

 5. Lisäämme koulutusta.

 6. Baronalaiset kokevat työnantajan panostavan osaamisen kehittämiseen.

 7. Parannamme työturvallisuutta.

 8. Ehkäisemme sairaspoissaoloja.

 9. Vahvistamme hyvinvointia.

Olemme sitoutuneet noudattamaan ILO:n Työelämän yleismaailmallisten perusoikeuksien julistuksen periaatteita sekä kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Kunnioitamme yksilön arvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia missään muodossa meillä toimitusketjussa.

Erotinviiva

Teema 2: Asiakkaat ja sidosryhmät

 1. Barona on haluttu työnantaja.

 2. Barona on luotettava ja hyvämaineinen kumppani.

 3. Olemme julkisen sektorin laaja-alaisin työllistäjä- ja kouluttajakumppani.

Olemme Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBS ry:n jäsen. Olemme sitoutuneet FIBSin monimuotoisuussitoumukseen eli edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Erotinviiva

Teema 3: Ympäristö

 1. Hallintotoimet hiilineutraaleiksi vuonna 2025.

 2. Minimoimme toimistojemme luonnonvarojen käytön.

 3. Otamme ympäristön huomioon hankintapäätöksissä.

Baronan tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävää kehitystä ja minimoida toiminnastamme aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset. Päästöintensiteettimme oli 0,71 g CO2e per liikevaihtoeuro (Scope 1 ja 2).

Erotinviiva

Näin luomme arvoa

Olemme alusta

Barona on alusta, joka luo positiivista vuorovaikutusta ja arvoa yritysten ja ihmisten välille.

Resurssit ja vaikutukset yksityiskohtineen

Jokaisella on oikeus työhön, ja Suomi tarvitsee kaikkien työikäisten panosta.

 • Jokaiselle on ikään, sukupuoleen, etnisyyteen tai muuhun taustatekijään katsomatta tarjottava sopivin tapa tehdä työtä, jonka avulla yksilö voi hankkia toimeentuloa ja kokea itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteiskuntaa.

 • Yritykset tarvitsevat henkilöstö- ja osaamisenhallintapalveluita, joilla he varmistavat ajankohtaiseen tarpeeseen vastaavan osaavan henkilöstön.

Näihin haasteisiin Barona tarjoaa ratkaisuja. Toimimme linkkinä työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Työnhakijoille tarjoamme työpaikkoja, koulutuksia ja valmennusta. Tuemme kuntia työttömien työnhakijoiden työllistämisessä. Meillä on erityisosaamista vaikeasti työllistettävien ja osatyökykyisten työllistämisessä. Olemme kumppani oppilaitoksille ja autamme niitä kehittämään opintotarjontaansa vastaamaan yritysten osaamistarpeita.

Yrityksille tarjoamme joustavat henkilöstöpalvelut sekä kokonaisratkaisuja, joihin sisältyy muun muassa ohjelmistokehitystä ja konsultointia.

Erotinviiva

Pdf-ikoni

Millainen oli Baronan vuosi 2021? Lataa raportti ja lue.

Lue vastuullisuusraportti 2021 (pdf)

How did we do in 2021? Read the report in English.

Responsibility Report 2021 (pdf)
Pdf-ikoni

Mikä meitä ohjaa? Lataa ja lue Baronan eettinen ohjeisto.

Lue Code of Conduct (suomeksi) (pdf)

What guides us? Here are our ethical guidelines.

Code of Conduct (in English) (pdf)

Erotinviiva

Yhteystiedot

Lue lisää Baronasta