Barona on vastuullinen ratkaisu

Barona on vastuullinen ratkaisu

Vastuullisempi ja inhimillisempi työelämä – sitä me Baronalla rakennamme. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suunnannäyttäjä. Tätä työntekijämme, asiakkaamme ja laajemmat sidosryhmät meiltä myös odottavat.

Meille arvot eivät ole vain sanoja. Teot ovat ne, jotka punnitaan.

Erotinviiva

Poimintoja vastuullisuudesta vuodelta 2022:

 • Työllistimme paljon nuoria. Henkilöstöstämme noin 15 % oli alle 20-vuotiaita ja 61 % alle 30-vuotiaita.
 • Onnistuimme vähentämään mielenterveyspoissaoloja 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Järjestimme yli 80 rekrytoivaa koulutusohjelmaa, joihin osallistui yli 1 000 työnhakijaa.
 • Autoimme noin 700 kansainvälistä osaajaa Suomeen vastuullisesti ja yksilön tarpeet huomioiden, noin 20:stä eri maasta.
 • Tampere ja Lahti valitsivat Baronan tytäryhtiö Arffmanin kumppaniksi vaikeasti työllistettävien työllistämiseen.
 • Tuimme hyvinvointiyhteiskuntaa maksamalla veroja: veronjalanjälkemme oli yli 172 miljoonaa euroa.
 • Analysoimme Baronan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, joka Uprightin mukaan on kansainvälistä huippua: vain 13 % maailman yrityksistä on myönteisempi vaikutus.
”Erityisesti vastuullisuuden saralla ei mikään organisaatio voi sanoa olevansa valmis. Siksi dialogiin perustuva jatkuva kehittäminen on aivan keskeistä.”
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Pdf-ikoni

Vastuullisuusraportti

Millainen oli Baronan vuosi 2022? Lataa raportti ja lue.

Lue vastuullisuusraportti 2022 (pdf)
Pdf-ikoni

Responsibility Report

How did we do in 2022? Read the report in English.

Responsibility Report 2022 (pdf)

Erotinviiva

Vastuullisuus­tavoitteemme

Teema 1: Ihmiset

 1. Kehitämme moni­muotoisuus­osaamistamme.

 2. Moninkertaistamme kansainvälisen rekrytoinnin.

 3. Baronalaiset saavat olla rohkeasti oma itsensä.

 4. Ylläpidämme toimihenkilöidemme osaamista.

 5. Lisäämme koulutusta.

 6. Baronalaiset kokevat työnantajan panostavan osaamisen kehittämiseen.

 7. Parannamme työturvallisuutta.

 8. Ehkäisemme sairaspoissaoloja.

 9. Vahvistamme hyvinvointia.

Olemme sitoutuneet UN Global Compact -aloitteeseen, joka on maailman suurin yritysvastuualoite. Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Kunnioitamme yksilön arvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia missään muodossa meillä toimitusketjussa.

Erotinviiva

Teema 2: Asiakkaat ja sidosryhmät

 1. Barona on haluttu työnantaja.

 2. Barona on luotettava ja hyvämaineinen kumppani.

 3. Olemme julkisen sektorin laaja-alaisin työllistäjä- ja kouluttajakumppani.

Olemme Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBS ry:n jäsen. Olemme sitoutuneet FIBSin monimuotoisuussitoumukseen eli edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Erotinviiva

Teema 3: Ympäristö

 1. Hallintotoimet hiilineutraaleiksi vuonna 2025.

 2. Minimoimme ilmasto- ja ympäristövaikutukset Baronan tuottamissa palveluissa.

 3. Otamme ympäristön huomioon hankintapäätöksissä.

Baronan tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävää kehitystä ja minimoida toiminnastamme aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset. Vuoden 2022 osalta laskimme myös epäsuorat päästömme eli scope 3 -päästöt. Oman toiminnan päästöintensiteettimme oli 0,76 CO2e per liikevaihtoeuro (scope 1-2) ja koko arvoketjun 65,18 g CO2e per liikevaihtoeuro (scope 1-3).

Erotinviiva

Näin luomme arvoa

Olemme alusta

Näin luomme arvoa – resurssit ja vaikutukset

Barona on alusta, joka luo positiivista vuorovaikutusta ja arvoa yritysten ja ihmisten välille.

Jokaisella on oikeus työhön, ja Suomi tarvitsee kaikkien työikäisten panosta.

 • Jokaiselle on ikään, sukupuoleen, etnisyyteen tai muuhun taustatekijään katsomatta tarjottava sopivin tapa tehdä työtä, jonka avulla yksilö voi hankkia toimeentuloa ja kokea itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteiskuntaa.
   
 • Yritykset tarvitsevat henkilöstö- ja osaamisenhallintapalveluita, joilla he varmistavat ajankohtaiseen tarpeeseen vastaavan osaavan henkilöstön.

Näihin haasteisiin Barona tarjoaa ratkaisuja. Toimimme linkkinä työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Työnhakijoille tarjoamme työpaikkoja, koulutuksia ja valmennusta. Tuemme kuntia työttömien työnhakijoiden työllistämisessä. Meillä on erityisosaamista vaikeasti työllistettävien ja osatyökykyisten työllistämisessä. Olemme kumppani oppilaitoksille ja autamme niitä kehittämään opintotarjontaansa vastaamaan yritysten osaamistarpeita.

Yrityksille tarjoamme joustavat henkilöstöpalvelut sekä kokonaisratkaisuja, joihin sisältyy muun muassa ohjelmistokehitystä ja konsultointia.

Erotinviiva

Pdf-ikoni

Millainen oli Baronan vuosi 2022? Lataa raportti ja lue.

Lue vastuullisuusraportti 2022 (pdf)
Pdf-ikoni

How did we do in 2022? Read the report in English.

Responsibility Report 2022 (pdf)
Pdf-ikoni

Mikä meitä ohjaa? Lataa ja lue Baronan eettinen ohjeisto.

Lue Code of Conduct (suomeksi) (pdf)
Pdf-ikoni

What guides us? Here are our ethical guidelines.

Code of Conduct (in English) (pdf)

Erotinviiva

Yhteystiedot

Lue lisää Baronasta