Barona on vastuullinen ratkaisu

Barona on vastuullinen ratkaisu

Vastuullisempi ja inhimillisempi työelämä – sitä me Baronalla rakennamme. Barona on yksi Suomen suurimmista työnantajista, ja vaikutuksemme yhteiskuntaan on maailman kärkeä: yritysten nettovaikutuksia mittaavan Uprightin mukaan kokonaisarvosanamme on +59, mikä asettaa Baronan vaikutukseltaan maailman parhaan 10 prosentin joukkoon.

Suurimmat positiiviset vaikutukset tulevat työpaikkojen luomisesta, verokertymästä sekä työssäkäyvien osaamisen ja tietotaidon kehittämisestä.

Erotinviiva

Poimintoja Baronan vastuullisuudesta vuodelta 2023:

 • Työllistimme merkittävän määrän nuoria: työntekijöistämme lähes puolet (48 %) oli alle 30-vuotiaita.
 • Perustimme työntekijöillemme hyvinvointitiimin, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea ja käsitteli vuoden aikana peräti 37 000 yhteydenottoa.
 • Autoimme Vantaan kaupunkia vuosina 2021-2023 tehostamaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Kumppanuus toi Vantaan kaupungille säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa noin 850 000 euroa.
 • Kehitimme työturvallisuutta: asiakkailla työskentelevän henkilöstön tapaturmataajuus laski 56 prosenttia.
 • Autoimme yrityksiä vastaamaan osaajapulaan rekrytoimalla noin 700 työntekijää ulkomailta Pohjoismaihin.
 • Autoimme yli 14 500 henkilöä kehittämään osaamistaan työelämän tarpeisiin.
 • Tuimme hyvinvointiyhteiskuntaa maksamalla veroja: Baronan verojalanjälki oli noin 171 miljoonaa euroa.
”Olen erittäin ylpeä siitä merkittävästä vaikutuksesta, joka Baronalla on pohjoismaiseen työelämään ja ympäröivään maailmaan. Esimerkiksi nuorten työllistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen tai henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tekoja, jotka motivoivat meitä baronalaisia.”
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Pdf-ikoni

Vastuullisuusraportti

Millainen oli Baronan vuosi 2023? Lataa raportti ja lue.

Lue vastuullisuusraportti 2023 (pdf)
Pdf-ikoni

Responsibility report

How was Barona's year 2023? Take a look at the report.

Read responsibility report 2023 (pdf)

Erotinviiva

Vastuullisuus­tavoitteemme

Teema 1: Ihmiset

 1. Kehitämme moni­muotoisuus­osaamistamme.

 2. Moninkertaistamme kansainvälisen rekrytoinnin.

 3. Baronalaiset saavat olla rohkeasti oma itsensä.

 4. Panostamme koulutukseen.

 5. Baronalaiset kokevat työnantajan panostavan osaamisen kehittämiseen.

 6. Parannamme työturvallisuutta.

 7. Ehkäisemme sairaspoissaoloja.

 8. Vahvistamme hyvinvointia.

Olemme sitoutuneet UN Global Compact -aloitteeseen, joka on maailman suurin yritysvastuualoite. Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Kunnioitamme yksilön arvoa ja yksityisyyttä emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia missään muodossa meillä toimitusketjussa. Lue tarkemmin vastuullisuusraportistamme.

Erotinviiva

Teema 2: Asiakkaat ja sidosryhmät

 1. Barona on haluttu työnantaja.

 2. Barona on luotettava ja hyvämaineinen kumppani.

 3. Olemme julkisen sektorin laaja-alaisin työllistäjä- ja kouluttajakumppani.

Saimme vuonna 2023 Ecovadis Gold-tason luokituksen Baronan vastuullisuustyölle. Olemme Olemme sitoutuneet FIBSin monimuotoisuussitoumukseen eli edistämään työyhteisön monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää vastuullisuusraportistamme.


Erotinviiva

Teema 3: Ympäristö

 1. Hallintotoimet hiilineutraaleiksi vuonna 2025.

 2. Minimoimme toimistojemme luonnonvarojen käytön.

 3. Otamme ympäristön huomioon hankintapäätöksissä.

Baronan tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävää kehitystä ja minimoida toiminnastamme aiheutuvat kielteiset ympäristövaikutukset. Oman toiminnan päästöintensiteettimme oli 0,51 CO2e per liikevaihtoeuro (scope 1-2) ja koko arvoketjun 78,1 g CO2e per liikevaihtoeuro (scope 1-3). Lue lisää vastuullisuusraportistamme.

Erotinviiva

Näin luomme arvoa

Olemme alusta

Barona on alusta, joka luo positiivista vuorovaikutusta ja arvoa yritysten ja ihmisten välille.

Jokaisella on oikeus työhön, ja Suomi tarvitsee kaikkien työikäisten panosta.

 • Jokaiselle on ikään, sukupuoleen, etnisyyteen tai muuhun taustatekijään katsomatta tarjottava sopivin tapa tehdä työtä, jonka avulla yksilö voi hankkia toimeentuloa ja kokea itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteiskuntaa.
 • Yritykset tarvitsevat henkilöstö-, koulutus- ja hyvinvointipalveluita, joilla he varmistavat ajankohtaiseen tarpeeseen vastaavan osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön.

Näihin haasteisiin Barona tarjoaa ratkaisuja. Toimimme linkkinä työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Erotinviiva

Pdf-ikoni

Mikä meitä ohjaa? Lataa ja lue Baronan eettinen ohjeisto.

Lue Code of Conduct (suomeksi) (pdf)
Pdf-ikoni

What guides us? Here are our ethical guidelines.

Code of Conduct (in English) (pdf)

Millainen oli Baronan vuosi 2022? Vastuullisuusraportti suomeksi ja englanniksi.

Erotinviiva

Yhteystiedot

Lue lisää Baronasta