Kysy näitä asioita työhaastattelussa.

10 kysymystä, jotka kannattaa esittää työhaastattelussa

Sanna Minkkinen 9.7.2023

Työhaastattelun tarkoituksena on selvittää, soveltuisitko juuri sinä parhaiten avoinna olevaan työtehtävään – sen aikana pääset vastailemaan moniin rekrytoijan esittämiin ja sinua koskeviin kysymyksiin.

Hyvä työhaastattelu on kuitenkin aina vuorovaikutteinen ja tarjoaa myös työnhakijalle oivallisen mahdollisuuden ottaa selvää siitä, sopivatko työ ja työpaikka todella itselle. Ennen haastattelutilanteen päättymistä rekrytoija kysyykin sinulta luultavasti vielä yhtä tärkeää asiaa:

”Onko sinulla jotain kysyttävää?”

Käytä tilaisuus hyväksesi – kysy aina jotain!

Työnhakijana sinun kannattaa aina olla valmis itsekin esittämään työhaastattelussa kysymyksiä osoittaaksesi aidon kiinnostuksesi hakemaasi tehtävää kohtaan ja jäädäksesi rekrytoijan mieleen positiivisesti. Samalla saat yleensä arvokasta lisätietoa siitä, minkälaista tekijää työnantaja todella hakee.

Se, mitä kysyt, saattaa lisäksi tarjota sinusta rekrytoijalle yhtä lailla tärkeää tietoa kuin se, mitä itse vastaat. Valmistaudu siis hetkeen miettimällä jo etukäteen hyviä kysymyksiä – osaan niistä saatat saada vastaukset jo haastattelun aikana, joten runsas kysymyspatteristo ei ole koskaan haitaksi.

Mitä kaikkea työnhakijan kannattaa kysyä?

Ohessa muutamia hyviä keskustelunaiheita ja niihin liittyviä kysymyksiä, joihin tarttumalla sinun ei tarvitse pelätä jääväsi sanattomaksi jännittävässä tilanteessa.

Yrityksen toiminta ja strategia

Ilmaise kiinnostuneesi yrityksessä työskentelystä kysymällä sen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tee jo etukäteen pientä taustatutkimusta vierailemalla esimerkiksi yrityksen nettisivuilla tai sometileillä. Ota selvää myös yrityksen liiketoiminnan luvuista, jolloin osoitat perehtyneesi asioihin pintaa syvemmältä.

  • "Millainen on yrityksenne työympäristö ja organisaatiokulttuuri?"
  • "Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yrityksellä on, miten se aikoo vastata markkinoiden haasteisiin?"

Työpaikan kulttuuri ja työntekijöiden hyvinvointi

Toivot varmasti, että tulevalla työpaikallasi arvostetaan tulosten ohella myös työntekijöitä ja luodaan vahvaa työkulttuuria – kannattaakin tiedustella, miten tämä käytännössä toteutuu.

  • "Miten teillä edistetään työntekijöiden hyvinvointia?"
  • "Miten työn suoritusta arvioidaan ja miten palautetta annetaan?"

Yhteistyö ja innovatiivisuus

Monessa työssä yhdessä tekemisellä on iso rooli onnistumisen kannalta. Kysy, miten yritys tähän suhtautuu ja miten asiaa tuetaan jokapäiväisessä arjessa.

  • "Millainen on tiimityön rooli tässä organisaatiossa?"
  • "Miten organisaatio kannustaa uusien ideoiden esille tuomiseen?"

Yrityksen arvot ja eettisyys

Varmista jo haastatteluvaiheessa, että yritys ja sinä jaatte saman arvomaailman. Tällöin sinun on helpompi seistä työsi ja edustamasi yrityksen takana, jos tulet valituksi hakemaasi työtehtävään.

  • "Millaisia arvoja organisaatio painottaa?
  • "Kuinka organisaatio toimii eettisesti ja vastuullisesti?"

Työhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

Voit myös kysyä suoraan, miten rekrytoiva henkilö näkee hakemasi työtehtävän. Tällöin sinun on itsesikin helpompi hahmottaa, onko hakemasi tehtävä varmasti sinulle se oikea.

  • "Millaisia haasteita tähän työtehtävään voi liittyä?"
  • "Millaisia mahdollisuuksia työtehtävä ja yrityksenne voivat tarjota henkilökohtaiselle kasvulleni?"
Vinkit työhaastatteluun
Vinkit työhaastattelua vartenJännittääkö edessä oleva työhaastattelu? Huoli pois – kerromme, miten onnistut haastattelupäivänä.Lue vinkit