Ida Thomsen

Tehdas täyteen innovaattoreita ja rohkeita kehittäjiä

Maria Mäenpää 2.12.2020

EHS Manager Ida Thomsenin käsissä pysyvät BASF:n Harjavallan projektin turvallisuus- ja ympäristöasiat. BASF:n tiukat turvallisuusstandardit tukevat häntä työssään, mutta kun rakennetaan maailman parasta työpaikkaa, tärkein apu ovat silti kollegat. Thomsen toivoo BASF:n tiimin kasvavan rohkeilla innovaattoreilla.

Kaikki alkaa turvallisuudesta

BASF on tunnettu turvallisuuskulttuuristaan niin maailmanlaajuisesti kuin jo paikallisesti Harjavallassakin. Sekä työntekijöitä että alihankkijoita edellytetään noudattamaan yhtiön korkeita turvallisuuskriteereitä.

Ida Thomsenin vastuulla on huolehtia akkumateriaalitehdasprojektin rakennustyömaan turvallisuudesta sekä tulevan tuotantolaitoksen ympäristö- ja turvallisuusasioista. Hän toimii myös työmaan työsuojelupäällikkönä ja huolehtii tulevaisuudessa työterveyteen liittyvästä kokonaisuudesta.

– BASF:lla turvallisuus tulee aina ensin. Aloitamme kokoukset aina muutaman minuutin ”safety momentilla”, jonka voi jakaa kuka tahansa kokoukseen osallistuva. Kaikessa toiminnassamme suoritamme ensin riskiarvion ja toimimme vasta sitten. Työmaalla ei aloiteta mitään vaihetta ilman työlupaa ja viimehetken riskiarviota, ja turvallisuuskoulutuksista huolehditaan tarkasti, Thomsen kertoo.

Harjavallan projektin alkumetreillä BASF teki ensin ison kuvan riskiarvioinnin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tämän jälkeen käytiin läpi jokainen prosessikaavio ja arvioitiin niiden yksityiskohtaiset riskit.

– Suomen turvallisuuslainsäädännön tiedetään olevan tiukka, mutta BASF:n standardit ylittävät vielä senkin. Siksi esimerkiksi ympäristö- ja kemikaalilupien hakeminen Harjavaltaan on ollut melko yksinkertaista. Urakoitsijammekin tietävät, että meillä on noudatettava vielä kansallista tasoa tiukempia turvallisuuskäytänteitä ja -prosesseja.

Etsinnässä ennakkoluulottomia ideoijia

Millainen on kiivastahtisen investointihankkeen työyhteisö?

– Meillä on tiivis yhteishenki ja draivi luoda tästä maailman paras työpaikka. Yhdistämme tietotaitomme ja ideamme ja suunnittelemme yhdessä, miten asioista syntyy parasta mahdollista. Meillä on vahva oppimisen kulttuuri: virheitä saa tehdä ja ne ovat mahdollisuus tehdä ensi kerralla paremmin, Thomsen sanoo.

Tilausta onkin Thomsenin mukaan rohkeille kehittäjille.

– Odotan, että saamme tehtaan täyteen innovaattoreita, jotka lähtevät ennakkoluulottomasti mukaan ja heittävät rohkeita ideoita. Näin tehdään yhdessä jotain ennennäkemätöntä!

Thomsenia kiinnostaa myös henkilöstön hyvinvointi – työssä ja sen ulkopuolella.

– Kannustamme koko työyhteisöä terveellisiin elämäntapoihin sekä rohkaisemaan työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Työssä voi joustaa elämäntilanteen mukaan. Toive terveellisistä elämäntavoista näkyy konkreettisesti myös siten, että BASF on savuton työpaikka.

BASF Family – me-henkiä, sitoutumista ja välittämistä

Vaikka BASF toimii ympäri maailman, henkilöstöä yhdistää vahva me-henki. BASF Family tuntuukin Thomsenin mukaan työntekijöiden ytimiin saakka ympäri maapallon.

– Sinusta välitetään ja sinua arvostetaan. Heti alusta saakka luotetaan siihen, että juuri sinut on valittu BASF:lle parhaana muiden erinomaisten joukosta. Meillä on lupa kehittyä, ja talon ulkopuolelle ei haasteita tarvitse lähteä etsimään, vaan aina yritetään auttaa löytämään uusi tehtävä yhtiön sisältä.

Tästä Thomsenilla on hyvin omakohtaista kokemusta. Valmistuttuaan kemiantekniikan diplomi-insinööriksi hän työllistyi Tanskaan BASF:n Pohjoismaiden pääkonttorille. Hän on ehtinyt työskennellä ennen Harjavaltaan siirtymistään tuoteturvallisuuden parissa, turvallisuus- ja terveysvastaavana sekä prosessiturvallisuusasiantuntijana.

Kun Harjavallan projekti oli käynnistymässä, Raumalta kotoisin oleva Thomsen halusi ehdottomasti mukaan.

– Jos vain olet valmis matkustamaan ja oppimaan uutta, vain taivas on rajana sille mihin voit BASF:n kautta päätyä urallasi.