Business Controller – eturivin paikka yrityksen kehityssuunnan määrittämiseen?

Business Controller – eturivin paikka yrityksen kehityssuunnan määrittämiseen?

Erica Ollikainen 2.3.2020

Business controllerin tehtävät ovat nyt todella haluttuja ja trendikkäitä. Mikä tekee Business controllerin työstä mielenkiintoisen? Entä miten tehtävässä menestyy? Työelämässä olevat BC:t kertovat avainkyvykkyyksistään ja roolin tulevaisuudesta. 

”Uratavoitteenani on tulla Business controlleriksi. Näen itseni sisäisen laskennan tehtävissä. Haluan lähemmäs liiketoimintaa ja sen lukuja.” Näitä kommentteja kuulen usein tavatessani taloushallinnon osaajia. Business controllerin tehtävät ovat monen uraa aloittelevan ja kokeneemman talousosaajan tähtäimessä. 

Onko sinullakin tavoitteissa työ Business controllerina, mutta et ole varma mitä työssä menestyminen tai siihen pääseminen vaatii? Haastattelin muutamaa työelämässä olevaa Business controlleria, jotka kertoivat muun muassa mitkä ovat tehtävään pääsemisen avainkyvykkyydet ja miten he uskovat, että rooli kehittyy tulevaisuudessa.

Monipuolinen työnkuva houkuttelee

Business controllerin työ voi sisältää lähes mitä tahansa aina taloudellisen tiedon tuottamisesta ja tunnuslukujen analysoinnista, tulevaisuuden suuntien ennustamiseen, erilaisiin kehitysprojekteihin sekä liiketoiminnan eri osastojen tukemiseen. Roolia voidaan räätälöidä esimerkiksi henkilön vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tai yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Moni vastaaja nosti esille, että controllerin työssä kiinnostaa nimenomaan monipuoliset työtehtävät, joissa pääsee myös kehittämään ja tukemaan liiketoimintaa. Esimerkiksi ulkoisen laskennan tehtäviin verrattuna controller pääsee analysoimaan lukuja paljon laajemmin. Samalla hän on mukana arvioimassa, mihin suuntaan ollaan menossa ja millaisilla muutoksilla tulevaisuuden suuntaa voidaan muuttaa.

”Tehtävä tarjoaa usein eturivin paikan yrityksen kehityssuunnan määrittämiseen reilusti ennen muuta yrityksen henkilöstöä.”

Monipuolisuutta työhön lisää se, että eri toimialoihin liittyy vaihteluja sekä vuodenajan että esimerkiksi yhteiskunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Siksi yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin tutustuminen liiketoimintaan sekä yrityksen toimialan ja trendien aktiivinen seuraaminen.

Haastattelemani controllerit nostavat esille sen, että työssä pääsee tekemään yrityksen kannalta aidosti merkityksellistä työtä. Heidän työnsä keskeisimpiä tarkoituksia on mahdollistaa muun organisaation työskentelyn helppous.

Miten menestyt business controllerina?

Business controllerin, kuten monen muunkin avainasemassa olevan asiantuntijan, yksi tärkeimmistä taidoista on halu ja kyky kehittyä sekä etsiä ja hallita tietoa. Maailma, liiketoiminta ja toimialat muuttuvat jatkuvasti ja on tärkeää olla perillä siitä, mitä kentässä tapahtuu. Tärkeää on tuntea yrityksen ja toimialan liiketoiminta läpikotaisin, jotta voi tarjota aidosti hyödyllistä tietoa johdolle.

”Tärkeää on liiketoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen, jotta voi nähdä, miten yksittäiset muutokset vaikuttavat koko palettiin.”

Jotta controller voi tarjota päätöksenteon tueksi tietoa tulee hänen ymmärtää lukuja ja kyetä löytämään mahdollisia virheitä. Virheiden osoittamisen sijaan on vielä tärkeämpää tietää, mistä ne johtuvat ja miten ne voitaisiin korjata.

Kun tietoa sitten esitellään johdolle tai jollekin toiselle sidosryhmälle, on tärkeää, että osaa asettua toisen asemaan ja tuoda tieto esille riittävän selkeästi mukautuen toisen ihmisen ymmärryksen tasoon. Kaikille kun nämä tunnusluvut ja niiden tuoma tieto ei ole arkipäivää. Ulkoisen laskennan tausta voi antaa hyvän pohjan Business controllerin työhön, sillä sitä kautta tietää, mistä luvut tulevat ja mitä ne oikeasti tarkoittavat.

 Business Controllerin työssä menestyminen vaatii tiettyä itsevarmuutta, jotta uskaltaa tuoda esille kehityskohtia ja ehdotuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Älä vertaile itseäsi muihin, sillä jokaisella on erilaiset vahvuudet ja erilainen rooli, myös saman yrityksen sisällä. Luota omiin kykyihin ja tuo osaamisesi myös rohkeasti muiden tietoon.

”Controllerin tuleekin luottaa itseensä ja osaamiseensa, sillä miten yritysjohto uskoisi ajatuksiisi, jos et usko niihin itsekään.”

Iso osa Business controllerin työtä, jopa menestymisen edellytys, on verkostoituminen ja yhteydenpito tärkeisiin sidosryhmiin sekä oikeiden sidosryhmien tunnistaminen. Menestyvä controller uskaltaa kysyä apua ja etsiä uusia mahdollisuuksia kehittää itseään ja päivittää omaa osaamistaan.

Kollegojen ja esimiehen tuki on tärkeää sekä uransa alkuvaiheessa oleville että kokeneemmille konkareille, sillä tätä kautta voidaan sparrailla vaikeista tilanteista ja kysyä apua umpikujatilanteessa.

Tiedonkäsittelyn merkitys voi lisätä controllereiden määrää

Entä, miltä näyttää tulevaisuuden Business controllerin rooli? Järjestelmät kehittyvät ja automatisoituvat vahvasti, mikä tarkoittaa rutiinien häviämistä ja moni miettiikin, miten tämä vaikuttaa nykyisiin roolituksiin. Business controllerin rooli säilyy tärkeänä myös tulevaisuudessa, mutta sekin tulee muuttumaan.

Tiedonkäsittelyn rooli tulee kasvamaan merkittävästi controllereiden työssä. Tulevaisuuden modernimmat ja räätälöidymmät järjestelmät tulevat mahdollistamaan sen, että tietoa voidaan käsitellä ja tuottaa entistäkin helpommin ja yksilöidymmin. Tämä tarkoittanee sitä, että controllerin rooli painottuu entistä analyyttisemmaksi ja roolissa korostuu kyky hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia. Controllerin tulee analysoida tietoa entistä dynaamisemmin ja reaaliaikaisemmin liiketoimintajohdon päätöksenteon tueksi.

Haastattelemani asiantuntijat nostavat esiin, että todennäköisesti myös pienemmät yritykset alkavat hyödyntämään tietoa laajemmin, mikä voi näkyä controllereiden määrän kasvuna. Oli tämä sitten suoraan yrityksissä tai konsulttitalojen kautta. On todennäköistä, että osa business controllereista alkaa työskennellä itsenäisinä yrittäjinä.

”Työsuhteiden projektiluontoistuminen korostaa uuden tiedon omaksumista ja muuntautumiskykyä.”

Mikäli mielit business controllerin tehtäviin ole siis valmis jatkuvaan oppimiseen ja etsimään uutta tietoa jatkuvasti sekä menemään pintaa syvemmälle. Ole rohkea verkostoituja, tuo osaamisesi esille ja näytä paikkasi liiketoimintaa kehittävänä kumppanina!