Näin tunnistat vahvuutesi – ja kerrot niistä kunnolla

Näin tunnistat vahvuutesi – ja kerrot niistä kunnolla

Elina Hyvärinen, Milla Hartikainen 8.4.2020

Miten omista vahvuuksistaan voi kertoa? Tai mistä edes tietää mitä osaa? Elämme aikaa, jolloin moni meistä ajautuu muutoksen eteen ja oman työuran sekä kilpailuvalttien tarkastelu tulee ajankohtaiseksi. Tällaisessa tilanteessa oman osaamisen pohtiminen, sen sanoiksi pukeminen ja vahvuuksien kuvailu voi tuntua yhtäkkiseltään ylitsepääsemättömän hankalalta. 

Nykyisin työpaikkaa ja alaa vaihdetaan useammin kuin koskaan aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että omaa osaamista pitää pystyä jatkuvasti kuvailemaan ja olemaan ylpeä elämän varrella karttuneista taidoista. Kuitenkin erityisesti meillä suomalaisilla ”itsensä kehumisen” taito tuntuu välillä olevan hukassa.

Työssämme työuravalmentajina olemme pohtineet erilaisia keinoja asiakkaidemme taitojen ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä sanoittamiseen.  

Vinkki: Voit myös siirtyä suoraan loppuun tehtävien pariin! 💭✏️

Miksi osaamisen tunnistaminen kannattaa? 

Jokaisella meillä on vahvuuksia ja taitoja, joita olemme elämän myötä itsellemme kerryttäneet. Monet näistä voivat tuntua niin itsestäänselvyyksiltä, että niitä voi olla vaikea pukea sanoiksi. Näiden asioiden tunnistaminen kuitenkin auttaa meitä hahmottamaan kokonaiskuvaa itsestämme, eikä minkään taidon tai ominaisuuden tunnustaminen ole koskaan itsestäänselvyys.

Mieti siis:  Missä minä olen hyvä? Missä erityisen hyvä? Mihin työhön voisin sopia? Mitä ominaisuuksiani voisin ja haluisin hyödyntää tulevassa työssäni?  

Näihin kysymyksiin vastausten saaminen auttaa meitä ymmärtämään osaamistamme, mielenkiinnon kohteitamme ja potentiaaliamme. Vastaukset auttavat meitä myös kehittymään.  

En mä osaa kertoa, mitä mä osaan!” kuuluu usein yllättävän muutoksen keskelle joutuneiden asiakkaidemme suusta, kun entinen työ ei enää työkyvyn haasteen vuoksi ole sopiva.  Ihmiset ovat antaneet usein vanhalle työlleen niin paljon osaamistaan, että siitä pois siirtyminen on tietynlainen prosessi ja ajatusten siirtäminen vanhoista työtehtävistä uusiin urasuunnitelmiin voi tuottaa luopumisen tuskaa. Mutta tavoite on, että osaaminen, joka on tuonut paljon hyötyä entisessä työssä, saadaan käyttöön myös tulevalla uralla. Mikäli niin haluaa. 

"Mikä parasta, uuden uran suunnittelussa on mahdollista hyödyntää osaamista, jota ei ole vielä aiemmin työelämässä käyttänyt."

Ammatillisessa kuntoutuksessa osaamisen tarkastelu on erittäin tärkeä osa onnistunutta työhön paluuta ja mielekkään työn löytymistä. Osaamisen ymmärtäminen toimii usein myös itsetunnon rakentajana.

Tämä pätee jokaiseen ihmiseen, joka on vaihtamassa työpaikkaa tai alaa eikä ole varma, miten aikaisemmasta työkokemuksesta voisi kertoa kiinnostavasti ja miten kertynyttä osaamista voisi hyödyntää tulevaisuuden unelma-ammattia tavoitellessa.

Tunnista ja valjasta kaikki vahvuutesi käyttöön

Oman osaamisen äänen sanominen on kieltämättä hankalaa, mutta sen tunnistaminen helpottaa sanoittamista huomattavasti. Tässä muutama hyväksi havaittu konkreettinen keino oman, yllättävänkin, osaamisen hahmottamiseen! 

Aloita pilkkomalla työtehtäväsi pieniin osiin  

Pilkkomalla aikaisemmat ja nykyiset työtehtävät pieniin osiin, hahmotat helpommin kaikki työsi osa-alueet ja pääset paremmin pureutumaan niissä vaadittaviin taitoihin. Osaamisen ilmaiseminen ja yhdistäminen tulevassa ammateissa vaadittaviin taitoihin on helpompaa kun hahmottaa pikkutarkasti aikaisempia tehtäväkuvia.  

Tämän jälkeen hahmottuvat ”siirrettävät kyvyt”, joita voi hyödyntää paljon muuallakin kuin nykyisessä työssäsi. Tässä muutama esimerkki:

Siivoojan työtä tehnyt ymmärtää huolellisuuden merkityksen ja hän on tottunut työskentelemään sovittujen aikataulujen puitteissa. Hänellä on tuntemusta erilaisista työympäristöistä, kokemusta asiakaspalvelusta sekä käytettävistä välineistä. 

Assistentin työtä tehnyt henkilö on todennäköisesti organisointitaitoinen, hyvä numeroiden kanssa ja esimerkiksi budjettien laatimisessa. Hän voi olla erinomainen kirjoittaja ja näppärä käyttämään erilaisia järjestelmiä. Hänelle on luonnollista jutella tuntemattomienkin ihmisten kanssa ja täten valmius luoda ja hyödyntää omia verkostojaan. 

Olet paljon muutakin kuin työkokemuksesi

Kiinnostuksen kohteet ja harrastusten ja muun elämän myötä kehittyneet taidot on tärkeää ottaa huomioon vahvuuksien hahmottamisessa ja urasuunnittelussa. Usein työn (ja koulutuksen) ulkopuolisen elämän tarkastelu nostaa esiin sellaisia vahvuuksia, joita ei ole tullut ajatelleeksi hyödyntää myös työuralla.

Päiväkirjan kirjoittajat saavat helposti aikaan sujuvaa tekstiä muuallekin. Urheilijat ovat usein sitkeitä ja päättäväisiä, joukkueurheilijoilla taas on muita paremmat lähtökohdat loistavaan tiimityöhön. Suurperheen vanhempi on mieletön organisoija ja projektipäällikkö. Kannattaa siis miettiä missä "elämäntaidoissa" on hyvä - ja mistä on kiinnostunut. Intohimon kohteita erittelemällä voi löytää itsestään ominaisuuksia, joita voi käyttää hyväksi ihan työhakemuksessakin, jos haettavalla työllä ja intohimon kohteella on löydettävissä yhteys.

"Kiinnostuksen ja intohimon kohteet kytkeytyvät usein omiin tärkeisiin arvoihin ja arvojen mukaisen (työ)elämän toteuttamiseen."

Henkilön, joka haluaa auttaa ihmisiä pitämään huolta hyvinvoinnistaan, kannattaa laajasti pohtia missä kaikissa ammateissa tätä kiinnostuksen kohdetta pääsee hyödyntämään. Fysioterapeutin ja psykologin lisäksi näitä voivat olla myös kaupan kassatyöntekijä, insinööri tai perintätoimiston työntekijä. Kohtaaminen kassatyöntekijän kanssa voi olla jonkun päivän ainoa positiivinen ihmiskontakti, insinööri voi suunnitella ihmisten arkea helpottavan toiminnon, ja perintätoimiston työntekijä taas antaa neuvoja rahallisten vaikeuksien selättämiseen.  

Tehtävät: Kysy apua läheiseltä!  🙏

Tehtävä 1.

Kysy joltain läheiseltäsi (puolisoltasi, ystävältäsi tai kollegaltasi) sinun hyvistä ominaisuuksistasi. Esille nostetut ominaisuudet voivat liittyä työ- ja/tai vapaa-aikaan. Tehkää tehtävä vastavuoroisena ja käykää tehtävän satoa läpi yhdessä keskustellen!  Kirjoittakaa osaamiset ja ominaisuudet ylös, niin ne jäävät paremmin mieleen ja muistiin.

PS. On tietysti hyvä huomioida kuitenkin se, että monet ihmiset ovat erilaisia töissä ja vapaa-ajalla, eivätkä kaikki ominaisuudet tule esille molemmissa.

Tehtävä 2.

Kysy läheisiltäsi seuraavaa: ”Jos olisin työnhaussa ja laittaisin ansioluettelooni sinut suosittelijakseni ja työnantaja soittaisi sinulle, mitä kertoisit minusta? ” Kirjoittakaa tämäkin vastaus ylös.