IT-alan työntekijöitä.

Hingutko IT-alan hommiin? 7 hyvää syytä työllistyä Baronalle

Laura Helander 13.10.2022

Mahdollisuuksien tarjoaja, aidosti välittävä, no-nonsense ja nopea väylä oman alan näköalapaikalle! Muun muassa nämä asiat nousivat esille kyselystä, jolla selvitettiin Baronalla työskentelevien tyytyväisyyttä työnantajaansa.

Lue lisää kyselyn tuloksista ja tutustu syihin, joiden takia omaa urapolkua IT-alalla kannattaa lähteä kulkemaan juuri Baronan kautta!

1. Nopeasti kiinni IT-alan arkeen

Kun omien unelmien työpaikka osuu kohdalle, moni olisi varmasti valmis aloittamaan hommat vaikka heti. Työnhaku aiheuttaa kuitenkin usein innokkaillekin hakijoille paljon päänvaivaa eikä himoittu työpaikka tärppää aina hyvästä hakemuksesta huolimatta.

Barona sai IT-alan työntekijöiltään kiitosta sujuvasta työnhakuprosessista, jonka aikana tapahtunut selkeä viestintä prosessin etenemisestä vähensi työnhakuun liittyvää stressiä suuresti. Moni kyselyyn vastannut kertoi Baronan auttaneen heitä paitsi työllistymään, myös löytämään vaihtoehtojen joukosta osaamistaan ja toiveitaan vastaavan työn.

"Baronalla on helposti lähestyttävää porukkaa, jolta saa aina inhimillistä ja ystävällistä palvelua. Jos jokin asia on matkan varrella jäänyt mietityttämään, Baronan yhteyshenkilöt ovat valmiina auttamaan nopeallakin aikataululla."

2. Baronalla työskentely ei katso ikää

IT-alan työntekijöille lähetettyyn kyselyyn vastasi peräti 94 yritysasiakkailla työskentelevää henkilöä, joista enemmistö oli alle 35-vuotiaita. Lähes 60 % kyselyyn vastanneista antoi Baronalle arvosanan 4 ja 30 % arvosanan 5 arvioidessaan tämän onnistumista työnantajana.

Barona on usein mielletty nuorten ja vastavalmistuneiden työnantajana, mutta työntekijöitä löytyy kaikista ikäryhmistä, myös yli 55-vuotiaista. Rekrytoinneissa ei katsota ikää vaan pikemminkin jokaisen yksilöllistä osaamista ja potentiaalia. Toisille työnhakijoille tämä on tarkoittanut tilaisuutta päästä tekemään oman alan hommia ja toisille Baronan kautta on avautunut väylä kokonaan uudelle alalle.

3. Töitä löytyy laajalta tarjottimelta

Barona tarjoaa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta IT-alalta ja kehittää samalla omaa ammatillista osaamista. Tehtäviä löytyy sekä asiakasrajapinnasta että huolto- ja asennustyön parista – niin uran alkuvaiheessa oleville kuin jo pidemmän aikaa asiantuntijuutta kartuttaneille. Moni kertoi, että Barona on ollut mahtava kumppani lähteä rakentamaan työsuhdetta ja luottamusta, varsinkin jos kyseessä on ollut yksi ensimmäisistä työsuhteista.

Myöskään työskentely ulkomailla ei ole mikään mahdottomuus, jos sellainen kuulostaa omalta jutulta. Baronalta löytyvät palvelukeskukset Fuengirolasta ja Katowicestä ja muutama kyselyyn vastannut IT-alan työntekijä kertoo päässeensä toteuttamaan pitkäaikaisen haaveensa maisemanvaihdoksesta Baronan avulla. Uralleen voi laittaa vauhtia myös Northstar Talentin kautta esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa tai Virossa.

Töihin ulkomaille?
Töihin ulkomaille?Toteuta työelämän haaveesi Baronan kanssa ja suuntaa IT-alan hommiin Fuengirolaan tai Katowiceen.Lue mahdollisuuksista

4. Pitkää tai pätkää – se on sinusta kiinni!

Nykypäivänä varsinkin nuorten kiinnostus vuokra- ja keikkatyötä kohtaan on kasvussa – moni IT-alalle Baronan kautta työllistynyt kiitteleekin mahdollisuutta hallita omaa kalenteriaan paremmin keikkaa tekemällä. Lisäksi projektiluontoisemmat hommat tarjoavat mahdollisuuden kurkistaa useammankin eri asiakasyrityksen arkeen.

Toisille keikkailu näyttäytyy välietappina matkalla vakituiseen työsuhteeseen, jossa viikoittaisia työtunteja on sitova määrä. Kannattaa muistaa, että määräaikaisenakin alkava työsuhde saattaa poikia pidemmän pestin asiakasyrityksen tarpeiden muuttuessa. Moni kyselyyn vastannut kertoikin löytäneensä Baronan kautta heti kerralla itselleen mieluisan IT-alan työpaikan, jossa on pystynyt alkuvaiheen jälkeen etenemään vastuullisempiinkin tehtäviin.

5. Asiallista meininkiä, ”no nonsense”

Kyselyn vastaajat pitivät Baronaa asiallisena ja luotettavana työnantajana, jonka mutkattomat käytännöt pyrkivät varmistamaan työn tekemisen mielekkyyden. Työntekijän arki pyörii usein pitkälti asiakasyrityksen ympärillä, vaikka varsinainen työsuhde muodostettaisiinkin Baronan kanssa.

Jotta työntekijä voisi keskittyä täysillä työhönsä, Barona on pyrkinyt minimoimaan työntekijöidensä arjesta ”ylimääräisen häslingin”, jota esimerkiksi työtuntien kirjaaminen ja tiedon löytäminen voivat aiheuttaa. Mieltä askarruttaviin kysymyksiin voi itsenäisesti löytää vastauksia selkeästä ja kattavasta intrasta, joka saa kiitosta kyselyyn vastanneilta.

"Olen saanut Baronalla arvostetun olon. Ei tunnu siltä, että olisin vain yksi alihankkija muiden joukossa."

6. Välitön vuorovaikutus ja ihanat ihmiset

Baronan kautta IT-alalla työskentelevät arvostavat kyselyn perustella kaikkein korkeimmalle mukavia työkavereita ja hyvää työilmapiiriä. Baronalla koetaan olevan töissä helposti lähestyttävää porukkaa, jolta saa aina inhimillistä ja ystävällistä palvelua. Jos jokin asia on matkan varrella jäänyt mietityttämään, Baronan yhteyshenkilöt ovat valmiina auttamaan nopeallakin aikataululla.

Vuorovaikutus ei jää pelkästään tiedotteiden tasolle ja kynnys ottaa myös itse yhteyttä Baronan suuntaan on tehty matalaksi. Kyselyyn vastanneet kertoivatkin saaneensa Baronalla työskennelleessään arvostetun olon ja tunteen siitä, että työnantaja on aidosti kiinnostunut heidän kuulumisistaan.

7. Tuplasti tukea työarkeen

Osa kyselyyn vastanneista kertoi olleensa etukäteen huolissaan siitä, ettei vuokratyöntekijänä pääsisi ankkuroitumaan minnekään tai voisi kokea tulevansa aidosti osaksi asiakasyrityksen työyhteisöä. Mielikuva hälveni kuitenkin nopeasti sen jälkeen, kun valkeni, että Baronan kautta IT-alalle työllistyessä työntekijä saa tukea sekä asiakasyrityksestä että Baronan omalta väeltä.

Baronalla halutaan rakentaa työntekijän ja työnantajan välille molemminpuolista luottamusta. Työntekijää ollaan valmiita auttamaan eteenpäin, mutta tälle annetaan myös mahdollisuus kasvattaa itsevarmuuttaan oman työnsä hoitamisessa. Työntekijän onnistumiset ovat luonnollisesti ilon asia myös Baronan puolella – onhan työssään viihtyvä tekijä osoitus onnistuneesta rekrytoinnista.

Haaveissa ura IT-alalla?
Haaveissa ura IT-alalla?Kaipasit sitten keikkaa tai pidempää työpätkää, Barona IT:ltä löydät itsellesi sopivan työn.Katso avoimet työpaikat