Palkan suuruus on yleensä monen asian summa.

Palkka ja sen suuruus – miten se määräytyy? Näillä asioilla on vaikutusta

Krista Pulkkinen 28.8.2023

Palkka on paitsi korvaus tekemästäsi työstä, myös osoitus siitä, minkälainen arvo työroolillesi annetaan työmarkkinoilla. Se, miten palkkasi suuruus määräytyy, onkin yleensä monen tekijän summa.

Työstäsi sinulle maksettava palkka määritellään työsuhteesi alkaessa työsopimuksella. Tietyillä aloilla palkkaus perustuu vahvasti kyseisen alan työehtosopimukseen, jolloin palkan määräytyminen on luonnollisesti suoraviivaisempaa.

Eri alojen työehtosopimuksissa on yleensä sovittu palkan määräytymisen perusteiden lisäksi vähimmäispalkoista. Itseäsi ja työtäsi koskevasta summasta löydät tietoa nopeasti esimerkiksi netistä googlaamalla.

Kaikilla aloilla ei kuitenkaan hyödynnetä työehtosopimuksia. Muista, että työsopimuslain mukaan sinulla on silti aina oikeus saada tekemästäsi työstä vähintään kohtuullinen palkka – tämä tarkoittaa samansuuruista korvausta kuin minkä tienaisit muissa samanlaisissa töissä.

Työsi vaativuudella ja osaamisellasi on vaikutusta

Vähimmäispalkka ei tarkoita, etteikö palkkasi voisi aivan hyvin olla myös sitä suurempi. Esimerkiksi asiantuntija-aloilla työehtosopimuksen mukaista palkkaa pidetään minimiä, mutta usein palkka on sovittu sitä paremmaksi.

Ennen työn alkua sinulta saatetaan tiedustella omaa palkkatoivettasi ja sen kautta voit päästä itsekin vaikuttamaan palkkasi suuruuteen jo työsuhteen alkumetreillä. Palkkauksesta sovittaessa työnantaja huomioi tekemäsi työn vaativuuden, koulutuksesi ja sen, kuinka paljon kokemusta ja osaamista sinulle on kertynyt – myös nämä seikat vaikuttavat siihen, että palkka voi vaihdella samoissa tehtävissäkin.

Palkanmaksun loogisuuden varmistamiseksi yrityksillä on kuitenkin yleensä olemassa omat palkkarakenteensa, joissa tehtävien vaativuusluokat ja palkkaus on mietitty valmiiksi vastaamaan toisiaan. Samalla on usein tehty päätös siitä, kuinka paljon palkka voi liikkua vielä yksittäisen vaativuusluokan sisällä.

Palkkatoiveen määrittely
Pohdituttaako palkkatoive?Oman työpanoksen hinnoitteluun kannattaa jo työtä hakiessa käyttää tovi, vaikka asia tuntuisikin vaikealta. Lue vinkit palkkatoiveen määrittelyyn.Lue vinkit

Toimiala ja työmarkkinatilanne heijastuvat palkkoihin

Vaikka työnantajat tekevätkin paljon töitä sen eteen, että palkkatasa-arvo olisi heillä oikealla tolalla, yritysten välillä voi silti olla eroa siinä, mitä samoista tehtävistä maksetaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että pystyisit olemaan tuottavampi työntekijä toisen työnantajan riveissä.

Asian taustalla vaikuttaa monesti yrityksen toimiala. Kilpailuilla aloilla, joilla katteet ovat pieniä, myös henkilöstön palkat ovat kriittisempi osa yritysten kilpailukykyä kuin yrityksissä, jotka keskittyvät tarjoamaan jonkinlaista erityispalvelua. Tällöin myös työntekijöiden palkat voivat olla suuremmat.

Lisäksi työmarkkinoiden tilanne eli työvoiman kysyntä ja tarjonta vaikuttavat osaltaan palkkojen suuruuteen – ainakin työnhakuvaiheessa. Myös yrityksen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa palkkaukseen ja varsinkin asiantuntija-aloilla merkitystä voi olla myös sillä, työllistytkö isoon vai pieneen yritykseen. Yhtä lailla pienellä paikkakunnalla samoista tehtävistä maksettava palkka voi olla eri tasolla kuin isommilla.

Erilaiset lisät täydentävät peruspalkkaa

Huolimatta siitä, että työehtosopimukset määrittävät yleistä palkkatasoa tietyillä aloilla, saatat työntekijänä tienata peruspalkkasi päälle erilaisia lisiä – esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä tehtävästä työstä maksettava korvaus on yleensä suurempi. Lisät ovat usein alakohtaisia ja perustuvat joko työsopimukseen tai yrityksen noudattamaan käytäntöön.

Sinulle voidaan maksaa myös henkilökohtaisia lisiä esimerkiksi osaamistasosi tai kokemusvuosiesi perusteella. Työehtosopimuksiin perustuvan kokemusvuosilisäjärjestelmän mukaan palkkasi nousee automaattisesti, kun olet työskennellyt yrityksessä tietyn ajan.

Tilillesi kilahtava palkka saattaa lisäksi pitää sisällään provisiopalkkauksia tai bonuksia riippuen siitä, millä alalla ja missä yrityksessä työskentelet. Tällöin palkkasi suuruus voi vaihdella palkanmaksukausittain.

Voi itsekin ehdottaa korotusta palkkaasi

Toivoisitko, että palkkasi olisi nykyistä suurempi? Omalla aloitteellisuudellasi voi olla asian suhteen merkitystä. Palkankorotusta voit lähteä pyytämään ja perustelemaan esimerkiksi oman osaamisen kehittymisellä tai työtehtävistä hyvin suoriutumisella.

Muista kuitenkin, että palkkaneuvottelut ovat erilaisia ja aloilla, joilla maksettava palkka pohjautuu suoraan työehtosopimukseen, ei palkasta välttämättä voi neuvotella yhtä laajasti kuin esimerkiksi asiantuntijarooleissa, joissa palkka muodostuu monesta asiasta.

Epävakaassa taloustilanteessa yritykset myös tarkastelevat kaikkia kustannuksia ja kuluja suurennuslasin kanssa – palkkakeskustelut voivat toisinaan päättyä nopeastikin, vaikka työpanostasi arvostettaisiinkin ja olisit onnistunut työssäsi.

Siksi olisikin toivottavaa, ettei työsi motivaattorina toimi pelkästään palkka, vaan koet lisäksi tekeväsi merkityksellistä työtä arvostamassasi yrityksessä, hienojen kollegoiden ympäröimänä. Silloin jaksat todennäköisemmin myös odottaa otollista hetkeä palkankorotukselle hetken pidempään!

Vinkit palkkaneuvotteluun
Haaveena isompi palkka?Lue, miten voit valmistautua palkkaneuvotteluun ja pyrkiä varmistamaan sen, että toiveestasi saada palkankorotus tulee totta.Lue vinkit