Rakennusalalle oppisopimuksella – työ ja tutkinto samassa paketissa

Rakennusalalle oppisopimuksella – työ ja tutkinto samassa paketissa

Sara Murtoaro 27.3.2023

Rakennusalalle on monta väylää: ammattioppilaitos, korkeakouluopinnot tai oppiminen työn kautta. Yhä useampi päätyy yhdistämään tutkinnon ja oppimisen työn kautta valitsemalla oppisopimuskoulutuksen. Mikä on rakennusalan oppisopimus ja miten se toteutetaan käytännössä?

Barona Rakennuksen koulutuksista vastaava liiketoimintapäällikkö Jari Maskonen rekrytoi opiskelijoita oppisopimuskouluksiin ja suunnittelee koulutuksia yritysten ja oppilaitoskumppanien kanssa. Jari jakaakin nyt rakennusalan oppisopimuksesta kiinnostuneille parhaat vinkit koulutukseen hakemiseen.

Miksi suorittaa oppisopimus rakennusalalla?

Jos sinua kiinnostaa rakennusala, oppisopimus on erinomainen tapa hakeutua alalle. Monille oppisopimuskoulutus tarjoaa sekä opetustyylin että koulutuksen rakenteen vuoksi paremmat lähtökohdat kuin perinteinen kouluopetus.

Oppisopimus on hyvin pitkälti käytännön tekemistä ja käsillä tekemistä. Monille ihmisille käytännön kautta oppiminen on monessa suhteessa tehokkaampaa kuin teoreettinen koulun penkillä opiskelu.

Monissa elämäntilanteissa oppisopimus voi olla taloudellisesti helpompi toteuttaa kuin täysipäiväinen koulun penkille palaaminen. Oppisopimuksessa työntekijä on työsuhteessa, joten hänelle maksetaan koulutuksen ajalta palkkaa. Tämä voi olla joissakin tilanteissa taloudellisesti kannattavampaa kuin useamman vuoden perustutkinto opintotuella.

Oppisopimuksella voit myös syventää osaamistasi, jos olet jo rakennusalalla töissä. Jos olet rakennusalalla esimerkiksi avustavissa tehtävissä, mutta sinulla ei ole alan virallista tutkintoa, voit suorittaa oppisopimuksen kautta tutkinnon ja siirtyä sen kautta vaativampiin tehtäviin. Tämän lisäksi alalla jo olevat perustutkinnon suorittaneet voivat hakeutua erikoisammattitutkinnon kautta esimerkiksi työmaajohdon tehtäviin.

Mitä rakennusalan tutkintoja voi suorittaa oppisopimuksen kautta?

Rakennusalan ammatillisia tutkintotyyppejä on kolme: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Nämä kaikki on periaatteessa mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena, tietyin rajoittein.

Rakennusalan perustutkinto (180 osaamispistettä) on lähtökohtaisesti haastavaa suorittaa kokonaan oppisopimuksen kautta tutkintoon kuuluvien yhteisten tutkinnon osien (35 osp) sekä tutkinnon monialaisuuden vuoksi. Nämä tutkinnon osat voi joissakin tapauksissa hyväksilukea esimerkiksi aiemman, toisen alan tutkinnon kautta. Oppisopimuksella voi myös suorittaa loppuun aiemmin keskeen jääneen rakennusalan perustutkinnon. Lue, kuinka Baronan työntekijä Käthlin suoritti talonrakentajan perustutkinnon oppisopimuksella.

Rakennusalan ammattitutkinto (120–180 osaamispistettä) tarjoaa perustutkintoa syvällisempää osaamista alan työtehtävistä. Rakennusalalla voit suorittaa muun muassa talonrakentajan tai talotekniikan ammattitutkinnot. Ammattitutkinnossa valtaosa tutkinnosta suoritetaan työn kautta. Suurin osa Baronan tarjoamista oppisopimuskoulutuksista johtaa ammattitutkintoon.

Rakennusalan erikoisammattitutkinto (160–210 osaamispistettä) luo valmiudet toimia rakennusalan vaativammissa tehtävissä. Erikoisammattitutkintoon vaaditaan usein alan aiempaa kokemusta tai perustutkinto. Rakennusalalla voi suorittaa muun muassa työmaajohdon, talotekniikan tai talonrakennusalan erikoisammattitutkinnot.

Kuka voi suorittaa rakennusalan oppisopimuksen?

Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa monenlaisella erilaisella taustalla. Jotkut ovat alalla jo työskenteleviä, kun taas osa vaihtaa täysin alaa.

Rakennusalan perustutkintoon ei vaadita soveltuvaa työkokemusta. Rakennusalan ammattitutkinto taas on helpompi suorittaa, jos on jo kokemusta alalta, mutta välttämätöntä rakennusalan työkokemus ei suinkaan ole. Aiempi työkokemus toiselta alalta, jossa työ on fyysistä ja asioita tehdään käsillä, on aina eduksi rakennusalalla. Lisäksi jopa oma harrastuneisuus voi olla eduksi, vaikkei aiempi työkokemus vastaisikaan rakennusalan tarpeita. Esimerkiksi vapaa-ajan remontointi tai autojen korjaaminen voi hyvinkin olla hyödyksi, vaikkei rakennusalalta olisikaan työkokemusta. Muista mainita näistä jo hakemuksessasi!

Maksetaanko rakennusalan oppisopimuksesta palkkaa?

Oppisopimuksessa työntekijä on työn kautta suoritettavien tutkinnon osien ajan työsuhteessa, joten hänelle maksetaan palkkaa. Työnantaja taas voi olla maksamatta palkkaa niin sanotuissa oppimisympäristöissä suoritettavista tutkinnon osista. Tällöin opiskelija voi hakea opiskelijoille suunnattuna sosiaalietuuksia.

Oppisopimusopiskelijalla on samat edut ja velvollisuudet kuin muillakin työntekijöillä. Näihin kuuluvat muun muassa koeaika, lomat sekä työterveyshuolto.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Kuinka kauan koulutus kestää?

Tutkinnon suorittaminen kestää lähtökohtaisesti 1–3 vuotta. Koulutuksen pituuteen vaikuttaa muun muassa tutkinnon tyyppi sekä opiskelijan rakennusalan aiempi kokemus. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat kestoltaan lyhyempiä kuin perustutkinto.

Koulutuksen kokonaiskestoon vaikuttaa paljon se, kuinka sujuvasti opiskelija saa suoritettua koulutukseen vaadittavat tutkinnon osat työssään. Kaikilla työmailla ei pysty suorittamaan kaikkia tutkintoon vaadittavia työtehtäviä, joten opiskelija voi joutua vaihtamaan työmaata kesken tutkinnon suorittamisen. Vuokratyöyrityksen, kuten Baronan, kautta tutkinnon eri moduulit on helppo suorittaa sujuvasti eri työmailla. Tutkinnon osien suorittamisen välissä työntekijä voi jatkaa normaalisti töitään, ja hänelle maksetaan työstään palkkaa.

Miten aloittaa oppisopimuskoulutus?

Helpoin tapa hakea oppisopimukseen on hakea avoinna olevaan oppisopimushakuun. Tällöin työnantaja on suunnitellut koulutusohjelman valmiiksi oppilaitoskumppanin kanssa. Barona tarjoaa säännöllisesti oppisopimushakuja rakennusalalla, katso avoimet paikkamme.

Entä jos avoimia oppisopimuspaikkoja ei juuri nyt ole? Ei se mitään. Voit olla myös suoraan alan työnantajaan yhteydessä ja ehdottaa oppisopimuksen toteuttamista. Voit esimerkiksi hakea Baronan avointa paikkaa omalla paikkakunnallasi ja kertoa hakemuksessa, että haluat suorittaa oppisopimuskoulutuksen. Jos olet jo alalla hommissa, voit kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen nykyiseltä työnantajaltasi.

Jos työnantajalla ei ole juuri suunnitteilla oppisopimuskoulutusta yhteistyössä oppilaitoksen kanssa, opiskelijan on usein itse haettava ja tultava hyväksytyksi tutkinnon tarjoavaan oppilaitokseen. Monilla oppilaitoksilla on tutkintoihin jatkuva haku, joten koulutuksen aloittaminen onnistuu joustavasti.

Opiskelijan kanssa luodaan aina ennen opintojen aloittamista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tällöin opiskelijan kanssa käydään henkilökohtaisesti läpi tutkinnon osat sekä suorittamisaikataulu. Tämän lisäksi opiskelijan kanssa luodaan työsopimus opintojen ajaksi. Oppisopimuksen vähimmäisviikkotuntimäärä on 25 tuntia viikossa.

Sitten vaan työ ja opinnot käyntiin! Työnantaja auttaa sinua löytämään työmaat ja työtehtävät, jotka tukevat tutkinnon suorittamisessa. Baronan kaltainen toimija tarjoaa laajasti töitä niin saneeraustöissä kuin uudisrakentamisessa, jolloin työnantaja pysyy koko tutkinnon suorittamisen ajan samana.