Rekrytoijan työ – täydellisen matchin etsimistä vai tulipalojen sammuttelua?

Rekrytoijan työ – täydellisen matchin etsimistä vai tulipalojen sammuttelua?

Erica Ollikainen 4.1.2021

Monilla saattaa olla rekrytoijan työstä varsin yksipuolinen kuva. Mutta mitä rekrytoijan työ oikeasti on, millaiset ominaisuudet auttavat työssä menestymisessä sekä miltä tulevaisuus tällä kentällä näyttää? 

"Rekrytoija jutustelee mukavia ihmisten kanssa, tekee samalla syväluotaavan analyysin ja tekee sen jälkeen absoluuttisesti oikean ja virheettömän päätöksen henkilön valinnasta. Rekrytoija on superihminen, joka nostaa varastohyllyltä sopivia ehdokkaita tarjolle loputtomiin.” Itse tunnustan ainakin ajatelleeni opiskeluaikana rekrytointialan täysin toiseksi, kuin mitä se todellisuudessa on.

Päivittäinen arki ei kuitenkaan ole vain sitä hakemusten odottelua, valintojen tekemistä ja mukavaa jutustelua ihmisten kanssa. Mitä rekrytoijan työ sitten oikeasti on?

Ihmisläheistä myyntityötä ja verkostoitumista

Päivittäiset työtehtävät koostuvat hyvin pitkälti hakujen valmisteluista, haastatteluista ja erilaisista palavereista asiakkaiden tai oman tiimin kanssa.

Hakuprosessi alkaa yhdessä esihenkilön kanssa hakukriteerien määrittelemisellä sekä työpaikkailmoituksen laatimisella. Tästä prosessi etenee sitten hakemusten selaamiseen, haastatteluihin ja mahdollisten ehdokkaiden esittelemiseen eteenpäin.

Haasteensa ja osaltaan myös suolan työlle tuo oikeiden osaajien tunnistaminen sekä se ”täydellisen matchin” löytäminen niin yrityksen kuin työntekijänkin kannalta.

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja onkin kiinnostavaa nähdä se, millaista osaamista liiketoiminnan kasvattamiseksi erilaisissa yrityksissä tarvitaan. Rekrytoijana pääsee tutustumaan ja verkostoitumaan erilaisten ihmisten kanssa sekä auttamaan ihmisiä löytämään seuraava askel urallaan. 

Sopivia hakijoita ei ole aina helppo löytää

Rekrytointi ei ole vain sitä, että karsitaan sadoista hakemuksista niitä sopivimpia ehdokkaita. Aikaa ja vaivaa saa käyttää ihan tosissaan siihen, että sopivia osaajia kaivellaan ja houkutellaan, jotta saataisiin edes muutama hyvä ehdokas tehtävään.

Koska hakijoiden löytäminen ei aina ole niin helppoa, tärkeä osa työtä on myös oman rekrytointipoolin päivittäminen ja ylläpito eri kanavissa. Työpaikkailmoituksen kautta ei välttämättä tule riittävästi hyviä hakemuksia, joten työhön sisältyy paljon passiivisten eli ei työnhaussa olevien hakijoiden kontaktointia ja heidän houkutteluaan uusiin työpaikkoihin kertomalla erilaisista työmahdollisuuksista.

Iso osa päivistä menee keskusteluihin hakijoiden kanssa hakuprosessin eri vaiheissa sisältäen hakijaviestinnän sekä haastattelut. Haastetta työhön tuo myös se, että toimitaan kahden toimijan välissä ja samanaikaisesti pitäisi miellyttää sekä rekrytoivaa esihenkilöä että työnhakijaa.

Rekrytoijan työssä kiinnostaa monipuolisuus

Hakujen ja haastatteluiden lisäksi rekrytoijan työhön kuuluu myös asiakkaiden sparrailu ja opastaminen rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Tämän lisäksi työhön sisältyy erilaisia sisäisiä kehitysprojekteja sekä hallinnollisia tehtäviä.

Rekrytoinnissa viehättää se, että rekrytointia voidaan aina kehittää. Tänä päivänä kovasti pinnalla on hakijalähtöisyyden kehittäminen sekä pitkäjänteisempi osaajien löytäminen ja rekrytointi strategisempana osana liiketoimintaa. Rekrytointi on vielä paikoitellen todella keskeneräistä ja kehitystyötä on paljon tehtävänä.

Ihan jo yksinkertaisemmissa ja itsestään selvältä tuntuvissa asioissa, kuten hakijaviestinnässä ja mitä haastattelussa saa kysyä, on paljon kehitettävää myös asiantuntijoilla.

Ja vielä enemmän kehittämistä on siinä, että rekrytointi olisi pitkäjänteisempää toimintaa ja liiketoiminnan tärkeä kumppani, eikä vain tulipalojen sammuttelua.

Sopiva yhdistelmä vuorovaikutusta, myyntiä ja epävarmuuden sietoa

Jos päivittäinen työ pitäisi tiivistää yhteen sanaan, olisi se ehdottomasti vuorovaikutus. Rekrytoijan työssä tärkein taito onkin vuorovaikutus- ja ihmistaidot. On tärkeää osata kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavana eli esimerkiksi, millaista työntekijää rekrytoiva esihenkilö hakee tai millaisia toiveita työntekijällä on.  

Rekrytointi on työnä sellaista, että ihmisistä on pakko pitää, koska päivittäin ollaan niin paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Olisikin hyvä, että rekrytoijalta löytyisi empaattisuutta ja kykyä asettua toisen henkilön saappaisiin, mutta toisaalta työssä tuotetaan paljon myös pettymyksiä ja huonojakin kokemuksia, joten työhön ei voi suhtautua liian tunteella.

Rekrytointi on myös - ehkä hieman yllättäen - hyvin pitkälti myyntityötä, joten tiettyä myynnillisyyttä ja tavoitteellisuutta tarvitaan inhimillisen otteen ohella. On osattava vakuuttaa sekä hakijat että rekrytoivat esihenkilöt tilanteissa, joissa toinen osapuoli ei ole ihan varma siitä, onko esimerkiksi työpaikka itselleen sopiva.

Monesti rekrytointeihin voi liittyä ennakkoluuloja hakijoiden tai työnantajien osalta, joten myynnillisyyden ja vakuuttavuuden kautta voi pyrkiä ylittämään näitä esteitä.

Rekrytoinnit voidaan nähdä eräänlaisina projekteina, joihin sisältyy useita eri vaiheita. Tärkeää on siis myös projektinhallintataidot ja kyky pitää useita lankoja kädessä yhtä aikaa. Projektit eivät kuitenkaan etene aina sovitun mukaisesti, vaan yllättäviä tilanteita tapahtuu aina, kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. Voi olla, että rekrytointi peruuntuu tai työnhakija saa toisen työpaikan, jolloin on siis sopeuduttava muuttuviin tilanteisiin ja omattava varasuunnitelmia aina sinne ö:hön saakka.

Työhön sisältyy valtavasti epävarmuutta, joten jos kaipaa työtä, jossa oman käden jäljen näkee ja tehdyllä työllä on heti tuloksensa, rekrytointi ei välttämättä ole sinun alasi.

Välillä voi nimittäin tuntua siltä, että hakkaa päätään seinään ja tekee runsaasti turhaa työtä, kun rekrytointi ei syystä tai toisesta menekään maaliin. On siis tärkeää, että pystyy sietämään epävarmuutta ja kestämään myös pettymyksiä.

Liiketoimintaymmärrystä tarvitaan

Rekrytoinnissa korostuu koko ajan vahvemmin liiketoimintaymmärrys ja ymmärrys rekrytoitavien roolien sisällöistä. Kun rekrytoidaan yritykseen henkilöä, on tärkeää olla sisällä siinä, miten yritys toimii, millainen organisaatiokulttuuri siellä on sekä millaisia muita henkilöitä tiimissä on.

Rekrytointi on myös todella toimialasidonnaista. On täysin erilaista rekrytoida osaajaa vaikkapa ravintola-alalle kuin taloushallinnon tehtäviin. Taloushallinnossa painottuu aika vahvasti tekninen osaaminen, kun taas ravintola-alalla tärkeämpää voi olla oikeanlainen tyyppi tai asenne.

Olen urani aikana rekrytoinut osaajia niin rakennustyöntekijän tehtäviin, hitsaajaksi kuin kirjanpitäjäksi. Koska mitään näistä en ole itse tehnyt enkä omaa varsinaista koulutusta alalle, on tärkeää osata etsiä tietoa ja soveltaa sitä haettavien tehtävien osalta.

Ja kun kaikessa ei voi olla asiantuntija, on osattava puhua vakuuttavasti myös niistä asioista, joita ei täysin ymmärrä tai josta ei tiedä kaikkea.

Rekrytoijan työ – alalle voi löytää monia eri reittejä

Rekrytoijaksi ei ole olemassa mitään omaa koulutusta, vaan alalle voi päästä hyvin monenlaisella koulutuksella ja taustalla. Ainakin omien kokemuksieni mukaan henkilöstöhallintoon liittyvissä opinnoissa, rekrytointiin liittyvät kurssit ovat melko pintapuolisia eivätkä välttämättä ole ihan siinä terävimmän kehityksen tahdissa. Siksi menestyminen vaatii aika paljon omaa panostusta ja selvitystyötä.

Kollegat ovat varmasti tärkein lähde uuden oppimiselle. Mikäli uran alussa ei pääse työpariksi tai osaksi tiimiä oppimaan kokeneemmilta kollegoilta, voi olla hyvä vaihtoehto miettiä mentoria tai ylipäätään verkostoitua alan osaajien kanssa.

Internet ja sosiaalinen media ovat pullollaan hyvää sisältöä ja keskustelua aiheeseen liittyen, kun vaan tunnistaa relevantin sisällön. Seuraa uutisointia, kysy rohkeasti ja opettele myös kantapään kautta.  

Omaa tulevaa työtä ajatellen voisi pohtia, mistä alasta itsellä olisi esimerkiksi aiempaa kokemusta, mikä ala kiinnostaisi tai millainen minä olen tyyppinä ja missä ympäristössä kokisin oloni luontevaksi.

Rekrytoijan päivät ovat hyvin vaihtelevia ja mitä vain voi tulla vastaan – hyvässä ja pahassa. Päivissä parasta on jutella hakijoiden kanssa ja kuunnella heidän uratarinoitaan ja toiveitaan tulevaa ajatellen. Löytää oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin.