Sisällöntuottaja – markkinoinnin moniosaaja vai spesialisti?

Sisällöntuottaja – markkinoinnin moniosaaja vai spesialisti?

Tiina Lonka 15.8.2021

Bill Gates totesi aikanaan ”sisältö on kuningas”, ja tämä lause pätee edelleen. Sisällöntuottajat saavat kohderyhmän kiinnostumaan, pysähtymään ja osallistumaan erimuotoisen sisällön avulla, onpa se sitten tekstiä, kuvia, videoita tai tapahtumia.

Sisällöntuottaja on oivaltava viihdyttäjä ja nopea sanataituri. Hän ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja tuottaa sisältöä tavoitelähtöisesti. Hän ajattelee kaupallisesti, mutta antaa luovuuden loistaa. Hän hallitsee monenlaiset kirjoitustyylit sekä ainakin perusasiat kuvankäsittelystä ja visuaalisesta tuotannosta.

Mitä on sisältömarkkinoijan päivittäinen työ?

Sisällöntuottajan päivä täyttyy usein, tittelin mukaisesti, erilaisten sisältöjen tuottamisesta. Sisällöntuottajan työ on strategista ja analyyttista, ja siihen yhdistyy vahva sidosryhmätyöskentely eri asiantuntijoiden kanssa.

Sisällöntuottaja kuuntelee, kysyy ja imee itselleen tietoa, ja tuottaa sisällöt puhuttelevaan muotoon. Hän tuottaa sisältöä offline-kohtaamisiin (esim. tapahtumat) ja digiasiantuntijan rakentamiin digiympäristöihin.

Sisällöntuottajalta vaaditaan hyvää kynää ja kirjoitustaitoa. Hän on aktiivinen kirjoittaja, suunnittelija ja toteuttaja. Työ on usein sisällöntuotantoa verkkosivustolle, sosiaalisen median kanaviin ja muihin digitaalisiin kanaviin. Sisältömarkkinoija tuottaa muun muassa myös blogeja, asiakasreferenssejä, uutiskirjeitä, mainostekstejä, esitteitä, artikkeleita tai vaikka markkinointimateriaalien ja -kampanjoiden tarinallisia sisältöjä. Sisällöntuottajan työssä on tärkeää ymmärtää eri kanavien lainalaisuudet sisältöalustojen kirjon ollessa hyvin laaja.

Sisällöntuottajan työ voi pitää sisällään myös graafista suunnittelua tai kuvien muokkausta sekä käännöstöitä. Mikäli nämä eivät kuulu hänen työtehtäviinsä, hän usein hoitaa alihankkijasuhteita freelancereiden, mainostoimiston tai käännöstoimiston suuntaan. Me Baronalla pyrimme painottamaan asiakkaille, että tekstin sekä kuva- ja videotuotannon syväosaajat eivät yleensä mahdu samaan sisällöntuottajan rooliin.

Data ja analytiikka koko ajan isommassa roolissa

Sisällöntuottajan työhön kuuluu isona osana myös datan seuraaminen. Kaikki digitaalisissa kanavissa julkaistu sisältö tuottaa jonkinlaista dataa, joita sisällöntuottajan on tärkeää osata myös analysoida.

Datan säännöllinen seuraaminen ja analysointi ohjaavat sisällöntuottajan työtä. Datan perusteella voidaan esimerkiksi analysoida, millainen sisältö toimii missäkin kanavassa. Datan seuraamisen avulla tekemistä pystytään kehittämään jatkuvasti yhä parempaan suuntaan.

Parhaimmillaan sisällöntuottaja tekee tiivistä yhteistyötä digimarkkinoinnin asiantuntijan kanssa, joka vastaa sisältöjen jakelusta ja mainonnasta eri medioissa. Riippuen roolituksesta sisällöntuottajan työpöydälle voi kuulua myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toteutettu mainonnan suunnittelu ja toteutus.

Generalisti vai spesialisti?

Sisällöntuottaja voi toimia generalistina monella osa-alueella ja usein sisällöntuottaja on monen asian osaaja. Sisällöntuotannon generalisteja haetaan senioriteetista riippuen mm. rooleilla Content Producer, Content Marketing Specialist, Content Strategist, Content Marketing Manager. Kuten muissakin markkinointirooleissa, myös näissä nimikkeen taakse mahtuu monenlaisia ammattilaisia sekä erilaisia osaamispainotuksia ja -tasoja.

Joskus sisällöntuottaja voi toimia myös spesialistina, jolloin hän erikoistunut vahvasti vain yhteen sisällöntuotannon alueeseen. Spesialistien rooleista sekä sisällöntuottajan työstä tarkemmin suosittelen lukemaan Barona Luovan markkinoinnin oppaasta.

Kirjoittaja on työskennellyt Barona Luovassa markkinoinnin-, viestinnän ja journalisti -rekrytointien parissa noin 3,5 vuotta ja etsinyt erilaisiin rooleihin sisällöntuottajia generalistin ja spesialistin rooleihin.