Vinkit esihenkilönä työskentelyyn

Vinkit esihenkilönä työskentelyyn

Katriina Sahlman 13.8.2018

Onko esihenkilö kamu, koutsi vai pomo? Hyvä esihenkilö voi hyvin olla niitä kaikkia, kunhan yhdistelmä on sopiva.

Esihenkilö on pomo

Esihenkilötyö on johtamista ja esihenkilön pitää olla se pomo, joka kantaa vastuun, priorisoi tehtävät ja viestii selkeästi tavoitteista ja arvoista.

Pomona olo ei ole kuitenkaan käskyttävää johtamista, jossa pomo päättää miten työ tehdään.

Enemminkin esihenkilöyttä kannattaa lähestyä valmentavana ja kannustavana johtamisena, jossa pomo mahdollistaa työntekijöille vapauden itsenäiseen työskentelyyn. Samalla pomo kantaa vastuun ja määrittelee rajat työpaikan hiekkalaatikolle. Pitää olla tiedossa yhteinen suunta ja pomon tehtävä on viestiä siitä tiimilleen.

Esihenkilö on kamu

Johtaminen tapahtuu ihmisten kautta. Kamuna ja frendinä oleminen ei tarkoita sitä, että esihenkilön pitää olla tiimiläistensä kanssa bestiksiä.

Kamu-esihenkilönä toimiminen on sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita ihmisistä, joita johdetaan ja pyritään ymmärtämään, mikä heitä motivoi ja mitä tavoitteita heillä on työlleen. Kamu-esihenkilö arvostaa ja kunnioittaa työntekijöitä, kommunikoi heidän kanssaan ja toimii luotettavasti ja johdonmukaisesti. Käytännössä sen ei tarvitse tarkoittaa mitään ihmeellistä vaan yksinkertaisuudessaan kuulumisten kyselyä ja halua oppia tuntemaan tiimiläiset. Samalla pitää muistaa yksityisyyden rajat. Esihenkilö on lopulta aina työnantajan edustaja.

Esihenkilö on koutsi

Esihenkilön tehtävä on auttaa alaistaan saavuttamaan paras suorituksensa.

Koutsaamisessa haastavinta ja samalla tärkeintä on ymmärtää sekä yksilön että joukkueen motivaatiotekijöitä ja pyrkiä luomaan edellytykset menestykselliselle toiminnalle. Koutsaava esihenkilö huolehtii siitä, että tiimin kesken vuorovaikutus toimii ja on selkeää. Parhaimmillaan koutsaava eli valmentava johtaminen antaa työntekijöille mahdollisuuden loistaa omalla tavallaan ja sitouttaa heidät osaksi tiimiä, jolla on yhteiset tavoitteet.

Muuttuvassa työelämässä tarvitaan uudenlaisia esimiehiä, jotka pystyvät yhdistämään erilaisia johtamistyylejä toisiinsa.

Ketterä esihenkilö osaa toimia niin pomon roolissa tavoitteiden viestijänä, priorisoijana ja vastuun kantajana kuin kannustavana koutsina ja tiimiläistensä hyvinvoinnista huolehtivana kamuna. Tehtävä ei ole helppo, mutta mahdollistaa esihenkilön ja tiimin välisen syvemmän symbioosin kehittymisen.

Oletko esihenkilö tai kiinnostunut esihenkilötehtävistä? Tunnista vahvuutesi ja kehitä niitä:

  1. Olet aidosti kiinnostunut ihmisistä ja kommunikoit selkeästi.
  2. Haluat kantaa vastuuta tiimin suorituksista.
  3. Tartut epäkohtiin tomerasti ja päättäväisesti – saat asioita tapahtumaan.
  4. Olet innostunut tehtävästäsi ja organisaatiosta, jossa työskentelet.
  5. Olet hyvä organisoimaan ja hallitset hyvin omaa ajankäyttöäsi.
  6. Pystyt näkemään ison kuvan, etkä juutu yksityiskohtiin.
  7. Haluat johtaa toimintaa ja ihmisiä.

Esihenkilöksi heti nyt? Katso avoimet työpaikat »