Yleisimmät työhaastattelukysymykset – mitä työhaastattelussa kysytään?

Yleisimmät työhaastattelukysymykset – mitä työhaastattelussa kysytään?

Sara Murtoaro 19.9.2023

Onneksi olkoon, olet edennyt työnhaussa tilanteeseen, josta moni vain haaveilee: työhaastatteluun! Haastattelutilanne saattaa jännittää etukäteen, koska se on usein viimeinen askel ennen unelmien työpaikan nappaamista. Yksi tapa lieventää jännitystä on tutustua yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin ja miettiä, mitä työhaastattelussa kysytään.

Uransa aikana satoja työnhakijoita haastatellut Baronan rekrytointikonsultti Sanna Minkkinen jakaa parhaat vinkkinsä yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin.

Sanna Minkkinen jakaa vinkit yleisimpiin työhaastttelukysymyksiin

Yleisimmät työhaastattelukysymykset

”Kerro jotain itsestäsi.” Mitä kertoa itsestä työhaastattelussa?

Tämä on erittäin yleinen kysymys, mutta samalla se on hyvin ylimalkainen. Kuinka laajasti omaa taustaa pitää avata? Alanko kertoa työhistoriaani lukioajan mansikanmyynnistä alkaen?

Vastaus kannattaa ehdottomasti pitää napakkana – muutama lause riittää. Kerro koulutuksestasi ja relevantista työkokemuksestasi tähän asti. Kyseessä on eräänlainen myyntipuhe, jolla yritetään luoda hyvä ensivaikutelma haastattelijan silmissä. Panosta erityisesti vastauksen punaiseen lankaan: miten olet päätynyt urallasi tähän asti ja miten haettava positio sopii tähän polkuun.

Kuten työhakemus, myös työhaastattelukysymysten vastaukset kannattaa ehdottomasti räätälöidä työpaikan mukaan. Linkitä siis vastauksesi työpaikkailmoitukseen. Keskity työkokemukseen ja osaamiseen, jotka ovat työpaikkailmoituksen perusteella olennaista haettavassa positiossa.

Työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi voit mainita myös muuta osaamista tai esimerkiksi harrastuksia, jotka liittyvät juuri tähän positioon. Esimerkiksi IT-alan tehtävissä koodausharrastus voi ehdottomasti olla plussaa, vaikkei itse työ liittyisikään koodaamiseen.

Jätä pois epäolennaiset asiat. Esimerkiksi siviilielämän asioita kannattaa harvoin liittää vastaukseen.

”Miksi hait tätä työpaikkaa?”

Tähän kysymykseen kannattaa miettiä vastausta jo työhakemusta kirjoittaessa. Jos et keksi itsekään, miksi haet kyseistä työtä, kannattaako kyseistä työtä hakea alun perinkään?

Vastausta kannattaa lähteä rakentamaan omien uratavoitteiden tai henkilökohtaisen oppimisen kautta. Voit esimerkiksi kertoa, miten haettava työpaikka auttaa sinua saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteesi.

Kannattaa olla rehellinen omista toiveista. Ei ole kenenkään etu, jos sinut valitaan paikkaan, joka ei todellisuudessa vastaa toiveitasi. Älä siis turhaan vähättele tavoitteitasi. Tällöin työnantaja voi punnita, tukeeko haettava työ tai yritys näitä tavoitteita.

Tähän kysymykseen on usein leivottu sisään kysymys siitä, miksi haluat lähteä nykyisestä työstäsi. Älä silti kritisoi nykyistä työtäsi tai työnantajaasi. Pyri pitämään vastaus positiivisena ja keskity haettavaan tehtävään, älä nykyiseen työhösi. Voit esimerkiksi mainita, että tuleva työnantaja tarjoaa urakehitysmahdollisuuksia, joita nykyisessä työssäsi ei ole.

”Mikä sinua motivoi?”

Tämä kysymys on melko yksiselitteinen: työnantaja haluaa tietää, mikä ajaa sinua työssäsi eteenpäin ja auttaa sinua saavuttamaan tuloksia.

Tässäkin vastauksessa on hyvä olla avoin ja rehellinen. Tällöin haastattelijalla on mahdollisuus miettiä, onko heillä tarjota sinulle asioita, jotka motivoivat sinua työssäsi. Jos mainitset motivoivaksi tekijäksi tiiviin tiimityöskentelyn, mutta itse työ on hyvin itsenäistä, tarjolla oleva työ ei ole välttämättä sinua varten.

Monille tärkeää työnhaussa ja itse työssä on työn merkityksellisyys, ja se myös usein mainitaan motivoivana tekijänä. Merkityksellisyys kannattaa kuitenkin linkittää johonkin konkreettiseen esimerkkiin. Tarkoittaako merkityksellisyys sinulle esimerkiksi sitä, että yrityksen tuottama tuote tai palvelu on hyödyksi yhteiskunnalle? Vai onko yrityksen ympäristöystävällisyys motivoiva tekijä? Tutustu yrityksen toimintaan etukäteen esimerkiksi heidän nettisivujensa kautta ja mieti, mitä merkityksellisyys tarkoittaa heidän tapauksessaan. Tämä on myös hyvä mahdollisuus osoittaa, että olet tutustunut yrityksen toimintaan etukäteen.

”Mikä on suurin saavutuksesi?” Miten tuoda saavutukset esiin työhaastattelussa?

Varsinkin uran alkuvaiheessa olevalle voi tuottaa paineita miettiä saavutuksia lyhyeltä urataipaleelta. Älä kuitenkaan ota tästä kysymyksestä liikaa paineita: esimerkin ei tarvitse olla mikään maata mullistava saavutus. Voit kertoa esimerkiksi projektista, jossa autoit työkaveriasi saavuttamaan tiukan deadlinen opettelemalla itse uuden taidon.

Saavutuksen ei ole myöskään pakko olla työelämästä. Jos valmistumisestasi ei ole pitkä aika, voit valita saavutuksen opintojesi ajoilta. Myös harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa voi hyödyntää vastauksessa.

Muista myös, että työelämässä harvoin onnistutaan yksin, vaan työssä toimitaan lähes aina työyhteisön jäsenenä. Siksi on hyvä nostaa esiin onnistumisia, jossa olet toiminut ryhmän jäsenenä ja auttanut saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Älä siis ota paineita siitä, että saavutuksen tarvitsisi olla sinun itsenäisen työsi tuotos. Valitsemalla esimerkin, jossa toimit osana ryhmää, annat myös itsestäsi kuvan mukavana kollegana.

”Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?”

Tämä työhaastattelukysymys voi tuntua absurdilta, koska kenelläkään meistä ei ole kristallipalloa, jolla voisi ennustaa tulevaisuuden. Lisäksi monet meistä vaihtavat työtehtäviään alle viiden vuoden välein, vaikka he pysyisivätkin saman työnantajan palveluksessa. Pitääkö minun siis vastata, että aion olla edelleen tässä tehtävässä?

Tämäkin vastaus kannattaa miettiä haettavan työpaikan mukaan. Keskity erityisesti urasi punaiseen lankaan ja siihen, miten positio auttaisi sinua saavuttamaan viiden vuoden tavoitteesi.

On myös ihan ok keskittyä lyhyemmän aikavälin tarkasteluun. Varsinkaan uransa alussa olevalla asiantuntijalla ei tarvitse olla selkeää urasuunnitelmaa mietittynä sopivine titteleineen.

Monet kommentoivat haluavansa viiden vuoden sisällä esihenkilötehtäviin. On kuitenkin virkistävää todeta, että haluaa mieluummin syventää omaa asiantuntijuuttaan ilman esihenkilövastuuta. Älä siis turhaan ajattele, että esihenkilötehtäviin eteneminen on välttämätön osa asiantuntijan urakehityspolkua.

”Mikä on heikkoutesi?” Miten tuoda heikkoudet esiin työhaastattelussa?

Kysymys omista heikkouksista on yleinen, ja se mietityttääkin monia työnhakijoita. Rehellisyys maan perii, mutta kannattaako tässä kysymyksessä olla täysin avoin?

Yleensä varminta on valita kehitettävissä oleva heikkous, jonka tiedostat ja jonka eteen olet valmis tekemään töitä. Avaa myös konkretian tasolla tapoja, joiden avulla yrität kehittää heikkouttasi. Vastauksella osoitat kykeneväsi reflektoimaan omaa osaamistasi ja tekemistäsi.

Kuten muutkin työhaastattelun vastaukset, myös tämä kannattaa linkittää haettavaan positioon. Heikko ruotsin kielen taito tai esiintymisjännitys eivät ole kovin relevantteja vastauksia, jos kumpaakaan ei tarvita kyseisessä työssä.

Kliseisiä, heikkoudeksi verhoiltuja vahvuuksia ei kannata myöskään viljellä; rekrytoijat ovat kuulleet lukuisia kertoja ”olen perfektionisti” tai ”otan työni liian vakavasti”. Ulkoa opetellut fraasit antavat helposti kuvan, ettet ole todellisuudessa halukas tai kykeneväinen reflektoimaan omaa osaamistasi tai kehittämään puutteitasi.

”Onko sinulla mitään kysyttävää?” Mitä kysymyksiä työnantajalle työhaastattelussa?

Melko usein työhaastattelun loppupuolella on tapana kääntää kysymysasetelma päälaelleen, jolloin työnhakija itse saa kysyä kysymyksiä työnantajalta.

Muista, että työhaastattelu on aina kahden kauppa; sinäkin päätät, haluatko sinä työskennellä kyseisessä yrityksessä. Jos sinulla on mitään epäilyksiä työnantajan suhteen, nyt kannattaa avata suu.

Aina kannattaa kysyä jotakin. Monille meistä työhaastattelu on kuitenkin melko jännittävä tilanne, jolloin kysymyksiä voi olla vaikeaa keksiä niin sanotusti lennosta. Kysymyksiä siis kannattaa miettiä etukäteen. Ne voi myös kirjoittaa ylös ja kaivaa esiin tässä vaiheessa haastattelua. Jos taas kaikki etukäteen valmistelemasi kysymykset on käsitelty haastattelun aikana, voit mainita tästäkin haastattelijalle.

Omia kysymyksiä varten kannattaa tutustua yrityksen toimintaan etukäteen. Mitä spesifimpi kysymys on, sitä paremmin pystyt osoittamaan ymmärtäväsi työtä ja yrityksen toimintaa.

Lue lisää vinkkejä työnantajalta kysyttäviin kysymyksiin

”Miksi juuri sinä olisit sopiva työntekijä meille?” Kuinka vakuuttaa työnantaja työhaastattelussa?

Yleinen tapa lopettaa haastattelu on kysyä, miksi yrityksen tulisi valita juuri sinut. Tämä kysymys voi tuntua nurinkuriselta, koska todennäköisesti koko haastattelu on pyörinyt enemmän tai vähemmän tämän aiheen ympärillä.

Vastauksessa ei kannata enää nostaa esiin mitään uutta tietoa. Tärkeintä on pitää kysymys napakkana ja tiivistää työhaastattelun aikana käydyt asiat tiiviiseen pakettiin. Voit hyvin käydä läpi samoja asioita kuin alun esittelyssä.

Todennäköisesti sinulla on työhaastattelun pohjalta parempi käsitys haettavasta työstä kuin ennen haastattelua. Nyt voit myös paremmin linkittää oman osaamisesi haettavaan pestiin.

Vinkit työhaastattelua varten
Vinkit työhaastattelua vartenJännittääkö edessä oleva työhaastattelu? Huoli pois – kerromme, miten onnistut haastattelupäivänä.Lue vinkit