Lärare inom småbarnspedagogik-inhopp & vikariat
2 days ago

Lärare inom småbarnspedagogik-inhopp & vikariat

Location
Helsinki
Employment type
Deadline for applications
10/2/2023

Är du lärare inom småbarnspedagogik och söker flexibelt tilläggsjobb? Vi söker nu lärare inom småbarnspedagogik till reservpersonal i svenskspråkiga daghem och förskolor runtom i Helsingfors!

Jobbet passar dig som själv vill bestämma när och var du jobbar. Arbetsturerna kan vara enskilda turer till längre vikariat- enligt ditt eget tycke! Du kan lätt se erbjudna arbetsturer och vikariat i vår mobilapp och själv bestämma var och när du vill jobba.

Behörighetskrav: utbildning och behörighet som lärare inom småbarnspedagogik eller socionomutbildning med minst 60sp studier inom småbarnspedagogik och socialpedagogik, eller tidigare liknande utbildning som ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. Vi önskar att du kan kommunicera på svenska men tar även emot ansökningar av personer som önskar lära sig bättre svenska.

Före arbetsavtal tecknas uppmanas arbetstagaren uppvisa utdrag ur registret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Lämna en kort ansökan via länken, vi går igenom ansökningarna kontinuerligt och kontaktar alla sökande. Du får själv bestämma när du vill börja jobba. På grund av datasäkerhetsskäl kan vi inte ta emot anssökningar via email. Kontakta gärna Frida Anthoni frida.anthoni@barona.fi ifall du har frågor angående jobbet.

Share

For more information, contact