Software Developer (Magento)

Software Developer (Magento)

Location
Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Tampere, Turku
Employment type
Permanent, Full-time
Deadline for applications
8/14/2022

Haemme nyt kokenutta Software Developeria työskentelemään Magento 2 -verkkokauppojen pariin Ambientialle. / We are looking for an experienced Software Developer to work with Magento 2 e-commerce.

Onko sinulla kokemusta verkkokauppaohjelmoinnista ja haluat olla mukana nostamassa digiajan kauppaa kokonaan uudelle tasolle?

Etsimme nyt kehittäjää rakentamaan asiakkaille monikerroksisia verkkokaupparatkaisuja Magento 2:n verkkokauppa-alustalla. Haemme backend- ja/tai fronttikehittäjää, jolle Magento 2 -alustan vaatimukset, versiopäivitykset, omien laajennusten rakentaminen sekä integraatiot erilaisiin taustajärjestelmiin ovat jo tuttuja. Suureksi eduksi katsotaan, mikäli olet kiinnostunut myös uusista ratkaisuista, kuten mikropalvelukokonaisuuksista. Tässä työssä pääset luomaan laatua asiakkaille sekä samalla mukaan huumorilla ja ketterillä menetelmillä varustettuun verkkokauppatiimiimme!

Normityöpäivä. Työpäivä alkaa usein kahvikupposella ja tiimin dailyllä. Päivä jatkuu sovelluskehityksen parissa ja tarvittaessa vaikka parikoodamisella Slackiä tai Teamsiä apuna käyttäen. Asiakas on mukana sovelluskehityksessä ja pääsetkin oppimaan heidän liiketoiminnasta ja sen lainalaisuuksista tiiviin yhteistyön ansiosta. Uusissa projekteissamme hyödynnetään pilviympäristöjä. Iäkkäämmät projektit pyörivät sitä vastoin meidän omissa ympäristöissämme.

Tavoitteenamme on luoda kestävä kumppanuus jokaisen asiakkaamme kanssa, minkä seurauksena projektit ovat yleensä luonteeltaan pitkäkestoisia ja toteutustiimissä työskennellään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ambientia on toteuttanut Magentolla esim. Halonen & Carlsonin verkkokaupan. Muita esimerkkejä toimeksiannoista löytyy Ambientian Caset-sivulta.

Olet oiva lisä tiimiimme, jos sinulla on:

 • Intoa ja halua työskennellä Magenton parissa.
 • Työkokemusta PHP:n ja Magento 2:n parista. Haemme kokeneempaa tekijää, joten kokemusta olisi toivottavaa olla 3+ vuotta.
 • Kykyä ymmärtää ja ratkoa asiakkaan liiketoiminnallisia haasteita.
 • Itseohjautuvaa ja aktiivista työotetta, sillä emme voi luvata, että kaikissa projekteissa sinulla olisi Magento-seniori työparina. Sparrausapua kokeneilta työkavereilta saa kuitenkin aina tarvittaessa.

Eduksi on, jos hallitset vielä nämä:

 • MySQL
 • HTML5/CSS3/JS
 • TDD
 • Mikropalvelut
 • AWS Serverless / CDK / CodePipeline / EC2 / Terraform
 • Azure Kubernetes Service (AKS) / Azure DevOps / Terraform
 • SaaS: Commercetools, Contentful, Klevu, Algolia, Elasticsearch
 • Suomen kieli

Kulttuuriamme kuvaa adjektiivit avoin, uskalias, salliva ja moniääninen. Tulet tiimiin, jossa tehdään töitä yhteisen tavoitteen eteen tukemalla toista ja kannustamalla saavuttamaan oma parhaansa. Tiimien koot vaihtelevat 2-7 henkilöön projektista riippuen. Palkka on kokemuksesta riippuen 4200-5000e/kk.

Ambientialla on toimistot Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Joensuussa, mutta voit työskennellä myös täysin etänä. Työsuhde-etuihin kuuluu mm. työsuhdepyöräetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja sairaan lapsen kotihoito. Työsuhde-eduista ja työkulttuurista löytyy lisätietoja Ambientian Ura-sivuilta.

Hae mahdollisimman pian, mutta viimeistään su 14.8., sillä haastattelemme sopivia hakijoita jo hakuaikana. Lisätietoja antaa Barona IT:n Katri Ylönen (katri.ylonen@barona.fi, 050 5727 326). Valittu työntekijä työllistyy suoraan Ambientialle. Ambientia järjestää kaikille uusille työntekijöille yhteiset onboarding-päivät 16.8., 6.9 sekä 4.-6.10.

---

We are now looking for a Software Developer to build e-commerce solutions for customers on the Magento 2 platform. We are looking for someone who has a backend and/or frontend developer background and experience with the requirements of the Magento 2 and its updates as well as building new extensions and integrations.

Usual working day. The working day often starts with a cup of coffee and the team's daily. The day continues with application development and, if necessary, pair coding using Slack or Teams. The customer is closely involved in the application development. Our new projects use cloud environments. Older projects run in our own environments.

Our goal is to create a sustainable partnership with each of our customers, so projects are usually long-term. Ambientia has implemented e.g. Halonen & Carlson's online store using Magento. Other examples of commissions can be found on Ambientia's Cases page.

You are a great addition to our team if you have:

 • Enthusiasm and desire to work with Magento.
 • Work experience with PHP and Magento 2. We are looking for an experienced person, so it is desirable to have 3+ years of experience.
 • Ability to understand and solve the client's business challenges.
 • Independent and active approach to work, because we cannot promise that you will have a senior Magento Developer as a work partner in all projects. However, you can always spar with experienced colleagues.

These are beneficial skills:

 • MySQL
 • HTML5/CSS3/JS
 • TDD
 • Microservices
 • AWS Serverless / CDK / CodePipeline / EC2 / Terraform
 • Azure Kubernetes Service (AKS) / Azure DevOps / Terraform
 • SaaS: Commercetools, Contentful, Klevu, Algolia, Elasticsearch
 • Finnish

Our culture is described by the adjectives open, daring, permissive, and polyphonic. You will join a team where we work towards a common goal by supporting others and encouraging them to achieve their best. Team sizes vary from 2 to 7 people, depending on the project. The salary is 4200-5000e/month depending on the experience.

Ambientia has offices in Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Turku, Kuopio, and Joensuu, but you can also work completely remotely. Employee benefits include e.g. employee bicycle benefit, leisure accident insurance, and home care for a sick child. More information about employee benefits and work culture can be found on Ambientia's career page.

Apply as soon as possible, but no later than Sunday 14th of August, because we will interview suitable applicants during the application period. For more information, please contact Barona IT's Katri Ylönen (katri.ylonen@barona.fi, 050 5727 326). The selected employee will be employed directly by Ambientia. Ambientia organizes common onboarding days for all new employees on 16.8., 6.9, and 4.-6.10.

Share

For more information, contact
Ambientia Oy

Ambientia, The Future Creation Company, on liiketoiminnan muotoilun ja teknologian asiantuntijayritys.

Learn more