Eräässä asiakkuudessamme tuskailtiin logistiikkaprosessin heikkoa kokonaisnäkyvyyttä, joka taas Baronan näkökulmasta johti siihen, että vastuullamme olevassa palveluketjun vaiheessa työmäärät olivat mahdottomia ennustaa, ja henkilöstöä oli tästä johtuen usein paikalla joko liian vähän tai paljon.

Baronan osuus oli palveluketjun loppupäässä, vaiheessa, jossa merirahti otetaan vastaan logistiikkakeskuksessa, kontit puretaan ja sitten lähetetään yksiköt eri tahoille.

Silloin kun työmäärien ennustettavuus on heikko, on mahdotonta tehdä hyvää laatua kustannustehokkaasti. Kari Heikkilä

Sen lisäksi, että työvuorosuunnittelu perustui käytännössä korteista ennustamiseen, tilannetta mutkisti entisestään asiakkaan ja Baronan välinen työläs manuaalisen raportoinnin prosessi. Työtä paikan päällä analysoinut logistiikka-asiantuntija Olli Nieminen, vankka LEAN-menetelmien kannattaja, oli havainnoinut prosessihukkaa käytännössä.

Mitään tietoa ei ohjattu järjestelmien kautta, vaan käytössä oli hyvinkin perinteiset työnohjausmenetelmät. Käytännössä siis monessa palveluketjun eri vaiheessa tehtiin kyllä oikeita asioita, mutta tieto ei tavoittanut muita tahoja, ja tästä johtuen samat selvitykset tehtiin prosessin joka vaiheessa uudelleen. Olli Nieminen

Olli oli huomannut, että ongelmat juonsivat koko prosessin alkulähteille asti. Asiakas ei itsekään tiennyt sitä, mitä konttiliikenteessä kulloinkin tapahtui ja mitkä kontit olivat menossa mihinkin. Kun satamasta haettiin kontteja, koputtelivat työntekijät konttien seiniin tietääkseen, mikä oli tyhjä ja mikä täynnä.

Tässä vaiheessa Olli ja Kari ottivat yhteyttä Baronan digitaalisten palveluiden kehittämisestä vastaavaan Perttu Mäkimarttiin ja kolmikko alkoi miettimään ratkaisua logistiikkaketjun kokonaisseurannan parantamiseksi.

Mietittiin ensin, että miten saadaan toimitusketjun eri toimijat sitoutumaan palvelun käyttöön, mutta se sujui itsestään. Jokainen säästi tässä niin paljon aikaa ja hermoja. Perttu Mäkimartti

Ratkaisuna syntyi nykyisin Kontti-nimellä kulkeva palvelu, johon on rakennettu käyttöliittymä kaikille logistiikkaprosessin eri toimijoille: ostajat, tavarantoimittajat, huolitsijat, kuljetusyhtiöt ja markkinointi. Osapuolet oli helppo sitouttaa palvelun käyttöön, koska hyödyt käyttöönotosta olivat niin ilmeiset. Kukin pystyy nyt entisen paperi- ja lomaketyön sijaan kuittaamaan oman osuutensa helpolla mobiilikäyttöliittymällä ja jokainen tietää jatkuvasti, milloin tavaraa on tulossa ja kuinka paljon.

Ennen ketjussa kukaan ei oikein tiennyt, milloin tavaraa tulee. Meille tämä tarkoittaa sitä, että voimme nyt aina ennakoida resurssit siten, että saadaan laadukkaasti työt hoidettua, ja tekeminen on samalla kustannustehokasta kun turhaa resurssia ei ole. Kari Heikkilä

Jatkokehityksessä lisättiin myös mahdollisuus priorisoida lähetyksiä ja tulevaisuutta ajatellen mietitään entistä tehokkaampaa vastaanottoa, joka voidaan toteuttaa automatisoimalla prosessia entisestään.


KONTTI

Kontti on logistiikan kokonaisprosessin hallintaan kehitetty ratkaisu, joka tarjoaa näkymän siihen, missä ja miten tavaraa liikkuu. Sovellus on kehitetty käytännön asiakastyön kautta, ja tarjoamme palvelua osana logistiikan palveluratkaisuja. Kontti on toteutettu Barona Technologies -yksikössämme, joka koostuu 30 intohimoisesta työn digitalisaatiota ajavasta kehittäjästä.

-image
Ota yhteyttä:
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Uusimmat kokemukset

Takaisin kokemuksiin