Tutustu työuravalmentajiimme

Tutustu työuravalmentajiimme

Moniammatillisessa asiantuntijatiimissämme on reilut 20 työuravalmentajaa ja asiantuntijaa: muun muassa psykologeja, työnohjaajia, rekrytoijia ja sairaanhoitajia. Tunnemme erilaiset koulutusmahdollisuudet ja ammatit ja olemme aina ajan tasalla työmarkkinoiden tilanteesta. Toimimme valtakunnallisesti ympäri Suomen.

Anna Hästö, työuravalmentaja

Hei, olen Anna ja työuravalmentajana Uudellamaalla. Valmentaja pyrin rohkaisemaan ja kannustamaan asiakasta elämänmuutoksen edessä sekä autan löytämään uusia vahvuuksia itsestään. Keskityn ongelmien sijasta ratkaisuihin ja kuntoutuksen prosessin edistämiseen sujuvasti.  Vahvuuksiani ovat erityisesti osaamisen tunnistaminen sekä aito halu kohdata asiakas omana itsenään. Työssäni parasta on onnistumisen ilo, kun asiakas alkaa uskoa itseensä ja uusi työkyvylle sopiva suunta löytyy. Koulutukseltani olen teologi sekä sosionomi (AMK).

Anna-Kaisa Salonen, työuravalmentaja

Moikka! Olen Anna-Kaisa ja toimin valmentajana Pirkanmaan seudulla, tarpeen mukaan myös muilla alueilla. Tavoitteenani on auttaa asiakkaitani löytämään juuri hänelle soveltuvin ja tässä hetkessä paras ratkaisu työelämää ajatellen. Vahvuuksiani ovat ratkaisukeskeinen ote sekä kyky kohdata jokainen ihminen lämpimästi ja kannustavasti.

Oma työurani on kulkenut hoitoalalta vakuutusalalle ja työuravalmentajana olen työskennellyt vuodesta 2018. Työkykyyn ja työelämään liittyvät asiat ovat erityisen lähellä sydäntäni. Koulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) ja sosiaalipsykologi YTM.

Annamari Pitkänen, työuravalmentaja (perhevapaalla)

Heippa! Toimin työuravalmentajana mm. ammatillisen kuntoutuksen parissa. Olen helposti lähestyttävä ja minua kiinnostaa aidosti, mitä sinulle kuuluu. Tavoitteenani on auttaa jokaista asiakasta löytämään omat vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja mahdollisuudet yksilölliset haasteet huomioiden. Palkitsevinta on huomata asiakkaan oman mielenkiinnon herääminen ja siitä kantautuvat suunnitelmat tulevaisuuteen. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) ja opiskelen parhaillani sosiaali- ja terveyshallintotiedettä.

Annika Pelander, työuravalmentaja

Hei, toimin työkykyasiantuntijana Kanta-Hämeen alueella. Tyyliltäni olen rauhallinen, kuunteleva ja helposti lähestyttävä vuorovaikuttaja sekä vaikeatkin ongelmat ratkaiseva diplomaatti. Arvoja työssäni ovat mm. positiivinen ajattelu ja asenne, innostus ja elämänilo, ihmisen omien vahvuuksien vahvistaminen, käytännön läheisyys, esimerkin ja tarinoiden voima sekä halu auttaa ihmisiä antamalla oma osaaminen muiden käyttöön ja tavoitteena saada muut loistamaan. Olen HR-asiantuntija 20 vuoden kokemuksella.

Antti Filppula, työuravalmentaja

Toimin valmentajana Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Koillismaan alueilla. Vuosien varrella olen saanut olla asiakkaiden mukana rakentamassa uusia ja mielenkiintoisia uria tulevaisuudelle. Erilaisten ihmisten kohtaaminen, auttaminen ja onnistumiset ovat oman työni suurimmat rikkaudet. Parasta työssäni on se, että yhteistyössä asiakkaan kanssa löydetään se hänen työkyvylleen sopiva ratkaisu tulevaisuudelle. Taustani rekrytoijana on tuonut mukanaan hyviä näkökantoja myös uusien urien miettimiseen asiakkaille.

Arja Kaunisto, työuravalmentaja

Hei! Olen Arja ja työskentelen työuravalmentajana Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Työskentelen myös ruotsin kielellä. Autan asiakkaitani valmennuksellisin keinoin löytämään heidän omalle työkyvylleen ja elämäntilanteelleen sopivamman urapolun. Suuri ilonaihe työssäni on, kun huomaan asiakkaan saavan pilkettä silmäkulmaan, uutta virtaa sekä uskoa itseensä. Paras maali on uusi työpaikka ja/tai uusi ammatti koulutuksen kautta. Jag coachar även på svenska.

Elina Hyvärinen, työuravalmentaja

Hei! Työskentelen työuravalmentajana Satakunnan alueella. Minulle on tärkeää kuunnella aidosti, kohdata ihminen ihmisenä ja olla läsnä hetkessä. Vien asioita eteenpäin sinnikkäällä otteella ja teen aina parhaani asiakkaani eteen. Pienet ja suuret onnistumiset yhdessä asiakkaan kanssa ovat työni suola ja nautin muiden onnistumisesta. Valmennusta teen kannustavalla ja välittävällä otteella, asiakkaani toiveet huomioiden. Työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni ja sen vuoksi koen tekeväni merkityksellistä työtä. Olen henkilöstöhallinnon ja johtamisen tradenomi (AMK).

Elina Valli, työuravalmentaja

Moikka täältä Varsinais-Suomesta, missä toimin työuravalmentajana! Minulle valmentajan työssä on valtava rikkaus erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä mahdollisuus aitoon, eteenpäin vievään yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Olen työtyyliltäni tsemppaaja, coachaaja ja rinnalla kulkija. Saan työstäni paljon onnistumisen tunnetta ja iloitsen vilpittömästi aina, kun asiakkaani avullani itse löytää uuden suunnan elämälleen tai saavuttaa jotakin, jota ei kenties olisi uskonut voivansa saavuttaa – oli se sitten suurta tai pientä.Yli 30 vuoden työelämäkokemukseni antaa vankan pohjan nykyiseen työhöni.

Olen työskennellyt HR-alalla lähes 15 vuotta erilaisissa valmentajan, rekrytoijan ja asiantuntijamyynnin tehtävissä sekä työkykyjohtamiseen liittyvien asioiden parissa. Minulla on laaja ja monipuolinen toimialatuntemus sekä kansainvälistä työkokemusta, joka tukee eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaamista. Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työkykykoodinaattori ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja. Valmennuskieleni ovat suomi ja englanti.

Jenni Hänninen, kuntoutuspsykologi

Heippa! Työskentelen kuntoutuspsykologina ammatillisen kuntoutuksen ja erilaisten valmennusten parissa työuran käännekohdissa olevien asiakkaiden kanssa. Työssäni palkitsevinta on valmennuksellisen työn kautta nähdä asiakkaissa heräävä toiveikkuus ja vahvistunut pystyvyyden tunne löytää elämäntilanteelleen ja työkyvylleen soveltuva polku. Työskentelyotteeltani olen tulevaisuuteen suuntautuva, vuorovaikutteinen ja erilaisuutta hyväksyvä. Aikaisempi työkokemukseni ammatillisesta kuntoutuksesta, sairausryhmäkohtaisesta kuntoutuksesta, sopeutumisvalmennuskursseista sekä työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvien valmennusten ohjaamisesta ovat lisänneet ymmärrystäni työkyvyn moninaisuudesta. Lisäksi minulla on kokemusta kipukuntoutuksesta. Pidän oman osaamisena jatkuvaa kehittämistä tärkeänä sekä asiakkailta saadut palautteet ja kiitokset ovat korvaamattomia!

Katja Kynkäänniemi, työuravalmentaja

Hei! Toimin uravalmentajana Lahdessa, mutta tapaan asiakkaita myös mm. Riihimäellä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Parasta työssäni on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Olen saanut asiakkailtani palautetta, että olen kuunteleva, empaattinen ja ratkaisukeskeinen. Tavoitteenani on löytää yhdessä asiakkaan kanssa juuri hänelle soveltuva ja häntä motivoiva urapolku. Hienointa on, kun asiakas löytää itsestään uusia puolia ja mahdollisuuksia hyödyntää aiempaa osaamistaan. Koulutukseltani olen Tradenomi (AMK), Sosiaalipsykologian kandi ja Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena Työelämätutkimus ja työhyvinvointi.

Merja Reinvuo, työuravalmentaja

Hei! Työskentelen työuravalmentajana pääkaupunkiseudulla sekä Länsi-Uudellamaalla. Olen koulutukseltani sosionomi (amk), jonka lisäksi olen suorittanut sosiaalityön perusopinnot sekä työvalmentajan erikoisammattitutkinnon. Aiemmin olen työskennellyt työllisyydenhoidon parissa Työ- ja elinkeinotoimistossa asiantuntijana sekä sosiaaliohjaajana ja työhönvalmentajana tehden työtä pitkäaikaistyöttömyyden parissa. Minulla on laaja näkemys erilaisista työllistämistä edistävistä palveluista, työkyvyn haasteista sekä työllisyydenhoidosta. Työssäni parasta on ihmisten kohtaaminen sekä asiakkaiden onnistumisen kokemukset työllistymisen polulla!

Milla Hartikainen, työuravalmentaja

Tervehdys! Minä olen Hartikaisen Milla. Tapaan asiakkaitani mm. Kuopiossa, Varkaudessa, Iisalmessa ja Joensuussa. Kohtaan kaikki asiakkaani lämpimästi ja arvostaen. Uuden ammatillisen suunnan löytymiseksi pohdimme yhdessä asiakkaiteni kanssa työuraan liittyviä asioita, teemme suunnitelmia ja toteutamme niitä. Uratavoitteet asetetaan asiakkaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja työkyvyn haasteet huomioiden. Rakastan työtäni ja sitä, että saan olla auttamassa löytämään ratkaisuja asiakkaitteni tilanteisiin. Isoja ilonaiheita työssäni ovat ne onnistumiset, kun asiakkaille löytyy juuri heille sopiva urasuunta tai työ, jossa he pääsevät jatkamaan ja loistamaan. Koulutukseltani olen Sosionomi (AMK) ja opiskelen parhaillaan Kuntoutuksen YAMK-tutkintoa.

Noora Heinonen, työuravalmentaja

Moikka! Toimin työuravalmentajana Pirkanmaan seudulla. Työssäni parasta on se, että pääsen auttamaan asiakkaitani löytämään ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa uuden urapolun rakentamiseen. Pyrin kohtaamaan jokaisen asiakkaani yksilöllisesti hänen omia vahvuuksiaan ja elämäntilannettaan kuunnellen. Olen päässyt työssäni kuulemaan paljon erilaisia elämäntarinoita ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja pidän tätä suurena rikkautena. Olen toiminut ammatillisen kuntoutuksen ja uravalmennusten parissa vuodesta 2016 alkaen. Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi YTM ja opiskellut tämän lisäksi psykologian aineopinnot, erityispedagogiikkaa sekä henkilöstöasiantuntijan koulutuksen.

Saija Fonsell, työuravalmentaja

Moi! Toimin työuravalmentajana Uudenmaan alueella ja tarpeen mukaan muillakin paikkakunnilla. Parasta työssäni on ehdottomasti erilaisten ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Jokainen meistä voi joutua haastavaan elämäntilanteeseen ja tehtäväni on auttaa löytämään keinot ja reitit, joiden avulla paluu työelämään onnistuu. Työssäni olen saanut positiivista palautetta valmennettaviltani etenkin ratkaisukeskeisyydestäni ja tehokkaasta työotteestani. Olen työskennellyt työeläkkeisiin ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä vuodesta 2007 alkaen ja kokemukseni kautta minulle on muodostunut laaja näkemys työkykyasioista, sosiaalijärjestelmästä ja työmarkkinoista. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Valmennuskieleni ovat suomi ja englanti.

Sini Saarinen, työuravalmentaja

Hei, toimin työuravalmentajana Turussa ja lähialueilla. Valmentajana pääsen pohtimaan uusia urapolkuja ja innostumaan pienistäkin onnistumisista, joita hyvällä yhteistyöllä saamme luotua. Merkityksellisessä työssäni saan kohdata ihmisen aidolla läsnäololla ja kuunnellen. Olen omimmillani, kun lempeän määrätietoisesti kannustan valmennettavaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja näkemään mahdollisuuksia. On ilo auttaa tavoitteiden selkeyttämisessä ja niiden saavuttamisessa yksi askel kerrallaan.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Työkokemusta minulle on kertynyt asiakaspalvelualoilta ennen uraani yhdyskuntaseuraamusten parista valtion virassa, jossa toimin yli kahdentoista vuoden ajan. Työtehtävässäni sain suunnitelmallisesti auttaa ja tukea hyvin haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä elämässä eteenpäin ja kohdata erilaisia tarinoita. Minulla on kokemusta myös työllistämistä edistävissä palveluissa nuorten ja pidempään työttömänä olleiden aikuisten uraohjaajana. 

Sini Vuolteenaho, työuravalmentaja (perhevapaalla)

Hei,toimi työuravalmentajana Kuopion, Siilinjärven, Iisalmen ja Joensuun alueilla. Minulle on innostavaa ja merkityksellistä auttaa ihmisiä tuntemaan itseään paremmin ja tunnistamaan omia vahvuuksia, voimavaroja ja kiinnostuksia, ja mm. sitä kautta tukea jokaista asiakastani itselleen sopivan koulutus- ja työuran hahmottamisessa. Parasta työssäni on aistia onnistumisen ilo mieluisan ja omannäköisen suunnan löytyessä sen jälkeen, kun yhdessä on pohdittu ja selvitetty erilaisia mahdollisuuksia. Tässä onnistumista edistävät suorittamani sosiaalipsykologian (YTM), opinto-ohjauksen ja neurolingvistisen ohjelmoinnin (NLP) opinnot ja niissä oppimani käytännönläheiset ja tehokkaat menetelmät sekä monipuolinen työkokemus ohjaus- ja valmennustehtävistä erityisesti työllisyyden ja työkykyasioiden parissa.

Susanna Saranlinna, työuravalmentaja

Tervehdys Oulusta. Toimin työuravalmentajana Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Koillismaan ja Lapin alueilla. Yli 20 vuoden työurani aikana minua on työssäni kiinnostanut ihmisten inhimillinen kohtaaminen ja mahdollisuudet. Lähestyn työurahaasteita ajatuksella ’kaikille on olemassa jossain oikea työ’. Motivoivaa ja valtavan innostavaa työstäni tekee sen vaihtelevuus ja monimuotoisuus. Parhaita päiviä ovat ne, jolloin pääsen asiakkaani kanssa toteamaan; on löydetty uusi toimintakyvylle soveltuva ammatti. Olen koulutukseltani sosionomi ja muutosvalmentaja. Nykyiseen työhöni olen päätynyt mm. lastensuojelu-, perhe- ja huumekuntoutustyön, työllistämisen hanketyön ja yrittäjyyden kautta.

Tiia Koski, työuravalmentaja

Hei! Toimin työuravalmentajana Uudenmaan alueella. Valmentajana tuen ja kannustan asiakkaita omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämisessä, sekä pyrin rohkaisemaan uusien tilanteiden edessä. Antoisaa työssäni on erilaisten ihmisten kohtaaminen ja yhdessä vaihtoehtoisten polkujen ideointi. On hienoa huomata pienetkin onnistumisen kokemukset ja sen vahvistava voima asiakkaissa sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Tämän lisäksi olen suorittanut työvalmentajan erikoisammattitutkinnon ja sosiaalitieteiden perusopinnot.

Irina Helskyaho, tiimipäällikkö

Toimin tiimipäällikkönä huippuosaaville työuravalmentajillemme. Pidän tärkeänä, että osaltani tuen jokaisen tapaa työskennellä yksilöllisesti omaa ammattitaitoaan hyödyntäen ja kasvattaen. Haluan mahdollistaa ja vaalia yhdessä tekemistä, vapautta ja vastuuta, keskustelevaa kulttuuria, sekä hyvinvointia yhteisössämme. Olen onnellinen siitä, että voin arjessa priorisoida juuri esihenkilönä toimimista ja olla siten varmistamassa, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua.

Taina Jaakkola, palvelupäällikkö

Toimin ammatillisen kuntoutuksen palvelupäällikkönä ja tiimipäällikkönä ihanalle tiimilleni. Työssäni arvostan suuresti läsnäolon ja kohtaamisen taitoa ja tunnen suurta ylpeyttä meidän tavastamme tehdä työtä yhdessä. Tärkeänä koko alan kannalta näen ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuuden näkyväksi tekemisen.

Valmennustyössä kannustan asiakkaitani rohkeuteen tarttua uuteen suunnitelmaan – motivaatio ja prosessi kantavat ihmistä sen myötä eteenpäin kohti onnistunutta lopputulosta. Koen vahvuudeksemme sen, ettei tarvitse itse tuntea kaikkia ammattialoja; oman työn taustatukena on Baronan toimialojen laaja ammattilaisten joukko, joiden puoleen kääntyä oman tietämyksen loppuessa.

Anni Hyartt, palvelupäällikkö (perhevapaalla)

Työskentelen ammatillisen kuntoutuksen palvelupäällikkönä. Työhöni iloa tuo ammattitaitoinen ja lämmin työyhteisömme, jossa jaamme tietoa aktiivisesti ja kannustamme toisiamme arjen tiimellyksessä.  Esihenkilönä haluan mahdollistaa tiimilleni yhteisiä sparraushetkiä, vapautta ja vastuunkantoa sekä tilaa tehdä työtä omana itsenään, omaa persoonaa hyödyntäen.

Valmennustyössä minua motivoi mahdollisuus olla vaikuttamassa positiivisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaidemme elämään. Valmentaessani haluan tarjota asiakkaalleni rauhallisen ja hyväksyvän tilaisuuden jakaa näkemyksiään ja toiveitaan tulevaisuuden suhteen. Keskittymällä voimavaroihin, motivaatiotekijöihin ja vahvuuksiin löydetään usein yllättäviäkin ratkaisuja, jotka siivittävät asiakkaan terveydentilalle soveltuvalle työuralle.

Kalle Pulkkanen, palvelujohtaja

Toimin Baronan työkykypalveluissa palvelujohtajana. Vastaan siitä, että palvelumme ovat laadukkaita ja valmentajamme asiantuntevia, aktiivisia ja hyvinvoivia. Uskon nimittäin, että hyvässä vireessä oleva henkilöstö palvelee myös asiakkaitamme parhaalla tavalla.

Olen työskennellyt työkykypalveluissa vuodesta 2012 lähtien. Ensin toimin valmentajana, sitten palvelupäällikkönä ja vuodesta 2017 lähtien johtotehtävässä. Haluan muokata suomalaista työelämää onnellisempaan suuntaan ja olla mahdollistamassa kaikille elämäntilanteeseen parhaiten sopivan työn tekemisen.

Jasmine Vikman, henkilöstöpäällikkö

Moikka! Olen Jasmine ja HR-ratkaisujen henkilöstöpäällikkö. Teen töitä usein kotoani käsin Lahdesta, mutta vierailen myös usein Helsingin toimipaikallamme – hybridityö mahdollistaa tämän mukavasti. Omassa roolissani teen töitä läheisesti liiketoimintamme johdon ja esihenkilöiden kanssa. Minulle on myös tärkeää olla asiantuntijoidemme käytössä, matalalla kynnyksellä. Erilaiset työyhteisön kehittämishankkeet ovat tärkeä osa arkeani, mutta autan ja tuen myös kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa toimihenkilöitämme.

Ammatillinen kuntoutusAmmatillinen kuntoutus tukee työn ja elämän käännekohdissa. Autamme uuden ammatillisen suunnan löytämisessä, kun työssä jaksaminen heikkenee ja työuran jatkuvuus on epävarmaa.Lue lisää