HR Growth

HR Growth

Sijainti
Espoo
Koulutuksen tyyppi
Digiperehdytys
Hakuaika päättyy
31.3.2024
Hinta
3 450 €

Toteutus: Hybridi, 4,5 päivää live koulutuksia Espoossa, itsenäisiä opintoja verkossa. Katso tarkemmat tiedot alta.

Tämä koulutus tarjoaa osallistujalle monipuolisen koulutuskokonaisuuden henkilöstöhallinnon moderneihin osaamisvaatimuksiin peilaten. Osallistujat hyötyvät monimuotoisuuden, muutosjohtamisen, tekoälyn hyödyntämisen HR:ssä ja keskeisten HR-mittareiden osaamisesta. Koulutus vahvistaa inklusiivisen työympäristön luomisen kykyä, kehittää muutosvalmiutta ja resilienssiä, mahdollistaen samalla tehokkaan tekoälyn hyödyntämisen HR-tehtävissä. Osallistujat oppivat myös tunnistamaan organisaation strategian ja hallitsemaan osaamista ennakoivasti, mikä edistää organisaation suorituskykyä ja työntekijäkokemusta.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka ovat työskennelleet jo HR tehtävissä muutaman vuoden ajan ja haluavat vahvistaa omaa ymmärrystään mm. tekoälyn, datan ja analytiikan osalta. Kokonaisuus soveltuu myös kokeneemmille HR -osaajille, jotka kaipaavat osaamista uudistuvasta HR työstä.

Aikataulu

23.4 Aloitustapaaminen, Teams, kesto max 2h. Fasilitoija: Marjo Kaukoniemi, Skillcode Oy

29.4 Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja osallistaminen (inkluusio) HR:n työkalupakissa, live.

8.5 Muutosjohtaminen, muutosvalmius, resilienssi, live.

16.5 Tekoälyn hyödyntäminen ja mahdollisuudet HR-työssä, live (0,5pv)

20.5 Organisaation strategia ja osaamisen tunnistaminen, live.

12.6 Keskeiset HR:n mittarit ja ennakoiva tieto, live. 

18.6 Päätöstilaisuus, Teams, kesto max 2h. Fasilitoija: Marjo Kaukoniemi, Skillcode Oy. Oppimisen retro ja päätöskysely.

Hinta: 3450€ + alv.

Kouluttajat: Maria Purokoski-Vainio (29.4 ja 8.5), Jaana Saramies (16.5), Jenni Kankkunen (20.5) ja Hannamari Heimo (12.6).

Toteutus: 4,5 päivää live koulutuksia Espoossa Otaniemessä, Howspace (oppimisen valmennukset, itsenäiset harjoitteet ja yhdessä oppiminen), itsenäiset virtuaaliopinnot Eduhouse -oppimisalustalla.

Kokonaisuus sisältää: 4,5x live koulutuspäivää, aloitus- ja päätöstilaisuudet (yhteensä max 4h), 3-4h itsenäisiä oppimiseen liittyviä valmennuksia Howspacessa. Eduhouse oppimisalustalla itsenäiset virtuaaliopinnot (arvio 10h).

Lisäksi ohjelma sisältää harjoitteita uuden opin soveltamisesta käytäntöön.

Growth-ohjelmat tarjoavat täysin ainutlaatuisen oppimiskokonaisuuden joka yhdistää tämän päivän tärkeimmät taidot ja metataidot. Growth -ohjelmat perustuvat moderniin oppimiskäsitykseen, joka kiteytyy 70-20-10 -malliin. Osallistujat eivät ainoastaan hanki uutta tietoa, vaan he oppivat soveltamaan sitä käytännön työssään. Ohjelmakokonaisuus tarjoaa osallistujille valmennusta myös muutoskyvykkyyden merkityksestä oppimiseen ja tarjoaa valmennusta tehokkaimmista oppimisen keinoista. Lisäksi osallistujat kasvattavat taitojaan osaamisen jakamisessa konkreettisten harjoitusten kautta. Growth-ohjelmat ovat investointi tulevaisuuteen ja keino yrityksille lisätä strategisesti tärkeää osaamista nykyhenkilöstölle ja siten varmistaa liiketoiminnan tavoitteisiin pääseminen. Yksilöille Growth -ohjelma on innostava oppimisen ja taitojen kehittämisen mahdollisuus, joka varmistaa uuden opin muuttumisen osaamiseksi käytännön harjoitusten kautta.

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden oppivaa työelämää – vain oppivat menestyvät!

Lisätiedot Growth -ohjelmista sekä muista re- ja upskilling ohjelmista:

Marjo Kaukoniemi, Learning Concepts Lead, Skillcode Oy

p. 0440 555594

marjo.kaukoniemi@skillcode.fi