Palvelu Haastatteluvalmennukset

Kehitä henkilöstönne haastatteluvalmiuksia

Crescon haastatteluvalmennus tähtää organisaation oman henkilöstön haastatteluvalmiuksien kehittämiseen ja luo toimivia työkaluja hyvän rekrytointiprosessin tueksi, kuten haastattelutekniikat ja -rungot sekä kompetenssipohjaiset kysymykset. Haastattelun vaiheiden, toimivien kysymysten sekä lainsäädännön asettamien rajoitusten tunnistamisen kautta vahvistetaan laadukasta rekrytointia ja myös positiivista työnantajamielikuvaa.

Sitä saa, mitä kysymällä mittaa"- Haastattelu on tutkitusti toimiva rekrytointityökalu, mutta vain oikein käytettynä. Oleellista on, että huomio kiinnitetään tehtävän kannalta oleelliseen ja kysymykset muotoillaan fiksusti – eikä kysytä epäoleellista tai sellaista, mitä lakien mukaan ei saa kysyä.

Mikko Puonti
Johtava konsultti, Psykologitoimisto Cresco
Katri Hurme-image
Ota yhteyttä:
Katri Hurme
Johtaja, johtava konsultti
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Crescon haastatteluvalmennuksen hyödyt

Laadunvarmistus

Rekrytointipäätösten laatu ja validiteetti lisääntyvät koulutettujen haastattelijoiden kautta. Lain ja hyvän tavan mukainen haastattelu takaa hakijoiden tasapuolisen kohtelun. Samalla kalliin virherekrytoinnin riski vähenee merkittävästi.

Konkreettisia työkaluja

Valmennuksissa opitaan tehokas ja systemaattinen tapa toteuttaa haastatteluja. Helposti hyödynnettävissä olevat työkalut tukevat esimiesten valmistautumista haastatteluun. Tunnistetaan haastattelun tyypillisimmät arviointivirheet ja sudenkuopat.

Haastattelutekniikan sparraus

Valmennukset yhtenäistävät esimiesten osaamisen tasoa haastattelussa – myös kokeneemmat rekrytoijat hyötyvät saamalla uutta näkökulmaa esimerkiksi haastattelutekniikoihin ja johtopäätösten tekoon.

Esimerkkejä haastatteluvalmennuksesta

Valmennukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan organisaation tarpeita ja osallistujien osaamistasoa. Valmennus voidaan toteuttaa esim. puolen päivän mittaisena täsmäkoulutuksena tai jaettuna eri päiville, jolloin haastatteluharjoituksille jää enemmän tilaa. Valmennukseen orientoidutaan osallistujille lähetettävän ennakkotehtävän avulla ja vetäjinä toimivat Crescon kokeneet psykologikonsultit.

Rekrytointitilanteiden 5 tärkeää kysymystä

 

Lue lisää blogista

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Koska kaikki ei sovi yhteen muottiin tarjoamme myös toimialakohtaisia palveluita hyödyntäen erikoistuneitamme yksiköitä

Barona blogi