Palvelu Työhaastatteluvalmennukset

Kehitä henkilöstönne työhaastatteluvalmiuksia

Crescon työhaastatteluvalmennus tähtää organisaation oman henkilöstön haastatteluvalmiuksien kehittämiseen ja luo toimivia työkaluja hyvän rekrytointiprosessin tueksi, kuten työhaastattelutekniikat ja -rungot sekä kompetenssipohjaiset kysymykset. Työhaastattelun vaiheiden, toimivien kysymysten sekä lainsäädännön asettamien rajoitusten tunnistamisen kautta vahvistetaan laadukasta rekrytointia ja myös positiivista työnantajamielikuvaa.

Sitä saa, mitä kysymällä mittaa"- Haastattelu on tutkitusti toimiva rekrytointityökalu, mutta vain oikein käytettynä. Oleellista on, että huomio kiinnitetään tehtävän kannalta oleelliseen ja kysymykset muotoillaan fiksusti – eikä kysytä epäoleellista tai sellaista, mitä lakien mukaan ei saa kysyä.

Mikko Puonti
Johtava konsultti, Psykologitoimisto Cresco
Katri Hurme-image
Ota yhteyttä:
Katri Hurme
Liiketoimintajohtaja
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Crescon työhaastatteluvalmennuksen hyödyt

Laadunvarmistus

Rekrytointipäätösten laatu ja validiteetti lisääntyvät koulutettujen haastattelijoiden kautta. Lain ja hyvän tavan mukainen työhaastattelu takaa hakijoiden tasapuolisen kohtelun. Samalla kalliin virherekrytoinnin riski vähenee merkittävästi.

Konkreettisia työkaluja

Valmennuksissa opitaan tehokas ja systemaattinen tapa toteuttaa työhaastatteluja. Helposti hyödynnettävissä olevat työkalut tukevat esimiesten valmistautumista haastatteluun. Tunnistetaan työhaastattelun tyypillisimmät arviointivirheet ja sudenkuopat.

Haastattelutekniikan sparraus

Valmennukset yhtenäistävät esimiesten osaamisen tasoa työhaastattelussa – myös kokeneemmat rekrytoijat hyötyvät saamalla uutta näkökulmaa esimerkiksi työhaastattelutekniikoihin ja johtopäätösten tekoon.

Esimerkkejä työhaastatteluvalmennuksesta

Valmennukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan organisaation tarpeita ja osallistujien osaamistasoa. Valmennus voidaan toteuttaa esim. puolen päivän mittaisena täsmäkoulutuksena tai jaettuna eri päiville, jolloin haastatteluharjoituksille jää enemmän tilaa. Valmennukseen orientoidutaan osallistujille lähetettävän ennakkotehtävän avulla ja vetäjinä toimivat Crescon kokeneet psykologikonsultit.

Rekrytointitilanteiden 5 tärkeää kysymystä

 

Lue lisää blogista

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Palvelukonseptiimme kuuluu, että saat palvelua oman toimialasi osaajalta. Tutustu tästä toimialoihin erikoistuneisiin yksiköihimme ja ihmisiimme!

Barona blogi