Palvelu Luovan rekrytointi – markkinointi ja viestintä

Erikoistunut osaaminen: markkinointi, viestintä, journalismi ja tapahtumatuotanto

Organisaation menestyksen takana ovat ihmiset. Uuden työntekijän oikea osaaminen ei riitä, sillä henkilön tulee sopia niin uuteen tiimiin kuin yrityksen arvomaailmaankin. Entistä tärkeämpään asemaan ovat nousseet henkilön motivaatiotekijät, halu oppia uutta sekä kyky sopeutua muuttuviin tarpeisiin. Organisaatiot ovat erilaisia, samoin niiden tarpeet ja jokainen rekrytointi asettaakin omat haasteensa.

Luovien alojen rekrytointien asiantuntija

Rekrytoinnissa onnistumisessa on tehokas ja joustava rekrytointiprosessi avainasemassa. Tämän lisäksi rekrytoivalta taholta vaaditaan kokemusta ja näkemystä. Barona Luova on keskittynyt markkinoinnin, viestinnän, median ja tapahtumatuotannon rekrytointeihin ja resurssointiin. Tavoitamme päivittäin useita luovien alojen osaajia ja haemme ratkaisuja muuttuvien työmarkkinoiden haasteisiin. Onnistumisen takana ovat rekrytoivat ja asiakasrajapinnassa toimivat asiantuntijat, joilla on edustamiemme alojen koulutus ja/tai työkokemus. Seuraamme trendejä, työelämän murrosta ja tiedämme, mistä ja miten osaajat löytyvät sekä mitä heiltä odotetaan nyt ja tulevaisuudessa.

“Luova auttoi meitä rekrytoimaan kokeneen tapahtuma- ja markkinointipäällikön. Olimme erittäin tyytyväisiä koko rekrytointiprosessin sujuvuuteen ja ammattimaiseen yhteistyöhön.”

Marja Honkakorpi, Toimitusjohtaja, KL-Kustannus

Rekrytoinnin erilaiset palveluratkaisut

Rekrytointiprosessi pitää sisällään kaiken tarvittavan kuten haun, hakijamarkkinoinnin, seulonnan, arvioinnit, haastattelut sekä referenssitarkistukset.

Hakijakanta

Pidämme yllä koko maan kattavaa hakijakantaa, missä on tuhansia sekä aktiivisesti työtä etsiviä että passiivisia työnhakijoita. Verkosto kasvavaa päivittäin joko avoinna olevien hakuprosessien tai avointen hakemusten kautta.

Työpaikkailmoitukset ja hakijamarkkinointi

Työpaikkailmoittelun verkosto kattaa useita työpaikkasivustoja, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Saat ilmoituksellesi maksimaalisen näkyvyyden verkossa ja sosiaalisen median eri kanavissa.

Perinteisen työpaikkailmoittelun lisäksi tarjoamme aktiivista hakijamarkkinointia, jonka merkityksen ja tehon ovat useat yritykset jo tiedostaneet. Hakijamarkkinointia ei hyödynnetä enää vain haastavan tehtäväkuvan tai vähäisen osaajamäärän ollessa kyseessä. Hakijamarkkinoinointi on osa työnantajan mielikuvamarkkinointia parhaiden tekijöiden houkuttelemiseksi yritykseen. Hakijamarkkinointi pitää sisällään muun muassa laajennetun mainonnan eri medioissa, erilaiset uratarinat kuin yritysvideotkin.

Soveltuvuusarvioinnit

Monesti on tarpeen testata henkilön taitoja ja pätevyyttä ja erityisesti silloin, kun mietitään esimerkiksi kahden potentiaalisen ehdokkaan välillä. Paitsi että työnantaja saa syvällisemmän kuvan henkilön kyvyistä, antavat soveltuvuusarvioinnit myös työkaluja esimiehelle. Arvioinnit antavat syvällisempää tietoa niin henkilön työskentelytyylistä, motivaatiotekijöistä kuin arvomaailmastakin.

Haastattelut

Teemme viikoittain useita haastatteluja. Asiantuntijamme saavat henkilöstä selville kaiken rekrytointipäätökseen tarvittavan tiedon. Toimenkuva voi vaatia myös sen, että käymme lävitse henkilön mahdollisen portfolion työnäytteiden osalta.

Referenssit

Standardina osana rekrytointiprosessia tarkistamme myös työnhakijoiden referenssit.

Barona-image
Ota yhteyttä:
Barona
barona-contact-logo
Ota yhteyttä