Palvelu Sales Audit

Mikä on Sales Audit?

Barona Sales Audit antaa sinulle konkreettisen vastauksen kysymykseen “mitä voimme tehdä myynnissä entistä paremmin?” Näkökulma voi olla operatiivinen tai strateginen. Ensin mainitussa tarkastellaan usein lyhyen ajan myyntitulokseen vaikuttamista. Tavoite on löytää ne osa-alueet, joita uudistammalla vaikutetaan esimerkiksi budjettikauden myyntitulokseen. Strategisessa näkökulmassa otetaan usein huomioon data-analytiikka ja järjestelmät sekä laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelma.

myynnin_seuraava_aalto

Olemme saaneet asiakkailtamme erittäin hyvää palautetta siitä, että auditointeja vetävät meillä henkilöt, joilla on pitkä oma kokemus myynnin ja markkinoinnin johtamisesta.

Alpo Arasmo
Myyntijohtaja, Barona
Alpo Arasmo-image
Ota yhteyttä:
Alpo Arasmo
Myyntijohtaja
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Millaiseen tilanteeseen Sales Audit sopii?

Alla näet lyhyen yhteenvedon siitä, millaisissa tilanteissa olemme viime aikoina eniten auditoineet myyntiä. Nämä ovat esimerkkejä.

Esimerkki 1:

Yrityksen operatiivisen myyntitoiminnan kuvaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja näistä johdetut konkreettiset toimenpidesuositukset

Esimerkki 2:

Myyntitoiminnan analysointi, toimenpiteiden aloittaminen ennen yrityksen myyntiprosessia

Esimerkki 3:

Myynnin tilanteen selvittäminen konsernin uudelle toimitusjohtajalle

Esimerkki 4:

Kolmen vuoden kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan myynnin ja markkinoinnin teknologia, AI ja Data-analytiikka analysoitavan yrityksen näkökulmasta

Esimerkki 5:

Ennen yrityksen myyntiä tapahtuva myynnin nopeiden pikavoittojen hakeminen samalla tai pienemmällä resurssilla

Esimerkki 6:

Konsernin liiketoiminta-alueiden ristiinmyyntipotentiaalin ja toimenpiteiden määrittäminen

Esimerkki 7:

Divisioonan myynnin tehokkuuden nostaminen ja mittareiden uusiminen

Esimerkki 8:

Uudistetun myyntistrategian pohjatyö

Esimerkki 9:

Myyntitoiminnan analysointi ennen organisaatiomuutosta (johtaminen, roolit, vastuut, kompetenssit, asiakas- ja tuotesuuntauksen muutokset

Ketä meillä tekee myynnin auditointeja?

Jokainen projekti on erilainen, joten projektitiimi kasataan asiakkaan ja projektin tavoitteiden mukaan. Asiakkaan tavoitteet ja käytettävissä oleva data vaikuttavat myös keinovalikoimaamme.

Baronalla on noin 10 henkilön moniammatillinen tiimi, jossa on syvällistä myynnin ja markkinoinnin osaamista, dataosaamista, psykologeja (esimerkiksi organisaation muutostilanteisiin) ja järjestelmäosaamaista.

 

Mitä tapahtuu auditoinnin jälkeen?

Meillä on vakiintuneet konseptit, joilla tuemme myyntijohto jalkauttamaan auditoinnissa havaitut kehitysalueet. Monissa tapauksissa myös myynnin johtoa, esimiehiä ja myyjiä valmennetaan uusiin työtapoihin. Baronalla on monipuolinen valmennusosaaminen myynnin koko kirjoon.

Barona blogi