Palvelu Potentiaalikartoitukset

Potentiaalin tunnistamisesta

Organisaatiossa olevan osaamisen tunnistaminen on tärkeä kilpailuetutekijä organisaatioille erityisesti silloin, kun markkinoilla vallitsee osaajapula. Potentiaalikartoitus tuottaa organisaatiolle tietoa henkilöiden kehittymispotentiaalista ja antaa henkilölle itselleen eväitä kehittymiseen ja itsensä johtamiseen. Potentiaalikartoitukset toteuttaa Baronan tytäryhtiö Cresco.

Ihmisten osaamisesta ja potentiaalista kannattaa olla kiinnostunut. Organisaatiouudistukset ja muut toimintaympäristön muutokset ovat otollisia hetkiä tarkastella potentiaalikartoituksella systemaattisesti sitä, millä taidoilla, kyvykkyydellä, motivaatiolla ja kasvun mahdollisuuksilla uudet haasteet otetaan vastaan ja organisaation tavoitteet saavutetaan."

Katri Hurme
Johtaja, Psykologitoimisto Cresco
Katri Hurme-image
Ota yhteyttä:
Katri Hurme
Liiketoimintajohtaja
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Potentiaalikartoituksen hyödyt

Potentiaalikartoituksessa käytetään paljolti samoja menetelmiä kuin soveltuvuusarvioinnissa, mutta huomio kartoituksessa kohdistetaan soveltuvuuden sijaan potentiaalin tunnistamiseen: mikä on henkilön kasvuvara ja minkälaisessa tehtävässä tai ympäristössä se saataisiin optimaalisimpaan käyttöön.

Esimerkkejä potentiaalikartoituksesta

Kehittymishalun ja -kyvyn eli potentiaalien tunnistamisessa korostuu oppimishalun ja -kyvyn sekä vuorovaikutus- ja vaikuttamisvalmiuksien arviointi. Myös valmius oppia palautteesta ja reflektoida omaa toimintaa ennustavat hyvää kehittymispotentiaalia.

image

Muutostilanteet

Auttaa henkilöitä kehittymään organisaation tulevaisuuden tärkeiden painopisteiden mukaisesti.

image

Uralla eteneminen

Antaa lisätietoa henkilön potentiaalista urasuunnittelun tueksi.

image

Tukea työsuoriutumiseen

Potentiaaliarvioinnin avulla voidaan tukea henkilöä tilanteessa, joissa työssä suoriutuminen ei vastaa tavoitteita. Potentiaalikartoituksen kautta etsitään henkilön vahvuuksia ja sitä, missä hän on parhaimmillaan.

Tarvitsemasi osaaminen voi jo piillä organisaatiossasi

Lue lisää Crescon blogista

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Palvelukonseptiimme kuuluu, että saat palvelua oman toimialasi osaajalta. Tutustu tästä toimialoihin erikoistuneisiin yksiköihimme ja ihmisiimme!

Katri Hurme-image
Ota yhteyttä:
Katri Hurme
Liiketoimintajohtaja
barona-contact-logo
Ota yhteyttä