Palvelu Psykologiset soveltuvuusarvioinnit

Enemmän ymmärrystä hakijoista

Psykologinen soveltuvuusarviointi tuottaa objektiivisen näkemyksen hakijoista osana rekrytointiprosessia. Kirjallisen arviointiraportin lisäksi esimies pääsee sparrailemaan arvioinnin tehneen psykologin kanssa hakijan toiminta- ja ajattelutavoista sekä toimintaa ohjaavista ajureista, saaden siten lisää tukea valintapäätökseensä. Soveltuvuusarvioinnin kautta toimeksiantaja saa myös lisää ymmärrystä siitä, miten henkilöä kannattaa tehtävässä tukea ja johtaa, jotta hän tehtävään valittuna onnistuisi tehtävässä mahdollisimman hyvin. Arvioinnit tuottaa Baronan tytäryhtiö Cresco.

Ammattimaisesti tehty soveltuvuusarviointi antaa lisävarmuutta päätöksentekoon, tukee hyvää työnantajamielikuvaa ja tehostaa ehdokkaan työssä kehittymistä. Arviointi luo myös työkaluja siihen, että työntekijä saa mahdollisimman hyvän startin uudessa tehtävässä. Arvioinnin avulla niin esimies kuin työntekijä itse ymmärtää paremmin työntekijän tarpeita, toimintatyyliä ja motivaatiotekijöitä.”

Katri Hurme
Johtaja, Psykologitoimisto Cresco
Katri Hurme-image
Ota yhteyttä:
Katri Hurme
Liiketoimintajohtaja
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Psykologisten soveltuvuusarviointien hyödyt

Virherekrytointien riski vähenee

Henkilön persoonallisuuden piirteistä ja työtavasta johtuvien virherekrytointien riski pienenee, kun näistä ominaisuuksista saadaan objektiivista lisätietoa.

Tuki valintapäätökseen

Esimies pääsee sparrailemaan psykologin kanssa, joka ymmärtää ihmisen motivaatiopohjaa ja toimintaa ohjaavia ajureita tuoden näin uutta näkökulmaa keskusteluun. Crescolla arvioinnin toteuttaa aina laillistettu psykologi.

Kehittymisen väline arvioidulle henkilölle

Arviointi on hakijalle itselleen hyvä mahdollisuus pohtia omia työtapojaan ja saada kuvaa siitä, miten hänen toimintamallinsa suhteutuvat tehtävässä vaadittaviin kompetensseihin. Crescon arvioinnit toteutetaan valmentavalla otteella, jolloin yhtenä tavoitteena on tuottaa hakijalle uusia oivalluksia omaan kehittymiseensä.

Tukea esimiestyöhön

Objektiivinen lisätieto henkilön vahvuuksista ja kehittymiskohteista tukee esimiestä henkilön tukemisessa ja johtamisessa.

Rakennamme arviointikokonaisuuden useasta menetelmästä, joihin kuuluvat mm. haastattelut, itsearvioinnit ja simulaatiot. Menetelmät valitaan aina tehtävän ja siinä vaadittujen kompetenssien mukaisesti. Tarvittaessa arviointi voidaan suorittaa myös täysin etäyhteyksiä hyödyntämällä. Tarjoamme psykologisia soveltuvuusarviointeja asiantuntijatasosta aina pörssiyhtiöiden ylimmän johdon arviointiin.

Psykologinen soveltuvuusarviointi voidaan toteuttaa myös jo organisaatiossa työskentelevälle henkilölle. Tällöin puhutaan potentiaaliarvioinnista, jolla kartoitetaan henkilön vahvuuksia, kehittymisenkohteita ja tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Lue lisää potentiaaliarvioinneista >>

 

Haluatko tietää 8 myyttiä henkilöarvioinnista?

Lue lisää blogista

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Palvelukonseptiimme kuuluu, että saat palvelua oman toimialasi osaajalta. Tutustu tästä toimialoihin erikoistuneisiin yksiköihimme ja ihmisiimme!

Barona blogi