Palvelu Rekrytoivat koulutusohjelmat

Toimiva väylä osaajien hankintaan

Koulutusohjelmasta työnantaja löytää kaivatun osaajan oikealla asenteella ja ajantasaisella tietotaidolla. Yritykset ympäri Suomen ovat rekrytoineet Sarasen koulutusohjelmien kautta jo noin 3000 uutta asiantuntijaa. Rekrytoiva koulutus on toimiva väylä kasvualojen uusien työntekijöiden löytämiseen sekä yrityksen kasvun mahdollistamiseen oikeiden osaajavalintojen kautta.

Meidän on hankala löytää valmiita osaajia työn haastavuuden vuoksi tai jos niitä löydetään, niin kustannukset ovat todella suuret. Ohjelma laskee yrityksen kynnystä ottaa uusi tai vastavalmistunut henkilö töihin. Erityisen tyytyväisiä olemme ohjelman kautta löytyneisiin henkilöihin sekä mielenkiintoisiin aiheisiin koulutusohjelmassa."

Mikko Jääskeläinen
Vice President, Projects & Consulting, Attido Oy
Mikko Myllykoski-image
Ota yhteyttä:
Mikko Myllykoski
Sales Manager, Saranen
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Rekrytoivan koulutusohjelman hyödyt

Osaamistarpeiden huomioiminen

Rekrytoivat koulutusohjelmat mahdollistavat uusien osaajien rekrytoinnin aloille ja alueille, joille on haasteellista löytää valmiita osaajia. Digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä työelämän osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti, ja senior-tason kovia ammattilaisia on sekä kallista rekrytoida että haasteellista sitouttaa pitkäksi aikaa yhden työnantajan palvelukseen.

Uusia osaajia

Kasvualoille suunnatut koulutusohjelmamme kehittävät uusia osaajia esimerkiksi data-analytiikan, pilvipalveluiden, tietoturvan, digitaalisen markkinoinnin sekä ohjelmistokehityksen pariin. Koulutusohjelmien kautta syntyy vuosittain yli 700 uutta osaajaa vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Räätälöity konsepti

Koulutusohjelman konseptissa yhdistyvät uuden osaamisen kehittäminen sekä työnantajalla käytännön töihin perehtyminen. Tämä yhdistelmä luo hyvän pohjan uuden osaajan kasvattamiselle ja rekrytoinnille – ohjelman kautta on löydettävissä kehittymishaluinen, motivoitunut ja sitoutunut työntekijä.

Mistä koulutusohjelmassa on kyse

Rekrytoivat koulutusohjelmat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ELY:n ja työhallinnon kanssa. Työhallinnon tukeman konseptin kautta myös koulutusohjelman kustannukset ovat työnantajalle maltilliset.

Koulutusohjelman aikana valitsemanne henkilö työskentelee kokopäiväisesti yrityksessänne ja saa samalla Suomen eturivin kouluttajilta alan tuoreimman osaamisen. Tyypillisesti noin 5-6 kuukauden koulutusohjelman päätteeksi rekrytointipäätös on helppo, kun henkilö on perehtynyt työtehtäviinsä ja päässyt olennaiseksi osaksi liiketoimintaa. Yrityksen on mahdollista rekrytoida koulutusohjelmasta yksittäisiä täsmäosaajia tai suurempi joukko työnantajan tarpeisiin räätälöidyllä koulutussisällöillä. Saranen esiarvioi hakijat, ja yhdessä työnantajan kanssa löydämme yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat henkilöt.

Vuodesta 2019 alkaen autamme työnantajia kasvamaan ja rekrytoimaan uusia osaajia koulutusohjelmien kautta myös Ruotsissa.

www.saranen.fi

Osaamisen muutos on yhteinen asia

Lue lisää Sarasen blogista

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Palvelukonseptiimme kuuluu, että saat palvelua oman toimialasi osaajalta. Tutustu tästä toimialoihin erikoistuneisiin yksiköihimme ja ihmisiimme!

Barona blogi