Palvelu Tiimivalmennukset

Tunnista tiimisi vahvuudet

Crescon tiimivalmennukset edistävät tiimin toimivuutta tiimiroolien tunnistamisen kautta. Crescon tiimiroolikysely tuottaa selkeän raportin luontaisista tiimityyleistä. Tunnistamalla tiimin jäsenten vahvuudet niitä pystytään myös tehokkaammin hyödyntämään tiimin sisäisen dynamiikan vahvistamisessa sekä sen johtamisessa. Tiimivalmennukset voidaan rakentaa joustavasti vastaamaan organisaation tarvetta.

Yhteistyön sujuvuuden perustana on jokaisen ymmärrys niin omasta toimintatavasta kuin siitä, miten omaa toimintatapaa mukauttamalla toisen tyyliin sopivaksi saadaan yhteistyö kukoistamaan. Crescon tiimivalmennuksesta saa tähän erinomaisia eväitä."

Johanna Turtola-Poole
Johtava konsultti, Psykologitoimisto Cresco
Katri Hurme-image
Ota yhteyttä:
Katri Hurme
Liiketoimintajohtaja
barona-contact-logo
Ota yhteyttä

Crescon tiimivalmennuksen hyödyt

Tiimin yhteistyön vahvistaminen

Tiimivalmennus antaa työkaluja sen tarkastelemiseen, millainen tiimi olette. Erilaisten tiimiroolien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen vahvistaa tehokasta ja toimivaa tiimityötä sekä edistää myös suvaitsevaisuutta.

Ohjattu tiimikeskustelu

Mahdollistaa foorumin tiimin avoimelle keskustelulle. Etenkin muutostilanteissa ja erilaisissa kehityshankkeissa “osaaminen ei yksin riitä”, vaan on tärkeää kiinnittää huomiota tiimin yhteistyön toimivuuteen. Kokeneet yrityspsykologit toimivat valmentajina ja keskusteluun kannustajina.

Itse- ja tiimituntemuksen kasvattaminen

Helposti toteutettavan online-tiimikyselyn avulla tuotamme selkeän henkilökohtaisen raportin osallistujille. Tiimikyselyn tuloksen voidaan esittää myös tiimitasolla.

Esimerkkejä tiimivalmennuksen palveluista

Yksittäinen tiimivalmennus voidaan toteuttaa myös pidempänä, vuosittain toistuvana valmennusohjelmana.

Saat palvelua oman toimialasi asiantuntijalta

Palvelukonseptiimme kuuluu, että saat palvelua oman toimialasi osaajalta. Tutustu tästä toimialoihin erikoistuneisiin yksiköihimme ja ihmisiimme!

Barona blogi