Työelämätutkimus 2022

Työelämätutkimus 2022

Baronan Työelämätutkimus 2022 kartoitti työssäkäyvien suomalaisten asenteita ja aikomuksia, jotka liittyvät omaan uraan, työpaikan vaihtoon, hyvinvointiin ja kuormitukseen sekä itsensä työllistämiseen.

Työelämätutkimuksessa selvitettiin:

  • Ovatko työn merkitys ja työelämään sekä uraan liittyvät odotukset muuttuneet?
  • Miten pitkittynyt koronapandemia on vaikuttanut työhyvinvointiin ja kuormitukseen?
  • Onko työvoimapula vaikuttanut eri alojen kiinnostavuuteen?
  • Kiinnostaako palkansaajia itsensä työllistäminen?
PDF-tiedoston ikoni

Tutustu tutkimukseen helposti. Lataa päätulokset pdf-tiedostona.

Lataa päätulokset (pdf)

Uranvaihtointo on täyttä totta myös Suomessa

Maailmalla on puhuttanut The great resignation -keskustelu, jonka mukaan yhä useampi vähintäänkin pohtii säännöllisesti työpaikan vaihtoa. Asiantuntijoiden mukaan koronapandemia on saanut yksilöt pohtimaan oman työnteon tarkoitusta sekä työolosuhteita. Baronan Työelämätutkimus 2022 vahvistaa samanlaisen työmentaliteetin muutoksen myös Suomessa.

45 % alle 40-vuotiaista työssäkäyvistä pohtii työpaikan vaihtoa. Lähde: Baronan Työelämätutkimus 2022

Työnhaussa suomalaiset pitivät tärkeimpinä tekijöinä työnantajan panostuksia työyhteisöön (95 %), työtehtävän sisältöä (93 %) sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa (92 %).

Tärkeimmät tekijät työnhaussa: 1. Työnantajan panostukset työyhteisöön 95 %. 2. Työtehtävän sisältö 93 %. 3. Työn ja vapaa-ajan tasapaino 92 %. Lähde: Baronan Työelämätutkimus 2022.

“Ihmiset miettivät omaa uraansa jatkuvasti ja pohtivat, mihin haluavat työpanoksensa ja aikansa käyttää. Tämä on luonnollinen ja ymmärrettävä kehityssuunta, jota merkittävä osa työnantajista ei silti ole vielä sisäistänyt. Meidän työnantajien on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota omaan pito- ja vetovoimaamme, mikä käytännössä tarkoittaa hyvin kokonaisvaltaista ja ehkä kriittistäkin oman toiminnan tarkastelua.”
– Lassi Määttä, Baronan toimitusjohtaja

Teollisuus sekä myynnin ja kaupan ala alanvaihtajien tähtäimessä

Alanvaihtoa harkitsevia oli eniten asiakaspalvelu-, matkailu- ja ravintola- sekä logistiikka-alalla työskentelevien keskuudessa. Vähiten heitä oli opetus- ja kasvatus-, rakennus- sekä sotealalla työskentelevien parissa.

Alanvaihtoa harkitsevat pohtivat eniten vaihtoa teollisuuden, myynnin ja kaupan sekä asiakaspalvelun pariin.

Alanvaihtajat harkitsevat seuraavaksi: 1) teollisuutta, 2) myynnin ja kaupan alaa ja 3) asiakaspalvelutehtäviä. Lähde: Baronan Työelämätutkimus 2022.

“Vientivetoisessa teollisuudessa tilauskirjat ovat nyt pullollaan ja siten työntekijöiden toimeentulo on turvattu. Usko tulevaisuuteen on vahva ja on merkkejä siitä, että teollisuustyönantajat investoivat enemmän myös henkilökunnan hyvinvointiin.“
– Lassi Määttä, Baronan toimitusjohtaja.

Mitä eroja on eri alojen työntekijöiden mielipiteissä? Lataa tulokset pdf-tiedostona.

Lataa toimialojen erot (pdf)

Henkinen hyvinvointi ja onnellisuus toipunut mutta kuormitus kasvanut

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset työntekijöiden psyykkiseen vointiin ovat vähentyneet. Samalla kuitenkin kokemus henkisestä kuormituksesta on kasvanut.

51 % kokee kiireen ja stressin kasvaneen pandemian aikana. (47 % vuonna 2020.) Lähde: Baronan Työelämätutkimus 2022.

”Tutkimuksemme mukaan työelämän jatkuvaan epävarmuuteen ja poikkeusolojen läsnäoloon on jossain määrin sopeuduttu. Samalla kiire ja stressi ovat kuitenkin vain lisääntyneet, mikä vaatii meiltä työnantajilta painokasta ja ihmisläheistä reagointia. Kaikkein tärkeintä on kiinnittää huomiota hyvään lähijohtamiseen ja esihenkilöiden tukeen, se on parasta mahdollista hyvinvoinnin edistämistä ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisyä.”
– Lassi Määttä, Baronan toimitusjohtaja

PDF-tiedoston ikoni

Tutustu tutkimukseen helposti. Lataa päätulokset pdf-tiedostona.

Lataa päätulokset (pdf)
PDF-tiedoston ikoni

Mitä eroja on eri alojen työntekijöiden mielipiteissä? Lataa tulokset pdf-tiedostona.

Lataa toimialojen erot (pdf)

Heräsikö kysyttävää tai kommentoitavaa?

Antti Möller
Antti Möller
Head of Communications and Public Affairs+358 44 545 5698antti.moller@barona.fi