bVoice Nuorisopulssi – mitä nuoret ajattelevat töistä?

bVoice Nuorisopulssi – mitä nuoret ajattelevat töistä?

Baronan bVoice Nuorisopulssi on kyselytutkimus 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten näkemyksiin työelämästä, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.

Kiinnostavatko muut tutkimukset? Katso Baronan tutkimukset työelämästä »

Naisten kokemukset työelämästä selvästi karumpia kuin miehillä

Nuoret naiset ovat nuoria miehiä selvästi kuormittuneempia ja huolestuneempia työelämässä. Tämä ilmenee Baronan tammikuussa 2024 toteuttamasta Nuorisopulssista:

 • Naisvastaajista yli viidennestä (22 %) työelämä ahdistaa todella paljon, kun taas miehissä vastaava luku oli vain 3 %.
 • Runsasta kuormitusta koki naisista 18 % ja miehistä 7 %.
 • Vain 36 prosenttia nuorista aikuisista kokee pystyvänsä pitämään huolta hyvinvoinnistaan ja rajoistaan niin, että eivät uuvu töissä.
 • Opiskelijoista 16 % koki työelämän ahdistavan paljon, kun kokopäivätyössä olevien kohdalla sama osuus oli 3 %.
 • Palkkaodotuksissa miesvastaajille tärkeintä oli selkeä ja läpinäkyvä palkkakehitys (miehet 44 %, naiset 32 %). Naisille tärkeintä oli hyvä lähtöpalkka (naiset 42 %, miehet 34 %).

Kyselyyn vastasi 204 nuorta, mikä on tässä ikäluokassa edustava otos valtakunnallisesti. Kyselyn toteutti ja aineiston keräsi Norstat tammikuussa 2024.

“Työhyvinvointiin liittyvien kokemusten sukupuolierot ovat merkittäviä. Työnantajien olisi hyödyllistä ymmärtää paremmin, miten nuoret kokevat esimerkiksi työkulttuurin tai muutokset työpaikalla. Vain syvällisemmän ymmärryksen kautta on mahdollista parantaa työpaikan hyvinvointia sekä kehittää inklusiivisempaa työkulttuuria.”
Venla Rapila, digitaalisen henkilö­asiakas­kokemuksen kehitys­päällikkö, Barona
Venla Rapila, digitaalisen henkilö­asiakas­kokemuksen kehitys­päällikkö, Barona
PDF-ikoni

Haluatko tutustua tuloksiin itse? Klikkaa linkistä ja lataa tulokset pdf-tiedostona.

Nuorisopulssi 2024 tammikuu (pdf)

Horizontal line.

Pohjoismaisia nuoria kiinnostaa eniten sotealan ja julkisen sektorin työt – IT-ala Ruotsissa vähiten haluttu ala

Eri alojen kiinnostavuudessa on Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Alle puolet (48 %) nuorista on kiinnostunut työskentelemään viikonloppuisin. Tulokset ilmenevät Baronan toteutettavasta Nuorisopulssista, jonka kesäkuussa 2023 toteutettuun kyselyyn vastasi 633 suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista 18–29-vuotiasta nuorta.

 • Suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia nuoria eniten kiinnostavat alat ovat soteala, julkinen sektori sekä markkinointi- ja luova ala.
 • Vähiten kiinnostavat alat ovat telecom-ala, kiinteistönhuolto- ja siivousala sekä rakennusala.
 • Nuoret tekevät fyysistä työtä mieluiten Norjassa (56 % vastaajista) ja Suomessa (48 %) mutta Ruotsissa (38 %) kiinnostus on heikkoa.
 • Viikonlopputyötä ei halua tehdä 46 % pohjoismaisista nuorista: kiinnostus on heikointa Norjassa (51 % ei halua tehdä), Ruotsissa (44 %) ja Suomessa (43 %) kiinnostus on hieman parempaa.
 • Samalla alalla työskentelyyn koko työuran ajan uskotaan vähiten Suomessa (28 %) ja eniten Norjassa (37 %).

Nuorisopulssi on Baronan kyselytutkimus 18–29-vuotiaille nuorille. Kesäkuussa 2023 kysely toteutettiin Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa.

PDF-ikoni.

Kaikki tulokset löytyvät englanninkielisestä tutkimusraportista täältä.

Nuorisopulssi 2023 kesäkuu (pdf, englanniksi)
“Julkisen sektorin ja sotealan vetovoima on mediakeskustelussa korostuneisiin haasteisiin nähden yllättävän vahva. "Heikentynyt taloussuhdanne on varmasti vaikuttanut näiden voimakkaasta työvoimapulasta kärsivien alojen kiinnostukseen. Lisäksi toive tehdä merkityksellistä työtä tuntuu näkyvän myös näissä tuloksissa.”
Juho-Pekka Nojonen, toimialojen ja alueiden johtaja, Barona
Juho-Pekka Nojonen, toimialojen ja alueiden johtaja, Barona

Horizontal line.

”Työuransa alussa olevien nuorten kuunteleminen ja syvällinen ymmärtäminen on jokaiselle työnantajalle tärkeää. Näin on myös meille, sillä noin 60 prosenttia Baronan työntekijöistä on alle 30-vuotiaita.”
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona
Lassi Määttä, toimitusjohtaja, Barona

Horizontal line

Lähes puolella nuorista on persoonasta eroava työminä

Baronan Nuorisopulssi-kyselytutkimuksen huhtikuussa 2023 toteutetussa kyselyssä selvisi, että hyvin monella 18–29-vuotiaalla on niin sanottu työminä.

 • 45 % kertoo, että heillä on työminä, joka eroaa oikeasta persoonasta selvästi
 • 41 % kokee, että ei ole valmis panostamaan työelämässä menestymiseen niin paljon kuin se edellyttäisi
 • 33 % haluaisi kouluttautua uudelleen, mutta sen vaatima aika ja panostus ahdistaa
 • 20 % naisista ja 10 % miehistä kokee työelämän hyvin pelottavaksi tai ahdistavaksi
 • 14 % kokee kuuluvansa vähemmistöön, jota kohdellaan työpaikalla kaltoin
 • 18 % kokee, että itseohjautuvuus on järjestetty siten, että he eivät saa riittävästi tukea tai ohjausta esihenkilöltä.

Kyselyyn vastasi 201 nuorta aikuista, mikä 18–29-vuotiaissa on edustava otos valtakunnallisesti. Kyselyn toteutti ja aineiston keräsi Norstat huhtikuussa 2023.

”Omasta persoonasta selvästi eroavan työminän yleisyys yllätti meidät. Tänä päivänä yhä useampi työ vaatii oman persoonan esiintuomista ja on huolestuttavaa, jos tuo persoona ei ole aito. On yksilölle varsin raskasta, jos joutuu esittämään jotain muuta kuin oikeasti on.”
Jenni Närvä, työkyvyn ja hyvinvoinnin henkilöstöjohtaja, Barona
Jenni Närvä, työkyvyn ja hyvinvoinnin henkilöstöjohtaja, Barona
PDF-ikoni

Tutustu tutkimukseen helposti. Klikkaa linkistä ja lataa tulokset pdf-tiedostona.

Nuorisopulssi 2023 huhtikuu (pdf)

Myös positiivisia havaintoja nuorten työelämästä 

Vaikka huhtikuun tutkimuksen tuloksissa oli huolestuttavia piirteitä, myös positiivisia havaintoja löytyi. Vain 14 % vastaajista koki kuuluvansa vähemmistöön, jota kohdellaan työpaikalla kaltoin, ja vain 18 % koki, että itseohjautuvuuteen työpaikalla ei saa riittävästi tukea tai ohjausta esihenkilöltä.

– Toivon mukaan kehitys on yleisemminkin menossa siihen suuntaan, että työpaikoilla on apua ja ohjausta saatavilla. Toki jokainen yksin jäävä nuori on liikaa, ja tämän asian korjaamiseksi meidän täytyy edelleen tehdä toimenpiteitä, sanoo Baronan työkyvystä ja hyvinvoinnista vastaava HR-johtaja Jenni Närvä.

bVoice Nuorisopulssi
Tiedote: Lähes puolella nuorista on erillinen työminäLue tiedote
PDF-ikoni

Tutustu tutkimukseen helposti. Klikkaa linkistä ja lataa tulokset pdf-tiedostona.

Nuorisopulssi huhtikuu 2023 (pdf)

Jotain kysyttävää? Ota yhteyttä!

Riikka Mantere
Riikka Mantere
Antti Möller
Antti Möller
Head of Communications and Public Affairs+358 44 545 5698antti.moller@barona.fi

Mitä muuta suomalaisessa työelämässä tapahtuu? Katso Baronan tutkimukset työelämästä »