Akuutti tarve asiantuntijalle – mitä jos kääntyisit projektityöntekijän puoleen?

Kaisa Leskijärvi 15.9.2022

Kuvassa Kaisa Leskijärvi.

Tutkimukset osoittavat, että suurin osa yrityksistä kipuilee tänä päivänä osaajapulan kanssa. Pula ei koske enää pelkästään eritysasiantuntijoita, sillä oikean osaamisen rekrytoiminen on käynyt entistä haastavammaksi kautta linjan. Baronan kautta yrityksillä on mahdollista tavoittaa työvoimaa, johon omilla resursseilla on vaikea päästä kiinni.

Rekrytointimarkkina on hyvin suhdannesidonnaista ja yritysten tarpeet vaihtelevat sen mukana. Osa yrityksistä on viime aikoina lisännyt tuntuvasti rekrytointipuolen asiantuntijoille suunnattuja hakuja pitäen silmällä jo tulevaisuuden rekrytointeja, mutta välillä tarpeet tulevat kiireisinä ja yllättäen. Mitä jos tärkeässä roolissa oleva työntekijä yhtäkkiä irtisanoutuu tai joutuu jäämään pidemmälle sairaslomalle?

Tosiasia on, että yrityksen arjen olisi tavalla tai toisella pystyttävä pyörimään entiseen malliin sillä aikaa, kun korvaavaa tekijää vasta etsitään. Myös kiireisen vuodenajan koittaessa lisäkädet saattavat ratkaista paljon, vaikka tarve niille olisikin lyhytaikainen.

Osaajien löytäminen ei ole kuitenkaan ollut viime vuosina helppoa, sillä avoimet työpaikkailmoitukset eivät houkuttele osaajia enää entiseen tapaan ja suuri osa asiantuntijuudesta tuntuu olevan jo valmiiksi kiinnitettynä ja vaikeasti löydettävissä.

Yrityksillä tuntuukin olevan meneillään pieni tunnusteluaika sen suhteen, millaisia osaajia olisi hyvä saada taloon ja ennen kaikkea mistä heitä voisi lähteä tavoittelemaan. Tarve asiantuntijuuden vahvistamiselle nostaa kuitenkin päätään säännöllisesti ja varsinkin äkillisen työntekijätarpeen koittaessa osaajat haluttaisiin tavoittaa mieluummin tänään kuin huomenna.

Osaamisen eriytyminen haastaa rekrytointia

Osaajien löytäminen edellyttää, että yrityksen rekrytointitiimillä on käytössään parhaat välineet rekrytoinnin tueksi. Taustalle tarvitaan lisäksi monikanavaista hakustrategiaa ja tietoa siitä, missä kanavissa ja millä viestillä yritys saavuttaa parhaiten hakijoiden huomion. Työnantajamielikuvalla on suora yhteys rekrytoinneissa onnistumiseen ja ilman markkinoinnin kanssa tehtyä yhteistyötä on tänä päivänä vaikea päästä kilpailemaan hakijoista.

Jos yrityksellä itsellään ei ole tähän kaikkeen riittävästi resursseja, niitä kannattaa hankkia kumppanilta. Baronan avulla yritykset pääsevät kiinni vahvaan osaamiseen ja laajoihin verkostoihin asiantuntija-alan rekrytointeja ajatellen.

Takkuaako rekrytointi?
Takkuaako rekrytointi?Lue, miten voit tehdä yrityksesi rekrytoinnista sujuvampaa kumppanin avulla.Lue juttu

Hyvin suunniteltu rekryprosessikaan ei kuitenkaan aina riitä takaamaan toivottua tulosta. Niin HR:n kuin taloushallinnon puolella toimenkuvat ovat nykypäivänä eriytyneet ja asiantuntijoilta edellytetään usein spesifimpää osaamista. Hakijoita tulee tästä johtuen ilmoituskohtaisesti vähän.

Tietyn osaamisen löytämiseen tähtäävä suorahaku onkin kasvattanut rooliaan osana asiantuntijoiden rekrytointiprosesseja. Sen tuottama tulos riippuu kuitenkin yleensä vahvasti siitä, löytyykö yritykseltä jokin selkeä valttikortti, jolla se voi kilpailla muiden työnantajien kanssa. Asiantuntija, joka on valmis siirtymään suorahaun seurauksena hakee nimittäin usein uralleen seuraavaa steppiä.

Projektityön avulla nopeasti osaamista taloon

Yrityksille tulee toisinaan tarpeita löytää osaajia hyvin nopeallakin varoitusajalla. Yllättävä sairausloma harventaa välittömästi yrityksen rivejä ja kasvanut työkuorma näkyy arjen tekemisessä heti. Rekryprosessin käynnistäminen tilapäisen poissaolon takia tuntuu kuitenkin usein turhalta, sillä osaajan löytyminen voi kestää useamman kuukauden ja tarve ehtii mennä siinä ajassa jo ohi.

Onko rekrytointi aina välttämättömyys ja mitä jos osaajan saisikin taloon hieman helpompaa ja nopeampaa reittiä?

Baronan ratkaisu näihin aisoihin on projektityö, jota voidaan suunnata ja mitoittaa täysin asiakasyrityksen tarpeen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi yritysten sisäisten muutosprosessien aikana Baronan juniortasoisten osaajien avulla on voitu mahdollistaa oman väen osallistuminen muutokseen johtamiseen. Baronan kautta yritys voi saada myös esimerkiksi järjestelmäprojektiin apukäsiä tai kiireiseen sesonkiaikaan lisätyövoimaa.

Baronan avulla yritykset voivat säästää mittavasti resurssejaan, jotka tavallisesti kohdistettaisiin osaajan etsimiseen. Työntekijätarpeen ilmaisemiseen riittää soitto Baronalle tai nettisivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen täyttäminen. Ensikontakti Baronalta pyritään tekemään jo saman päivän puolella ja tarkempien speksien selvittyä ehdokkaita päästään yleensä esittelemään yritykselle hyvin nopealla aikataululla.

Työntekijöiden kiinnostus projektityötä kohtaan on nousussa

Jotta soveltuvia osaajia pystyttäisiin kartoittamaan nopealla aikavälillä, Baronalla on pyritty etupainotteisesti kasvattamaan osaajaverkostoa. Moni verkostoon kuuluva asiantuntija on työskennellyt Baronan kautta jo useissa asiakasprojektissa ja hyville tekijöille halutaan luonnollisesti tarjota työmahdollisuuksia myös jatkossa.

Baronan osaajakannasta löytyy myös yrittäjiä ja freelancereita. Lisäksi Barona työllistää runsaasti opiskelijoita, jotka saattavat olla jo opintojensa loppusuoralla ja tekevät niiden rinnalla mielellään lyhyempiaikaisia projekteja.

Itsensä työllistäminen ja projektityö ovat selvästi kasvattamassa asemaansa trendinä työmarkkinoilla. Uusi sukupolvi arvostaa vapaa-aikaansa korkealle ja on yleisesti harvemmin halukas tekemään koko uraansa yhdessä yrityksessä tai yhden työtehtävän parissa.

Kattavien verkostojensa ansiosta Barona pystyy tavoittamaan myös niitä asiantuntijoita, joilla on jo pitkä ura takanaan ja halua keskittyä ehkä elämäntilateensakin takia jatkossa nimenomaan määräaikaisiin pesteihin ja sijaisuuksiin. Vaikka he eivät olisikaan enää saatavilla rekrytointimielessä, heillä olevaa osaamista olisi suorastaan hullua jättää käyttämättä.

Lyhytaikainen pesti voi olla alku pidemmälle yhteiselle matkalle

Vaikka haussa olisikin vakituista osaamista, moni yritys saattaa kuitenkin pitää uuden työntekijän palkkaamista riskinä.  

Osaajan ottaminen Baronan kautta osaksi asiakasyrityksen työyhteisöä on rekrytointia huolettomampaa, koska Barona hoitaa kaikki työntekijään liittyvät työnantajavelvoitteet. Baronan konsultit ovat myös kustannusmielessä turvallinen tapa kasvattaa yrityksen asiantuntijuutta, sillä heihin liittyvät kustannukset ovat ennalta tiedossa ja työaika ja tehtävät määritellään yrityksen toiveiden pohjalta.

Lyhytaikaiseenkin tarpeeseen hankittu osaaja voi osoittautua yrityksen tulevaisuuden kannalta todelliseksi löydöksi, josta ei haluta päästää irti. Hänen avullaan on kenties saatu edistettyä merkittävää kehitysprojektia tai saatu tiimin työskentelyä sujuvoitettua.

Mikään ei estä yritystä rekrytoimasta sopivaksi osoittautunutta henkilöä myöhemmin myös pysyvästi taloon – koska hakijoita tulee avoinna oleviin tehtäviin nykyään harvemmin tarjottimella, valmiiksi talon tunteva asiantuntija on yritysten kannalta suorastaan lottovoitto.

Etsitkö osaajaa?
Etsitkö osaajaa?Haluaisitko kasvattaa asiantuntijoiden määrää yrityksessäsi? Baronalta löydät tarvitsemasi ratkaisut.Lue henkilöstöratkaisuista