AutoStore saapuu Avialogikseen – pientavaran varastoautomaatiolla luodaan merkittävää kilpailukykyä

Laura Helander 15.6.2022

Logistiikalta vaaditaan nykypäivänä sekä keräilyn tehokkuutta että mahdollisuutta tavaran monipuoliseen varastointiin. Baronan logistiikkakeskus Avialogis pyrkii olemaan näiden tavoitteiden osalta edelläkävijä. Vastikään solmittu sopimus järjestelmäntoimittaja Swisslogin kanssa täydentää Avialogiksen ratkaisuja loppuvuodesta uudenlaisella pientavaran varastointiin ja keräilyyn optimoidulla automaatiojärjestelmällä, AutoStorella.

Logistiikan markkina elää vahvasti asiakkaiden tarpeiden mukana ja varsinkin parin viime vuoden aikana verkkokauppatoimitusten osuus on ollut nousussa. Se tarkoittaa, että tavaran varastoinnin tulee taipua yhä moninaisempiin tarpeisiin ja keräilyn olla entistä nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.

Automaatiosta onkin tullut välttämättömyys, kun asiakkaita halutaan palvella uskottavasti. Baronalla tiedostetaan, että muuttuvassa markkinassa täytyy pysyä aallonharjalla ja kyetä samanaikaisesti ennakoimaan tulevaa.

Baronan osalta konkreettinen tarve nykyisten logistiikkaratkaisujen jatkojalostamiselle ilmeni Avialogiksen suunnittelun yhteydessä, jolloin pientavaran varastointia ja keräilyä haluttiin tehostaa entisestään. Verkkokauppatilausten kohdalla tavaran menekkiä on entistä haastavampaa ennustaa etukäteen ja pientavaran säilytys perinteisillä menetelmillä vie sen kokoon nähden tarpeettomasti tilaa. Lisäksi valtava määrä erilaisia tuoteyhdistelmiä tekee manuaalisesta keräilystä hidasta.

AutoStore mullistaa pientavaran logistiikan

Uudenlaiseen haasteeseen lähdettiin hakemaan modulaarisesti skaalattavaa ratkaisua. Valinta kohdistui norjalaiseen pörssiyritys AutoStoreen, jonka kokonaisratkaisu kattaa tavaran vastaanoton, varastoon viennin, varastoinnin, keräilyn ja paketoinnin. Järjestelmä perustuu suuressa kehikossa oleviin kuudentoista laatikon torneihin, joiden laajuuden ohella myös käytössä olevien robottien ja keräilyasemien määrä on täysin loppuasiakkaan päätettävissä.

– AutoStoren etuna on, että lähestulkoon kaikki järjestelmän vaatima tila käytetään varastointiin ja se pystyy mukailemaan kiinteistön muotoja. Meillä ensimmäinen vaihe tulee sisältämään 28 000 laatikkopaikkaa ja 10 porttia, mikä vastaa hallissa hieman alle 1000 neliötä tilaa ja karkeasti arvioituna lähemmäs 200 000 pientavarapaikkaa. Muilla ratkaisuilla tähän vaadittaisiin neliömäärällisesti yli 4-kertaista tilaa, AutoStoren hankinnassa projektipäällikkönä toiminut Mikael Wahren laskee.

AutoStore tulee täydentämään Avialogikseen viime vuoden puolella hankittua Modula-tasoautomaatiojärjestelmää. Modulaan pystytään säilömään AutoStoreen soveltumattomat, painavat ja epämääräisen kokoiset pientavarat. Näiden kahden järjestelmän yhdistelmä mahdollistaa sen, että manuaalikeräilyyn jää pitkälti vain massa eli käytännössä suurmenekkisten tuotteiden ja myyntieräpakkausten keräily.

Barona logistiikan projektipäällikkö Mikael Wahren (vas.) ja Swisslogin Head of Sales Autostore Europe, Frank Niemietz.

Barona logistiikan projektipäällikkö Mikael Wahren (vas.) ja Swisslogin Head of Sales Autostore Europe, Frank Niemietz kättelivät tuoreen sopimuksen merkiksi.

Maailmanlaajuista tehokkuutta

AutoStore on ollut maailmalla käytössä jo vuodesta 2005 alkaen, mutta Suomeen ensimmäinen järjestelmä saatiin vasta pari vuotta sitten. Vaikka AutoStorella on maailmassa useita järjestelmäntoimittajia, kaikilla näillä ei ole Suomessa yhtä vahvaa läsnäoloa uuden markkinan takia.

– Avialogikseen järjestelmäntoimittajaksi valikoituneella Swisslogilla on Suomessa vajaa 10 hengen organisaatio. Tämä oli yksi keskeinen kriteeri valintaa tehdessä, sillä apua on mahdollisen vikatilanteen hetkellä saatavissa nopeasti, Mikael Wahren kertoo.

AutoStoren ratkaisuja on maailmalla tänä päivänä lähes 1000 kappaletta, joista Swisslog on toimittanut reilut 300. Yksikään niistä ei ole täysin samanlainen toisen kanssa. Toisin kuin monet yksilöllisiksi rakennetut automaatiojärjestelmät, AutoStore on kuitenkin maailmanlaajuisesti standardisoitu. Hajonnut robotti voidaan ajaa sivuun tai toiminta voidaan ohjata korjauksen ajaksi tietyille porteille, jolloin koko järjestelmän ei tarvitse seisahtua yksittäisen virheen takia.

Ratkaisu, joka kasvaa mukana

Iso haaste automaatioratkaisujen kohdalla on se, että alkuinvestointi on niiden kohdalla usein todella iso. Lisäksi järjestelmät rakennetaan yleensä spesifisti ja optimoidaan toistuvan tarpeen mukaisiksi. Tasaiset ja suuret myyntivirrat omaavilla suuryrityksillä ja keskusliikkeillä on taustallaan valtava volyymi, jonka pohjalta prosesseja on mahdollista automatisoida. AutoStoren myötä prosessien automatisointi on perusteltua myös muille toimijoille.

– Me Baronalla haluamme olla joustavia ja avoimia myös tulevalle kasvulle. Tämän vuoksi oli olennaista löytää ratkaisu, joka vastaisi nykytarvettamme, mutta kasvaisi tarvittaessa meidän ja asiakkaidemme mukana, Mikael Wahren huomauttaa.

Tätä tavoitetta tukee AutoStoren nykyisen muuntautumiskyvyn ohella Swisslogin oma kehitysorganisaatio, joka kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja esimerkiksi keräilyvaihetta ajatellen. AutoStorea ohjaavan järjestelmän osaksi voi myöhemmin liittää myös uusia toimintoja, joten Avialogis saa tulevaisuudessa tarvitsemansa ratkaisut yhdeltä ja samalta kumppanilta.

– Tulevaisuutta ajatellen teimme heille jo tässä vaiheessa varaukset lisäautomaatiolle eli järjestelmää voidaan myöhemmin täydentää esimerkiksi erilaisilla kuljettimilla, pakkausautomaatioilla ja automaattisilla trukeilla, Wahren kertoo.

Monipuolisuus tuo mukanaan merkittävän kilpailukyvyn

AutoStoren komponentit toimitetaan Avialogikseen loppuvuodesta 2022. Lähtökohtana on, että järjestelmä on saatu asennettua ja ylös ajettua ensi vuoden Q1:n aikana, jolloin myös sen täyttäminen voidaan aloittaa. Q2:n alussa tavoitteena on, että järjestelmä toimii täysillä.

– Yleisfiilis hankinnasta on todella hyvä. Jo alkuvaiheessa hahmottui nopeasti se, minkälaista ratkaisua me tarvitaan ja halutaan. Prosessin edetessä ajatukset siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan vahvistui koko ajan projektiryhmälle ja toimialalle, Mikael Wahren kertoo.

Lisäinvestoinnin myötä Avialogiksen automaatioaste kasvaa ja asiakkaille pystytään tarjoamaan kokonaisratkaisuja jatkossa koko palveluportfolion laajuudella. Hankinta on herättänyt jo nyt suurta kiinnostusta markkinassaan. Kun palvelua on tarjolla hyvällä sijainnilla, nopealla toimitusajalla sekä kilpailukykyisellä palvelu- ja kustannustasolla, voidaan kilpailla verkkokauppamarkkinan kärkisijoista.

– AutoStoren avulla pientavara liikkuu tehokkaammin, mikä kasvattaa osaltaan verkkokauppaa. Tällainen kehitys motivoi meitä toimijana ja on samalla asia, josta syntyy meille kysyntää markkinoilla, Wahren summaa.

Avialogis on Baronan uusi logistiikkakeskus, joka avautui Kehä III:n varrelle touko-syyskuussa 2022.