HR-konsultti strategisena kumppanina

Kaisa Leskijärvi 21.2.2021

Kun iskee yllättävä tilanne tai HR kaipaa uudenlaista kokemusta ja näkemystä, voi HR-konsultti olla oikea ratkaisu.

Onko nykyinen HR-asiantuntijanne jäämässä opinto- tai vanhempainvapaalle? Onko oikeaa osaamista vaikeaa löytää? Siintääkö horisontissa kenties iso projekti tai onko yrityksenne henkilöstömäärä kasvanut niin suureksi, että teillä on tarvetta kokeneelle HR-asiantuntijalle?

Henkilöstöasioiden ammattimainen hoito on kaiken liiketoiminnan sydän, joka mahdollistaa yrityksen kasvun. HR-tarpeet kuitenkin vaihtelevat, ja joihinkin tilanteisiin voi olla vaikeaa varautua etukäteen. Kaikkien etu kuitenkin olisi, että henkilöstötyötä tehtäisiin pitkäjänteisesti ja strategisesti sen sijaan, että uutta osaamista rekrytoidaan paniikinomaisesti, kun osaajat ovat jo kadonneet. HR-toimintojen tulisi olla keskeinen liiketoiminnan kumppani eikä vain välttämätön lisäresurssi.

Mikä ihmeen HR-konsultti?

Kun yllättävä tilanne iskee tai HR yksinkertaisesti kaipaa uudenlaista kokemusta ja näkemystä, voi HR-konsultti olla oikea ratkaisu. Konsultit työskentelevät asiakasyrityksen organisaatiossa osana yrityksen työyhteisöä, mutta lisäksi heillä on tukenaan kattavat rekrytointi- ja HR-ammattilaisten verkostot. 

HR-konsultti siis tulee taloon ulkopuolelta ja toimii yrityksessä jo paitsi olemassa olevan HR-toiminnon, myös johdon ja esimiesten apuna, vapauttaen yrityksen avainhenkilöiden resursseja liiketoiminnan muihin osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen. HR-konsultin voi palkata joustavasti vakituiseen, projektiluontoiseen tai osa-aikaiseen tarpeeseen. HR-konsultista saatetaan joskus puhua myös termeillä in-house konsultti tai interim-HR.

HR-konsultti tuo rekrytoinnit nykypäivään

HR-konsulttia voi hyvin hyödyntää perinteisissä rekrytointiin liittyvissä tehtävissä kuten ilmoituksen luomisessa, haastatteluissa ja työsopimusneuvotteluissa. Jos rekrytointitarve on suuri tai rekrytoitava positio erityisen haastava, HR-konsultin tarjoama osaaminen voi olla kultaakin arvokkaampaa.

Etenkin asiantuntijarekrytoinnissa on ollut jo hetken aikaa nähtävissä trendi, että hakijamäärät pienenevät ja perinteinen rekrytointi vähenee. Puhutaan osaamisen ja kykyjen hankinnasta esimerkiksi termein talent acquisition ja talent attraction.

Vaikka rekrytointien määrä laskee, tämä ei kuitenkaan tarkoita työmäärän vähentymistä. Päinvastoin. Kun pelkkä työpaikkailmoitus ei enää riitä osaajien saamiseen, rekrytoijan tulee tehdä aktiivisempaa hakijoiden kaivelua eri lähteistä sekä houkutella ja myydä työpaikkoja potentiaalisille osaajille. Nykypäivän rekrytointiprosessi on moniosainen palapeli, joka sisältää rekrytointimarkkinointia, verkostoitumista alan osaajien kanssa, ehdokaspoolien rakentamista, suorahakua, soittelua sekä erilaisten psykologisten arviointien hyödyntämistä valintapäätösten tukena. 

Kaikki tämä korostaa osaavan rekrytoijan arvoa yrityksessä, ja juuri tähän tarpeeseen HR-konsultti on usein oikea ratkaisu. 

HR-konsultti tuo taloon strategiasta osaamista ja näkemystä

Asiantunteva ja kokenut HR-konsultti voi auttaa HR prosessien ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä, erilaisissa lakisääteisissä asioissa, työsuojelussa ja mahdollisissa koko organisaation kriisitilanteissa kuten YT-neuvotteluissa.

Tulevaisuudessa HR:n rooli liikejohdon strategisena kumppanina tulee korostumaan, ja näin ollen myös HR-roolit tulevat muuttumaan. Yhdeksi isoksi teemaksi yrityksissä on jo noussut – ja tulee jatkossa nousemaan yhä enenevissä määrin – työnantajamielikuva. 

Nykypäivän ja tulevaisuuden työntekijäsukupolvet haluavat löytää työnantajan, jonka kanssa esimerkiksi omat arvot kohtaavat ja joka näkee työntekijöiden hyvinvoinnin tärkeänä. Yritysten tulee siis panostaa arjessaan ja brändäyksessään entistä enemmän siihen, miksi juuri heille kannattaa tulla töihin. Yrityskulttuuri, palkitseminen sekä hyvinvointi ja vastuullisuus ovat kaikki asioita, joiden merkitystä ei tule väheksyä ja joiden kehittämisessä HR-konsulttia voi hyödyntää.

Tässä 3 syytä, miksi HR-konsultti voi olla oikea ratkaisu

  1. HR-toimintosi (ja muun yritystoiminnan) laatu paranee

    HR-konsultin voi valita täydentämään juuri teidän yrityksessänne olevaa osaamisvajetta. Eri yrityksistä keräämänsä kokemuksen avulla konsultti tuo pöytään uusia ideoita ja toimintatapoja, joka vie teidän toimintaanne eteenpäin. Samalla konsultti antaa yrityksen muille avainhenkilöille mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tarjoten samalla mielenrauhan siitä, että kokenut asiantuntija hoitaa HR-toimintoja.

  2. Ratkaisu juuri omaan tarpeeseen

    HR-konsultin palkkaaminen on joustavaa: konsultin työmäärä mitoitetaan juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaan, oli tarve sitten vakituinen, projektiluontoinen tai osa-aikainen.

  3. Kustannustehokas ja ennakoitava ratkaisu

    Konsultin kustannus on tiedossa jo etukäteen ja samalla aiemmin kiinteä kulu vaihtuu muuttuvaksi kuluksi. Huonosti hoidetut henkilöstöasiat voivat käydä myös toisella tapaa kalliiksi, sillä henkilöstöalaa ohjaavat säädökset ja lait, joiden rikkomisesta rangaistaan. Kun henkilöstöasioitasi hoitaa rautainen ammattilainen, voit olla varma, että henkilöstökäytännöt hoidetaan oikein ja lain puitteissa.

Lue lisää HR-konsultoinnista