Hyvinvointi yrityksen ykkösarvoksi – ”Ei mitään pumpulihommaa”

Laura Helander 5.2.2023

Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä

Ihmisten arvot ja asenteet työnantajiin ovat muuttuneet ja muuttuvat nyt hurjaa vauhtia. Se näkyy yrityksissä, kun töitä haetaan ja työpaikoilla pysytään eri tavalla kuin ennen.

Miten työnantaja voi varmistaa, että omassa yrityksessä on riittävästi osaajia, jotka myös viihtyvät talossa?

Yhtä hopealuotia, jolla työpaikkojen vetovoima saadaan nousuun, tuskin löytyy. Baronan toimitusjohtaja Lassi Määtän mukaan on silti odotettavissa, että osaajat kirmaavat nopeasti takaisin työnhakuun, jos työnantaja ei onnistu luomaan riittäviä edellytyksiä hyvinvoinnille.

– Palkkaus on toki edelleen tärkeä motivaattori työn tekemiselle ja työn sujumisen kannalta työpaikan viihtyvyystekijöiden pitää olla kunnossa, mutta ne eivät yksin riitä pitämään osaajista kiinni. Niiden rinnalle ja ohi ovat nousseet kollegojen ja työyhteisön keskinäinen arvostus, Määttä huomauttaa.

Baronan työelämätutkimuksen perusteella yli kolmasosa työssäkäyvistä pohtii työpaikan vaihtoa, ja alle 40-vuotiaista melkein puolet. Huomiota tulisikin kiinnittää töihin houkuttelun ohella siihen, millainen arkitodellisuus työntekijää on työpaikalla vastassa tämän astuessa mukaan remmiin. Työpisteiden sijoittelun ja limsa-automaattien sijaan pitkällä aikavälillä enemmän merkitystä on työpaikan johtamiskulttuurilla.

Työntekijät haluavat olla tärkeitä – ihan niin kuin sinäkin

Lassi Määttä on vakuuttunut siitä, että ihmiset arvostavat ennen kaikkea inhimillistä otetta ja sitä, etteivät lupaukset työyhteisön hyvinvointiin panostamisesta jää pelkästään mielikuvamarkkinoinnin varaan.

– Yrityksen arjessa kaikki lähtee liikkeelle ihmiskäsityksestä, siitä uskotaanko yrityksen sisällä aidosti siihen, että onnellinen ja hyvinvoiva ihminen tekee myös aidosti parempaa tulosta. Meillä Baronalla strategian ydin on, että ihminen on keskiössä. Sen mahdollistamiseksi pitää oikeasti ymmärtää ihmistä ja sitä, mitä tämä arvostaa, Määttä sanoo.

Pitotekijöiden yhteydessä puhutaan paljon myös merkityksellisyydestä ja siitä, kuinka yksilöiden on tärkeää voida kokea oma panoksensa tärkeäksi osana isompaa kokonaisuutta. Määtän mukaan jokaisessa yrityksessä olisi hyvä etsiä yhteistä punaista lankaa sen suhteen, mitä merkityksellisyys juuri heidän työyhteisössään tarkoittaa ja mihin työyhteisön jäsenet voivat kiinnittyä.

– Iso merkitys on sillä, että yrityksen liikejohtokin kertoo omalla suullaan, millaiset asiat ovat yritykselle tärkeitä. Kyseessä ei välttämättä tarvitse olla jokin maailmaasyleilevä yhteiskunnan pelastamiseen tähtäävä juttu, vaan ihan arkinenkin asia, josta löydetään arvo yhteisön jäsenille.

Ajattele yritystä aidosti yksilön kautta

Jos työnantaja haluaa pitää kiinni osaajistaan, yrityksen arvoja täytyy ajatella aidosti yksilön kautta. Miten esimerkiksi välittämisen ilmapiiri näkyy yksilön urakehityksessä ja salliiko työkulttuuri, että henkilö voi ilmaista kehityshalunsa ilman, että se tulkitaan nykyiseen positioon liittyväksi motivaatio-ongelmaksi?

– Johtamiseen liittyen tarvitaan enemmän toiminnallisia tekoja ja kykyä luoda toimintamalleja, joiden puitteissa työntekijöillä on turvallinen olo tuoda esille omia toiveitaan. Kun työnantaja osoittaa arvostusta työntekijöilleen ja ymmärtää myös vastata odotuksiin, joita näillä on työelämää kohtaan, rakennetaan keskinäistä luottamusta, Lassi Määttä toteaa.

Osaksi yritysten arkea istutetut toimintamallit voisivat mainiosti toimia myös vetotekijöinä. Kun esimerkiksi yhteisöllisyys on oikeasti hanskassa, sen ilosanomaa on helpompi levittää eteenpäin.

– Työntekijät ovat yrityksensä käveleviä brändejä ja vaikuttavat osaltaan siihen, kuka haluaa tai ei halua tulla yritykseen töihin. Kannattaa muistaa, että sanonta ”hyvä kello kuuluu kauas, paha vieläkin kauemmas” pätee myös työmarkkinoilla.

Totta se on: hyvinvointiin panostaminen ei ole pumpulihommaa

Baronan työelämätutkimus osoittaa, että työkyvyttömyyden uhka koskettaa tänä päivänä yhä nuorempia ikäluokkia. Lassi Määttä uskoo, että jokainen haluaa itselleen lähtökohtaisesti hyvää ja edellytykset siihen tulee tehdä mahdolliseksi myös työelämässä.

– Koen, että johtajan tärkein tehtävä on auttaa työntekijöitä onnistumaan ja tutkimusten mukaan varsinkin nuoret arvostavat johtajissa sitä, että nämä olisivat työntekijöitä varten. Ihmisten kuuntelu, vuoropuhelu ja kaikki sen kautta tehtävä konkreettinen ovat hyvinvoinnin johtamisen ytimessä.

Määttä toteaa, että yrityksillä on yhteisvastuu olla luomassa työelämästä paikkaa, johon on hyvä tulla. Työn ei tarvitse olla joka päivä herkkua pitääkseen tekijöistään kiinni, mutta jo pelkästään tapa jolla siitä puhutaan yrityksen sisällä välittää kaikua yrityksen arvoista ja työkulttuurista. Humaani johtaminen ei ole ehkä yhtä suoraviivaista kuin käskeminen, mutta vaiva sen eteen kannattaa nähdä.

– Ihmisen huomioiminen kaikkine tunteineen ja elämäntilanteineen ei ole mitään pumpulihommaa. Se, miten työntekijät kokevat paikkansa ja arvonsa yrityksessä, näkyy yleensä myös ulkopuolelle. Lähtijöillekin kannattaa jättää hyvä fiilis, jotta nämä voivat joskus tulevaisuudessa palata myös takaisin, Määttä huomauttaa.

Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä vieraili Onnia Services:n ”Hyvin johdettu” -podcastissa keskustelemassa osaavan työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä sekä hyvinvoinnin johtamisesta. Kuuntele podcast »

Määttä puhui inhimillisen johtamisen teemasta myös Filosofian Akatemian ”Tiede, Rakkaus, Vallankumous” -podcastissa. Kuuntele podcast »

Kasvun paikka?
Kasvun paikka?Kaipaatteko tukea kasvuun? Henkiseen tai fyysiseen? Sisäiseen tai ulkoiseen? Barona on ratkaisu.Barona yrityksille