Ulkomailta palkattu työntekijä tuo Suomeen koko elämänsä – ei pelkkää osaamistaan

Elina Koskela 9.6.2024

Elina Koskela, johtaja, kansainvälinen henkilöstö

Kun kotimaasta ei löydy osaajia, suunnataan katseet rekrytoinneissa ulkomaille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kun kansainvälinen työntekijä palkataan ulkomailta Suomeen töihin, hän tuo mukanaan koko elämänsä, ei pelkkää osaamistaan.

Jokainen, joka on joskus muuttanut työn perässä edes toiselle paikkakunnalle, tietää, kuinka paljon käytännön järjestelyitä muutto vaatii. Kun muutto tapahtuu vieraaseen maahan, usein toiselle puolelle maailmaa, kuvioon lisätään vielä uuden kielen opettelu ja uuteen kulttuuriin sopeutuminen, jolloin vaativuuskerroin nousee vielä entisestään.

Kansainvälisistä rekrytoinneista puhuttaessa kannattaa ottaa huomioon, että sujuvan asettautumisen ja sopeutumisen takaamiseksi ulkomailta saapuvan työntekijän hyvinvoinnista on huolehdittava kokonaisvaltaisesti, sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Suomen vetovoima yhä korkealla

Suomi on kansainvälisille työntekijöille varsin houkutteleva vaihtoehto. Parhaita vetovoimatekijöitä ovat meille suomalaisille usein itsestään selvät asiat. Vakaa ja toimiva yhteiskunta, tasa-arvo, puhdas ilma, luonto ja korkeatasoinen koulutus nousevat esiin, kun keskustelee ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa Suomen hyvistä puolista.

Ulkomailta Suomeen saapuvat ihmiset eivät ole pelkästään työntekijöitä. Heidän näkökulmastaan kyse ei ole Suomen osaajapulan ratkaisemisesta, eivätkä he useimmiten etsi itselleen tilapäistä työkomennuskohdetta. He saapuvat Suomeen töihin rakentaakseen itselleen ja perheelleen hyvän elämän uudessa kotimaassaan.

Vaikka Suomi voi tarjota lukuisia vetovoimatekijöitä, on tärkeää muistaa, että ulkomailta Suomeen muuttaneiden pitäminen Suomessa vaatii työtä. On tärkeää tukea ja auttaa Suomeen saapuvien työntekijöiden ja heidän perheidensä asettautumista, sopeutumista ja integroitumista.

Kansainvälisten työntekijöiden ensimmäiset kokemukset ratkaisevat

Uuteen maahan saapuessa ensimmäisten päivien ja viikkojen kokemukset ovat ratkaisevia. Uusien työntekijöiden toivottaminen tervetulleeksi ja vastaanottaminen vaikuttavat paljon heidän päätökseensä jäädä pitemmäksi aikaa. Tästä syystä työntekijöille pitää tarjota kattavaa tukea ja neuvontaa. Näin varmistetaan, että sekä työntekijät että heidän perheensä tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Usein ensimmäiset haasteet ja hidasteet tulevat vastaan työlupien hankkimisessa, sillä prosessi voi olla monimutkainen ja aikaa vievä. Rekrytoivan yrityksen aktiivinen rooli ja tuki on välttämätöntä, jotta ulkomailta tulevat työntekijät saavat tarvittavat asiakirjat järjestettyä sujuvasti ja pystyvät aloittamaan työnteon Suomessa mahdollisimman nopeasti.

Kansainvälisen osaajan onnistunut integraatio ei ole kiinni pelkästään työpaikan löytämisestä, vaan se pitää sisällään mm. uuden kielen oppimisen ja kulttuurin ymmärtämisen, perheenjäsenten koulu- ja päivähoitopaikkojen järjestämisen sekä viranomaisasioiden hoitamisen.

Yhteiskunta tukee näiden melko arkipäiväisten haasteiden kohtaamisessa. Alueelliset International House-palvelukeskukset sekä kansainvälisille osaajille suunnatut hankkeet ja digipalvelut tähtäävät parempaan ja kattavampaan palveluun. Usein kuitenkin kaivataan myös sitä, että rekrytoiva yritys neuvoo ja tukee maahan muuttavaa osaajaa sujuvan arjen luomisessa. Työyhteisön pitää auttaa esimerkiksi uuden kielen oppimisessa ja kulttuurin ymmärtämisessä. Apua sujuvan asettautumisen takaamiseen on tarvittaessa mahdollista ostaa ulkoisilta asiantuntijoilta, mikäli yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta kansainvälisen osaajan palkkaamisesta tai työyhteisöä halutaan tukea.

Hyvin sopeutunut ja hyvin voiva ihminen on myös työnantajalle arvokas työntekijä. Usein kuulee, että lasten kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Voisikin myös sanoa, että tarvitaan koko kylä, jotta Suomeen saapuneet ihmiset kokevat olonsa tervetulleiksi ja pääsevät asettautumaan ja sopeutumaan uuteen kotimaahansa.

Työntekijöitä ulkomailta?
Työntekijöitä ulkomailta?Baronan kansainvälisen työvoiman palvelut pitävät sisällään kansainväliseen rekrytoinnin lisäksi uuden tulijan asettautumis- ja lupapalvelut sekä kieli- ja kulttuurikoulutuksen työntekijöille sekä työyhteisölle.Baronan kansainvälisen rekrytoinnin palvelut