Monimuotoisuus yrityksissä – mitä jos emme onnistu hyödyntämään monimuotoisuutta oikein?

Johanna Nikama 30.5.2021

Monimuotoisuus ruokkii innovaatiota ja tuottavuutta. Erilaisista näkökulmista syntyy kilpailuetua.

Monimuotoisuus on kaikkea sitä erilaisuutta, mitä ihmisissä on. Perinteisesti monimuotoisuus ajatellaan ikänä, sukupuolena, seksuaalisuutena tai kansalaisuutena, mutta monimuotoisuuden kirjon alle mahtuvat myös erilaiset asenteet, uskonnot ja myös ihmisten erilaiset kyvyt ja taidot.

Vaikka suomalainen työelämä näyttäytyykin tasa-arvoisena, on monimuotoisuuden eteen tehtävänä vielä valtavasti työtä. Alihyödynnettyjä ryhmiä suomalaisessa yritysmaailmassa ovat erityisesti kansainväliset osaajat, joihin lukeutuvat sekä ulkomailta suoraan rekrytoitavat tekijät (aina opiskelijoista asiantuntijoihin) että myös maahanmuuttajat, joiden integraatio suomalaiseen työelämään usein jää vajaaksi.

Myös erityisammattioppilaitoksista valmistuu paljon nuoria osaajia, joille esimerkiksi lievän kehitysvamman vuoksi ei löydy työelämästä paikkaa.

Monimuotoisuus, diversiteetti, inkluusio. Miten nämä eroavat toisistaan?

Monimuotoisuus ja diversiteetti tarkoittavat samaa asiaa. Pelkkä monimuotoisuus eli erilaiset ihmiset eivät vielä ole menestyksen tae. Tämän lisäksi ihmisten on koettava, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja heidät hyväksytään joukkoon. Tästä käytetään termiä inkluusio.

Monimuotoisuus on fakta, inkluusio taas on tunne ja tapa toimia, joka aiheuttaa muutoksen. Ilman inkluusiota on vain joukko erilaisia ihmisiä, jotka eivät millään tapaa sopeudu yhteen.

Monimuotoisuuden vaaliminen kannattaa 

Vaikka monimuotoisuus onkin jo arvo itsessään, sen ei yrityksissä pitäisi olla asia, jota mietitään vain miettimisen ilosta. Monimuotoisuuden hyödyntämisen tulisi aina sopia myös yrityksen strategiaan.

Jos mietitään monimuotoisuuden tärkeyttä yritysten näkökulmasta, esiin nousee monia asioita. Monilla aloilla kärsitään työvoimapulasta, ja yritysten tulee pysyä houkuttelevana ja relevanttina kaikille ihmisryhmille, jotta oikeanlaista talenttia saadaan käyttöön.

Lisäksi on olemassa lukuisia tutkimuksia siitä, että monimuotoisuus ruokkii innovaatiota ja tuottavuutta, mistä on suoraa taloudellista hyötyä yrityksille. Monimuotoisuus tuo erilaisia näkökulmia ja markkinaosaamista, joka taas tuo kilpailuetua.

Käytännön vinkit monimuotoisuuden lisäämiseksi

Miten monimuotoisuutta voisi lähteä edistämään omassa toiminnassa? Ensimmäinen askel on selvittää itselleen mistä asiassa oikein on kyse ja kartoittaa oman yrityksen lähtötilanne. Voi olla, että paljonkin asioita on jo tehty, mutta niitä ei ehkä vain ole vielä tunnistettu.

Kun pitkän ajan tavoitteet ovat selvillä, kannattaa prosessi pilkkoa pienempiin, konkreettisiin osiin. Esimerkiksi: jos tavoitteena on, että kahden vuoden päästä tietty prosentti työntekijöistä on kansainvälisiä ja työkieli vaihdetaan tulevaisuudessa englantiin, kannattaa jo nykyhetkessä kartoittaa henkilöstön englannin kielen osaaminen ja tarjota sen kehittämiseen tukea esim. koulutusten avulla.

Hyväksyvää työkulttuuria voi luoda myös vaikka muuttamalla yhden pukuhuoneen tai wc:n kaikkien käytettäväksi, näin vaikka muunsukupuoliset kokevat olonsa tervetulleeksi. Kannattaa myös miettiä millaisissa tilanteissa ihmisen iällä tai sukupuolella ylipäätään on väliä, ja muuttaa esimerkiksi henkilötietolomakkeita ja rekrytointia anonyymimpään suuntaan.

Erittäin konkreettinen ja tärkeä teko on asioista puhuminen. Ihmiset pelkäävät ja vierastavat uusia asioita. Keskustelemalla ja tiedottamalla voidaan vähentää eri aiheisiin liittyviä stereotypioita, ja samalla vähentää aiheisiin liittyvää pelkoa.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Jos mietitään, kuinka paljon monimuotoisuuden edistämisen ympärillä käydään keskustelua, on oletettavaa, että puheet myös muuttuvat teoiksi. Vihdoin on herätty huomaaman monimuotoisuuden edut ja myös se, minkälaisia tekoja monimuotoisuuden vaaliminen vaatii. Pieniä tekoja aiheen ympärillä on tehty jo pitkään, ja nyt asiaa on alettu työstämään myös kokonaisvaltaisemmin.

Toki konkreettisia tekoja voisi aina olla myös enemmänkin, ja niitä tarvitaan niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilöidenkin tasolla. Meillä kaikilla on velvollisuus pyrkiä katsomaan asioita avoimin mielin, hyväksyä erilaisuutta ja myös pyrkiä puuttumaan mahdollisiin huomaamiimme epäkohtiin.

--

Blogi on kirjoitettu Mitä jos? -keskustelusarjan kolmannen jakson Mitä jos emme onnistu hyödyntämään monimuotoisuutta pohjalta. Asiantuntijoina S-ryhmän Nina Meincke sekä Baronan relokaatiopalveluiden Marina Velikova. 

Mitä jos? on viisiosainen keskustelusarja, jonka jokaisessa jaksossa käsittelemme meitä kaikkia koskettavia työelämäaiheita teknologian, työssä jaksaminen, monimuotoisuuden, robotiikan ja osaamisen muutoksen näkökulmien kautta.

Katso ja kuuntele: Mitä jos? -sarja