Pomo on ennen kaikkea työntekijöitään varten – jokainen esihenkilö tarvitsee nämä taidot

Lassi Määttä 11.10.2021

Esimiehen tehtävä on saada henkilöstö viihtymään ja onnistumaan työssään. Siksi yksilöllinen kohtaaminen on oleellisen tärkeää. –Lassi Määttä

Johtamisella ja esihenkilötyöllä on valtava merkitys siihen, miten työntekijät viihtyvät työssään. Hyvä esihenkilö on sparrauskumppani ja valmentaja, joka kannustaa, antaa vapautta mutta muistaa myös vastuun. Onneksi näitä taitoja voi myös harjoitella. 

 Työnteon tavat sekä työkulttuuri ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Nykyinen työssäkäyvä sukupolvi haluaa haastaa itsensä mielekkäillä tehtävillä ja löytää merkityksellisyyden tekemisestään. Esihenkilö on avainasemassa työnkulttuurin ja ilmapiirin osalta sekä vaikuttaa tiiminsä ja alaisiensa päivittäiseen työhön, työnkuvaan ja tekemisen tapoihin.

 Esihenkilöltä odotetaan paljon: kompleksisempi työelämä haastaa teknologiapainotteisuudellaan ja sillä, että muutos on nopeampaa ja pysyvää. Esihenkilöltä odotetaan valmiuksia antaa omalle tiimilleen tukea ja kokonaisvaltaista näkemystä muutostilanteissa mutta myös sitä, että hänellä on riittävää herkkyyttä nähdä yksilöidysti tiiminsä jäsenten erilaiset tilanteet ja toiveet.

Kohtaa yksilöllisesti ja sparraa esiin merkityksellisyys

Onneksi esihenkilön taitoja voi opetella. Paljon on kiinni siitä, kuinka avoimin mielin on ja kuinka monipuolisia tilanteita pääsee kohtaamaan ja sitä kautta oppimaan. Esihenkilötyössä on kantavia teemoja, jotka eivät häviä työelämän murroksenkaan myötä. Haluan jakaa muutaman konkreettisen tulokulman, joiden kautta jokainen voi parantaa esihenkilötyötään.

Esimiehen tehtävä on saada henkilöstö viihtymään työssään ja onnistumaan tekemisessään. Siksi yksilöllinen kohtaaminen on oleellisen tärkeää. Ikinä ei voi tietää, millaisia haasteita ihmisillä on yksityiselämässä. Esihenkilön pitää pystyä asettumaan alaisensa tilanteeseen, ei pelkästään työssä vaan kokonaisvaltaisesti.

Esihenkilötyön ei pidä perustua auktoriteettiin tai hierarkiaan, vaan sen pitäisi olla vuorovaikutteista ja sparraavaa. Inspiroiva tapa motivoida onkin toinen oleellinen esihenkilötyön työkalu. Se liittyy työn merkityksellisyyteen ja kiinnostavaan sisältöön. Esihenkilön tehtävä on saada tiiminsä näkemään työn merkitys ja selkeyttää syy, miksi asioita tehdään ja mikä on suunta isommassa mittakaavassa. 

Vapauden ja vastuun kautta menestykseen

Olen tehnyt omasta työurastani leijonanosan Barona-yhteisössä. Oma suhde esihenkilööni on ollut välitöntä sekä hyvissä että kovissakin paikoissa. Vapauden ja vastuun kulttuurin vaaliminen on yksi tärkeimmistä opeista, mitä olen Baronalla työskennellessäni saanut. 

Vapauteen ja vastuuseen liittyy olennaisesti luottamus. Luottamusta ei tarvitse ansaita, vaan se on olemassa heti ensimmäisestä työpäivästä ja tavoite on puolin ja toisin saada pidettyä se sadassa prosentissa. Luottamus ei tarkoita sitä, ettei esihenkilö välittäisi työtä tekevien arjesta. Luottamuksen ja vapauden idea piilee siinä, että tarvittaessa esihenkilö pystyy auttamaan ja antamaan tukea – ja saada työntekijä loistamaan omassa työssään niin, että into tekemiseen säilyy.

Vapauteen, vastuuteen ja luottamukseen liittyy myös inhimillisyys. Liike-elämän paineista huolimatta asioita voi aina tehdä ihmisläheisesti. On päivänselvää, että mokia tulee ja mielestäni niitä pitäisi tulla enemmänkin. Vain rohkeasti kokeilemalla syntyy jotain uutta. Mutta mokien tullessa ne pitäisi pystyä jakamaan puolin ja toisin ilman negatiivisuutta. Esihenkilöllä pitää olla kapasiteettia kuunnella ja käydä keskustelua rohkeasti ilman syyttelyä tai sortumalla mikromanageeraamiseen. Ylikontrolloinnin seurauksena työtehtävät valuvat esihenkilön tehtäväksi ja työntekijä luovuttaa itsenäisen ajattelun. Siksi esihenkilön tulee luottaa myös haastavien tilanteiden jälkeenkin työntekijänsä kykyyn tehdä itsenäisesti hommat maaliin.

Sitä kautta on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita ja voittoja.

Lassi Määttä on Baronan toimitusjohtaja ja pitkän linjan baronalainen. Esihenkilönä hän pyrkii olemaan kuunteleva, antaa mielellään vastuuta unohtamatta kuitenkaan jatkuvan läsnöolon ja ohjauksen tarvetta. Lassi kokee tärkeimmäksi tehtäväkseen  ihmisen onnistumisen mahdollistamisen. 

Huippuosaajia vailla? Löydät täydelliset tekijät Baronalta.