Neljä syytä laajentaa IT-tuen palveluaikoja kumppanin avulla

Mikko Saari 3.6.2020

IT-työntekijöitä

PC:t ja kannettavat tietokoneet, palvelimet, päätelaitteet, natiivi- ja pilviohjelmistot, mobiilipelit. Tässä muutama nosto asioista, jotka tarvitsevat toimiakseen taustalla pyörivän teknisen tuen. 

Palveluaikojen laajentaminen tai 24/7 palvelun pyörittäminen ei ole aina helppoa. Toisinaan se voi olla jopa taloudellisesti kannattamatonta varsinkin, jos palvelua pitää tuottaa itse. Tällöin teknisen scopen tunteva kumppani voi olla hyvä vaihtoehto.

Tukipalveluiden tuottamiseen erikoistunut kumppani tarjoaa loistavan mahdollisuuden parantaa asiakaskokemusta, mutta mitä muuta etua kumppanin hyödyntämisestä on?

Valmis tekninen ympäristö ja toimintamallit

Teknisen asiakastuen tuottamiseen keskittyvä kumppani pystyy tarjoamaan valmiin teknisen ympäristön ja toimintamallit palveluaikojen laajentamiselle, on sitten kyseessä ilta-, yö- tai viikonloppuajat. Näin saat nopeasti käyttöön mallin, jossa asiakkaitasi palvellaan silloin, kun se heille parhaiten sopii.

Meillä on valmiina palveluympäristö, jota voimme helposti räätälöidä asiakaskohtaisesti, ja tiimistämme löytyy osaajat, joilla on hyvä tekninen ymmärrys sekä laaja järjestelmäosaaminen, joten he pystyvät tarvittaessa adaptoimaan myös uusia järjestelmiä nopeasti.

Mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan

Kun kumppanilla on valmiit toimintamallit sekä vahva intressi niiden kehittämiseksi, on sinun helpompi keskittyä oman palvelutarjontasi laajentamiseen, uusien asiakkaiden tavoittamiseen tai vaikkapa kokonaan uuden palvelumallin rakentamiseen. Toisaalta, mikäli yrityksellä on oma järjestelmä, tuote tai sovellus, jonka myyntiin liiketoiminta perustuu, voi tuki siihen olla lisäpalvelu, jonka avulla yritys saa jatkuvuutta omaan liiketoimintaansa.

Palvelutuotannon riskien minimointi

Kumppani tarjoaa sinulle myös joustavamman tavan hallita palvelutuotantonne riskejä. Mikä tahansa yllättävä tilanne, kuten esimerkiksi yhtäaikaiset sairastumiset tai oman verkon kaatuminen, pysäyttävät monesti palveluntarjonnan ainakin hetkellisesti. Ulkopuolinen palveluntarjoaja toimii eri verkossa kuin asiakasyritys, ja pystyy siten varmistamaan, että edes osa palvelutuotannosta jatkuu normaalisti, mikäli yrityksen oma verkko kaatuu tai joutuu palvelunestohyökkäyksen tai kyberhyökkäyksen kohteeksi. Hajauttamisen ansiosta kaikki tiedot ovat turvassa ja palvelu jatkuu normaalisti yrityksen poikkeustilasta huolimatta.

Tuotamme palveluita useista eri palvelukeskuksista ja eri maista, jolloin myös mahdolliset geopoliittiset tai luonnonmullistuksin liittyvät riskit on helpompi minimoida.

Tyytyväisemmät työntekijät

Työntekijät ovat jokaisen yrityksen suurin voimavara, ja on tärkeää pystyä tarjoamaan työntekijöille motivoivaa työtä. Meillä työntekijät ovat innokkaita teknisen asiakastuen ammattilaisia ja haluavat kehittää omaa osaamistaan nimenomaan tällä saralla. Mikä on sinun ydinliiketoimintaasi? Jos teknistä tukea tehdään muun työn ohella, ei tämä välttämättä istu yksilön urasuunnitelmiin ja voi pahimmillaan jopa lisätä työntekijöiden vaihtuvuutta.

Monesti laajennetut palveluajat järjestetään yrityksen omien työntekijöiden voimalla, esimerkiksi kiertävillä päivystysvuoroilla. On yrityksiä, jossa esimerkiksi sovelluksen tai oman järjestelmän 1. tason tukea hoitaa suoraan ohjelmistokehittäjä. Jos ajatellaan asiaa ohjelmistokehittäjän näkökulmasta, työn mielekkyys voisi lisääntyä ulkoisen palveluntarjoajan avulla: tällöin kaikki hänelle tulevat tiketit olisikin esikäsitelty ja selvitystyö olisi tehty yön aikana hänelle valmiiksi. Näin ohjelmistokehittäjä voisi käyttää tehokkaammin omaa aikaansa ja työ olisi luultavasti mielekkäämpää - monesti kehittäjän intressi ei ole valvoa bugeja, vaan ennemmin korjata niitä.

Kumppanin avulla nykyiset työntekijäsi voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen. Kun työntekijäsi pääsevät tekemään niitä töitä, mistä he aidosti nauttivat, ovat he myös motivoituneempia ja sitoutuneempia.