Kuinka tukea nuorten työllistymistä – case Mestari-kisälli

Katriina Sahlman 12.6.2022

Rakennustyöntekijä

Yhä useampi nuori ajautuu ajelehtimaan koulun ja työn välimaastoon, kun peruskoulun jälkeen jatko-opiskelut eivät motivoi. Mitä muita vaihtoehtoja nuorella voisi olla päästäkseen kiinni työelämään? Mestari-kisälli-työssäoppimisohjelma avasi ovet työelämään yhdeksälle rakennusalasta kiinnostuneelle nuorelle syksyllä 2021.

Mitä työnantajat voisivat tehdä, jotta nuorten työllisyysluku saataisiin kasvuun ja työkyvyttömyyseläkkeet painumaan alas?

Koulunpenkki ei sovi kaikille

Työllistymisen ja oppimisen polkuja on yhtä monta kuin on meitä ihmisiäkin. Kaikille se polku ei ole yhtä ruusuinen, vaan toisen eteen osuu enemmän kiviä ja kantoja.

Kaikille myöskään koulun penkillä istuminen ei ole paras tapa oppia ja omaksua uutta tietoa ja taitoja. Miksi siis edelleen pääsääntöisesti teoriapohjaista koulutusta pidetään niin suuressa arvossa verrattuna työssä tai oppipoikana opittuihin taitoihin? 

Barona on yhdessä rakennusalan yritysten Skanskan, Peabin ja YIT:n sekä Rakennusliiton kanssa lähtenyt ratkaisemaan nuorten työllistymistä ja työelämään kiinni pääsemistä Mestari-kisälli-työssäoppimisohjelmalla.

– Mestari-kisälli-ohjelman hienous piilee mielestäni siinä, että nuoret pääsevät kokeilemaan, miten rakennusalan työt sopisivat omaan arkeen ja motivaatioon. Ohjelman kautta nuoret pääsevät heti kiinni työelämään ja oppimaan myös työelämätaitoja, kertoo Mestari-kisälli-ohjelmassa kisällejä valmentanut Baronan työuravalmentaja Irina Helskyaho.

Baronan rooli ohjelmassa on ollut kisällien rekrytoinnin lisäksi valmentaa ohjelman mestareita eli työnohjaajina toimivia rakennusalan konkareita sekä työhön oppimaan tulevia kisällejä.

Rakennusalan yritykset ovat tarjonneet nuorille mahdollisuuden päästä mestarin oppiin harjoittelemaan rakennusalan taitoja.

Syksyllä 2021 alkaneeseen työssäoppimisohjelmaan osallistui yhdeksän rakennusalasta kiinnostunutta nuorta.

Työhön oppimaan

Mestari-kisälli-ohjelma on suunniteltu yhdessä rakennusalan yritysten ja Rakennusliiton kanssa. Ohjelmassa rekrytoinnista vastannut Baronan rakennustoimialan yhteyspäällikkö Miska Kulju kokee, että ohjelma voisi olla myös yksi ratkaisu rakennusalan krooniseen työvoimapulaan.

– Sekä mestarit että kisällit ovat ottaneet ohjelman hyvin vastaan. Tähän (ohjelmaan) pitäisi ehdottomasti saada innostettua mukaan useampia yrityksiä, ja laajentaa alueellisesti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jossa rakennusalan työvoimapula on myös todellinen, Kulju kertoo.

Sekä Kulju että Helskyaho kokevat, että samanlainen mestari-kisälli-asetelma sopii hyvin muillekin aloille.

– Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalle, logistiikka-alalle ja kaupan alalle sopisi vastaavanlainen ohjelma erittäin hyvin. Oppisopimuskoulutus on myös hyvä tapa houkutella uusia osaajia alalle. Nuorten motivaatio on täysin eri, kun he pääsevät heti kiinni työelämään eikä se vaadi monen vuoden mahdollisesti laaja-alaistakin opiskelua ennen työelämään pääsyä, Helskyaho pohtii.

Helskyaho ja Kulju ovat yhtä mieltä myös siitä, että Mestari-kisälli-ohjelman kaltainen toteutus voisi toimia yhtenä ratkaisuna nuorten työllistymisen kasvuun ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamiseksi takaisin kiinni arjen rytmiin. 

– Jos työssäoppimismahdollisuuksia olisi enemmän, antaisi se myös nuorille mahdollisuuden kokeilla eri alojen töitä käytännössä. Hyvällä onnella nuori löytää heti itseään motivoivan alan ja pääsee työllistymään tai hakee opiskelemaan alaa. Joku saattaa todeta alan itselleen sopimattomaksi, mutta innostuu opiskelemaan tai tavoittelemaan toista alaa. Se on voitto myös, Helskyaho sanoo.

Kouluttautumisessa Helskyaho liputtaakin monipuolisuuden ja yksilön huomioimisen nimiin. Jokaisella on hieman erilaiset lähtökohdat ja valmiudet opiskeluun.

– Nuorilla pitäisi olla enemmän vaihtoehtoja valita itselleen sopiva väylä ammatin hankkimiseen. Mestari-kisälli-ohjelmassakin me huomioimme yksilön ja hänen valmiutensa.

Työelämätaidot kuntoon

Nuoria, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta, astuu työelämään joka vuosi. Huolimatta työkokemuksen puutteesta, nuorilta odotetaan samanlaisia työelämätaitoja kuin 20 vuotta työelämässä olleelta. 

– Nuorilla on hyvin erilaiset lähtökohdat työelämään,eikä kaikilla ole ollut mahdollisuuksia oppia työelämätaitoja ennen ensimmäisen työpaikan saamista. Taitojen opettaminen jääkin hyvin usein työnantajan vastuulle, ja tiedän, että jossain isommissa firmoissa se on nähtykin tarpeelliseksi tavalla tai toisella, sanoo Helskyaho.

Vai jääkö sittenkään. Kuinka usein yrityksessä käydään työsuhteen alussa työelämän pelisääntöjä läpi tai annetaan uudelle työntekijälle kulttuurikäsikirja käteen? Työpaikoilla on voimissaan paljon kirjoittamattomia sääntöjä, jotka kaikkien oletetaan tietävän, työvuosista riippumatta.

– Kannustaisin jokaista työnantajaa panostamaan työelämätaitojen kouluttamiseen osana perehdyttämistä erityisesti nuorille työntekijöille. Kouluttajana voi toimia esimerkiksi HR tai ulkopuolinen valmentaja, Helskyaho sanoo.

Pelisääntöjen läpikäyminen vähentää turhia kömmähdyksiä ja kitkaa työntekijän ja esihenkilön välillä.

– Mestari-kisälli-ohjelmassa työelämän pelisääntöjä käytiin läpi yhdessä mestareiden ja kisällien kanssa meidän valmentajien johdolla. Näin jokaiselle osapuolelle oli selvää, millä säännöillä pelataan ja mitkä ovat odotukset, Helskyaho kertoo.

Yhteiskunnallisesti vaikuttavia tekoja

Mestari-kisälli-ohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran yhdessä Baronan, Skanskan ja Rakennusliiton kanssa vuonna 2019.

– Silloin minimitavoitteemme oli saada muutettua edes yhden nuoren elämän suunta. Silläkin on jo yhteiskunnallisesti suuri merkitys, sillä yksi syrjäytynyt nuori maksaa valtiolle noin 1 000 000 euroa, kertoo Baronan myyntijohtaja Dan Puha, joka on ollut mukana toteuttamassa Mestari-kisälli-ohjelmaa alusta lähtien.

Mestari-kisälli-asetelma todettiin jo ensimmäisellä kerralla toimivaksi. 

– Lähdimme ohjelmaan mukaan, sillä haluamme tehdä vastuullista työtä nuorten hyväksi. Pystyimme tarjoamaan ammattimaisen rekrytointiprosessin lisäksi nuorille todella tarpeellista tukea ja sparrausta työnhakuun ja työelämässä pärjäämiseen, Puha kertoo.

Ratkaisuja työmaille?
Ratkaisuja työmaille?Kaikki rakennusalan henkilöstöratkaisut puhelinsoiton päässä.Lue lisää