Oppisopimuskoulutus avaa rekrytoivalle yritykselle uuden osaajamarkkinan

Ari Lähteenmäki 22.11.2022

Miten rohkaista työnhakijoiksi sellaisia, jotka eivät ehkä vielä koe olevansa valmiita avoinna olevaan työhön, mutta joista voisi koulutuksen kautta muovautua erinomaisia osaajia? Rekrytointiin yhdistetty oppisopimuskoulutus on työnhakijoille aikamoinen porkkana – työpaikan ja työsuhteen kanssa samassa paketissa saa työssä tarvittavan osaamisen sekä virallisen ammatillisen tutkinnon.

Syvennytään seuraavaksi tarkemmin siihen, miksi yhdistelmä on työnhakijoille niin houkutteleva ja miksi yritysten kannattaisi siihen tarttua.

Oppisopimuskoulutus soveltuu monelle

Yrityksille oppisopimuskoulutus näyttäytyy merkittävänä keinona päästä kiinni laajempaan osaajamarkkinaan, sillä oppisopimuskoulutukset tuottavat tavallisesti moninkertaisen määrän hakijoita perinteisempään rekrytointiprosessiin verrattuna.

Moni yritys mieltää oppisopimuskoulutuksen nuorten suosimaksi koulutuspoluksi, mutta kymmenien yritysten kanssa toteuttamiemme rekrytointiin yhdistettyjen oppisopimuskoulutusten perusteella on nähtävissä, että sekä koulutuksiin hakevien että niihin valittujen ikäjakauma on laaja. Hakijoissa korostuu 28–35-vuotiaiden, uutta urapolkua tavoittelevien osuus, mutta myös sitä vanhempien hakijoiden määrä on runsas.

Miksi näin? Tavallisesti henkilö on työssään tai opintojensa myötä tajunnut, ettei nykyinen työtehtävä olekaan ihan se oma juttu. Moni on saattanut jopa vuosia miettiä sitä työpaikan vaihtoa, muttei ole uskaltanut irtautua vanhasta. Jos taustalla pitää pyörittää esimerkiksi perhearkea, ei hyppy pois työelämästä ja täyspäiväiseksi opiskelijaksi ryhtyminen ole käytännön syistäkään kovin helppoa. Pitkäaikaiseen työsuhteeseen yhdistetty koulutus on turvallinen valinta.

Työssä oppiminen keskiössä – aiempi osaaminen otetaan huomioon

Oppisopimuskoulutukset toimivat matalan kynnyksen ponnahduslautana uuteen työhön, sillä yksi niiden eduista on räätälöitävyys henkilön taustan ja olemassa olevien taitojen perustella. Oppisopimuskoulutuksiin hakeutuu paljon myös Suomessa asuvia, maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jolloin koulutuksessa pystytään ammatillisen oppimisen rinnalla kehittämään myös tulevan työntekijän kielitaitoa ja tarjoamaan tukea kulttuuriin sopeutumisessa.

Opas rekrytointiin tähtääviin koulutuksiin yrityksille. Lataa klikkaamalla

Monilla alanvaihtajilla on usein jo valmis tai osittain suoritettu tutkinto ja työkokemustakin kerrytettynä varsin runsaasti. Yhdessä oppilaitoskumppanin kanssa voidaan miettiä, tarvitsisiko hakijan osaamista täydentää jollain yksittäisellä tutkinnon osalla vai olisiko tämän hyödyllistä suorittaa työn ohessa kokonainen tutkinto.

Monet toisen asteen oppilaitosten tarjoamat tutkinnot valmistavat ”tekemisammatteihin” ja niiden sisältämät teoriaosuudet antavat työssä vaadittavalle osaamiselle tärkeän pohjan. Opiskelijat toivovat kuitenkin usein pääsevänsä harjoittelemaan tulevaa työtään käytännössä jo opintojensa aikana. Oppisopimuksessa 80 % ajasta on työssäoppimista ja 20 % teorian ja käytännön opiskelua oppilaitosyhteistyössä, jolloin opiskelijakin pääsee siirtymään työelämään ja todellisten työtehtävien äärelle tapahtuu hyvin nopeasti, mutta pehmeästi.

Hyvä markkinointi kertoo hyödyistä ja innostaa hakemaan

Koska opiskelijoita halutaan työvoimapulan keskellä napata työelämän puolelle jo varhaisessa vaiheessa, yrityksen kannattaa tuottaa oppilaitosten suuntaan aktiivisesti informaatiota tarjoamistaan mahdollisuuksista. Moni yritys on esimerkiksi kesärekrytointien yhteydessä alkanut mainita oppisopimuskoulutuksen olevan yksi vaihtoehtoinen keino päästä kiinni kesätyösuhteeseen ja nopeuttaa samalla omaa valmistumista suorittamalla osa tutkinnosta sen ohessa.

Motivoituneiden ja sitoutuneiden hakijoiden löytämistä varten on erityisen tärkeää miettiä, millaisia asioita koulusta markkinoidessa painotetaan. Kaiken a ja o on se, että yritys on itsekin motivoitunut ja sitoutunut asiaan – tämä asia tulee yleensä näkyväksi hakuprosessin aikana, mutta kannattaa nostaa pinnalle jo hakijoita houkuteltaessa. Yhteisesti linjattua viestiä voi välittää myös koulutuskumppanin ja TE-toimiston kanavien kautta.

Oppisopimus koetaan usein ehkä hieman vieraana ja pelottavanakin väylänä työllistymiseen. Tärkeää on, että oppisopimusta koulutus- ja työllistymismuotona avataan paremmin hakijoille jo hakijamarkkinoinnin yhteydessä. Kun asiaa selkeytetään viestinnän keinoin ja viestintä kohdennetaan oikein, saadaan hyviä tyyppejä paitsi hakeutumaan koulutuksen pariin, myös saateltua heidät työelämään.

Erotinviiva

Haluatko kuulla käytännöstä lisää?

Kokosimme saman pöydän ääreen asiakkaamme OP Financial Groupin sekä kaksi rekrytointiin tähtäävien koulutusratkaisuiden asiantuntijaa Baronalta ja Northstar Talentilta. Kuuntele, kun he käyvät läpi hyötyjä, prosessia, yrityksen ja kumppaneiden roolia ja tuloksia. ⬇

Haasteita rekrytoinnissa?
Haasteita rekrytoinnissa?Oppisopimuskoulutus ja muut rekrytointiin yhdistetyt koulutukset ovat hyvä ratkaisu yritykselle, joka etsii omien tarpeidensa mukaisia osaajia.Lue koulutuksista